(17.30 hodin)
(pokračuje Zaorálek)

Budeme hlasovat o usnesení, které tady přednesla paní poslankyně Kateřina Konečná.

Pravděpodobně bych vás měl odhlásit, tak to učiním. Prosím, přihlaste se. Připomenu těm, co přicházejí, že budeme hlasovat o návrhu, kterým se předkládá k souhlasu s ratifikací smlouva mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o změně průběhu společných státních hranic. Návrh usnesení nám předložil zahraniční výbor.

Myslím, že můžeme přistoupit k hlasování.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro text usnesení, jak byl předložen, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto textu?

Hlasování má pořadové číslo 51. Z přítomných 111 poslanců pro hlasovalo 108, proti žádný. Návrh usnesení byl schválen. Vyslovili jsme souhlas s ratifikací této smlouvy.

 

Končím projednávání bodu č. 23.

 

Dalším bodem je

 

24.
Vládní návrh ústavního zákona o změně státních hranic
se Spolkovou republikou Německo
/sněmovní tisk 609/ - druhé čtení

 

Z pověření vlády by měl předložený návrh zákona opět uvést ministr vnitra František Bublan. Prosím pana ministra.

 

Ministr vnitra ČR František Bublan Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, návrh ústavního zákona o změně státních hranic se Spolkovou republikou Německo vláda předkládá v souvislosti se skutečností, že dne 17. dubna 2003 byla podepsána Smlouva mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o změně průběhu společných státních hranic v prostoru dálničního mostu na hraničním přechodu Rozvadov - Waidhaus. Cílem předloženého návrhu ústavního zákona je promítnout skutečnost podpisu smlouvy do ústavního pořádku České republiky, a to v souladu s článkem 11 Ústavy České republiky, podle něhož území České republiky tvoří nedílný celek, jehož státní hranice mohou být měněny pouze ústavním zákonem.

Návrh ústavního zákona odpovídá z hlediska obsahu i formy standardním ústavním zvyklostem. S předloženým návrhem doporučuji vyslovit souhlas. Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji, pane ministře. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání zahraničnímu výboru. Usnesení máme jako sněmovní tisk 609/1. Prosím pana poslance Václava Exnera, aby nám řekl, jak jednal o tomto textu výbor.

 

Poslanec Václav Exner: Pane předsedo, členové vlády, dámy a pánové, zahraniční výbor svým usnesením 153 ze své 35. schůze 8. září 2004 doporučuje Poslanecké sněmovně, aby návrh ústavního zákona schválila, a rozhodl se tak všemi přítomnými poslanci.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji. Otevírám obecnou rozpravu k tomuto návrhu ústavního zákona o změně státních hranic. V tuto chvíli probíhá obecná rozprava. Ptám se, jestli se do ní někdo hlásí. Pokud se nikdo nehlásí do obecné rozpravy, tak obecnou rozpravu končím.

Zahajuji podrobnou rozpravu, do které nemám přihlášené poslance. Končím podrobnou rozpravu. Ptám se, jestli si někdo vezme závěrečné slovo. Prosím pana poslance Exnera jako zpravodaje.

 

Poslanec Václav Exner: Pane předsedo, po krátké poradě s legislativou a s panem ministrem bych si dovolil využít jednací řád v tom směru, že v případě, kdy nejsou žádné pozměňovací návrhy k návrhu zákona, je možné bezprostředně provést třetí čtení. Problémem ovšem je, že podle ukazatele je tady přítomno momentálně jenom 112 poslanců. Přesto se domnívám, že bychom mohli zkusit, jestli tady bude 120, a tento zákon dneska hlasováním schválit. Navrhuji, abyste dal nějakou krátkou lhůtu, například pět minut, na to, aby se poslanci dostavili do Sněmovny, a v případě, že bychom dosáhli kvora 120, jsem připraven navrhnout zařazení bodu třetí čtení tohoto návrhu ústavního zákona.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Učiním tedy krátkou pauzu v jednání Sněmovny. Sejdeme se tady k hlasování v 17.45 hodin. Mezitím bych požádal poslance, aby se dostavili do Sněmovny, abychom byli schopni hlasovat o ústavním zákonu. V 17.45 hodin bude Sněmovna pokračovat.

 

(Jednání přerušeno v 17.37 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP