(19.30 hodin)

Místopředseda PSP Jan Kasal: Dámy a pánové, za prvé končím podrobnou rozpravu. Za druhé se ptám navrhovatele, zdali hodlá vystoupit se závěrečným slovem on nebo zpravodaj.

Za třetí konstatuji, že lze hlasovat o tomto procedurálním návrhu pana místopředsedy Filipa až zítra na základě uvážení toho, kdo povede ráno schůzi. V tuto chvíli nemohu hovořit za toho, kdo tu schůzi povede. Pokusíme se ve vedení Sněmovny, na organizačním výboru sjednotit výklad jednacího řádu tak, aby to bylo naprosto jednoznačné, průzračné. V tuto chvíli bude čistší a jednodušší, když přeruším projednávání tohoto bodu a popřeji vám hezký večer.

Zítra v devět hodin pokračujeme.

 

(Jednání skončilo v 19.31 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP