(14.40 hodin)

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji, pane předsedo. Vidím, že paní poslankyně chce využít příležitosti položit doplňující otázku. Prosím, máte slovo.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Nejsem spokojena s touto odpovědí, protože buďto platí, že jsme měli dostatek podkladů a mohli jsme rozhodnout, že naše rozhodnutí na půdě OSN bude buďto podpořit, nebo nepodpořit tuto rezoluci, a neměli jsme čekat na to, zda Evropská unie dojde k jednotnému stanovisku, a my se k ní buďto přidáme, anebo nepřidáme.

Názor České republiky, opravdový názor vlády České republiky se nikdo nedozvěděl. Dozvěděl se pouze: S vámi půjdeme, když vás bude většina. To se mi nezdá příliš charakterní.

Za druhé se vás ptám, pane premiére: Zabránila zeď terorismu? Je Izrael demokratickou zemí? Má jako demokratická země právo bojovat s terorismem a má být podporována světovým společenstvím včetně České republiky v tomto boji? Jaké je dlouhodobé stanovisko vlády v této věci? (Potlesk poslanců ODS.)

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Slovo má předseda vlády Stanislav Gross. Prosím!

 

Předseda vlády ČR Stanislav Gross: Vážený pane předsedo, paní kolegyně, páni kolegové, myslím si, že se asi neposloucháme, i když nepochybně interpelace v tomto pojetí jsou spíše cvičením pro televizní diváky nežli snaha se něco konkrétního dozvědět… (Poslanci ODS bouchají do lavic.)

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Klid, prosím.

 

Předseda vlády ČR Stanislav Gross: … protože paní kolegyně Němcová ty druhé, doplňující otázky měla napsané, aniž by čekala na to, co jí v první odpovědi sdělím. To je toho jasným důkazem.

Ale v tuto chvíli, pokud tady byly položeny ty otázky, které víceméně opakují to, co bylo odpovězeno v mém prvním vystoupení, tak odpověď na otázku, jestli zeď zabránila… No, zeď samozřejmě sama o sobě nezabrání řešení toho problému a asi není schopna zabránit úplně všemu. Ale já se nebráním tomu, aby Izrael na svém území si zvolil různé prostředky, které povedou k tomu, aby se zvýšila ochrana občanů a obyvatel Izraele.

Já znovu říkám: Vláda České republiky má velké sympatie k tomu, jakým způsobem se Izrael s tímto fenoménem dnešní doby vypořádává. A izraelský lid nepochybně má naši podporu v zápase s terorismem, o tom není sebemenších pochyb. Jenom nechceme, aby docházelo k další eskalaci, a bohužel na těch několika místech byla překročena hranice, která zajišťovala alespoň určitou naději. A ta naděje byla dána tím, že rezolucí Rady bezpečnosti OSN č. 1515 došlo ke stanovení určitého plánu, který by snad mohl být konečným, nebo alespoň částečným řešením tohoto dlouhodobého problému, a při realizaci tohoto plánu by nebylo vhodné, aby byly dělány kroky, které ho budou ve své podstatě nabourávat. A tady v tom konkrétním případě, kdy se šlo za hranice zelené linie, tento plán byl prostě nabouráván. Nic víc, nic míň.

A pokud jde o otázku, jestli Izrael má právo se bránit, na to jsem tady odpověděl několikrát. Nepochybně se Izrael má právo bránit a je zapotřebí přispět všemi prostředky k tomu, aby se situace stabilizovala. Ale jednoduché to nebude.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji panu premiérovi, který právě vyčerpal svůj čas. A tím končí i první interpelace.

S další vystoupí poslanec Pavel Hrnčíř, který byl vylosován na druhém místě, pak se připraví poslanec Miroslav Beneš.

Já bych si dovolil jenom jednu věc, protože oceňuji to, že paní místopředsedkyně nevyužila svého práva vystoupit přednostně a řekla mi pouze, že ona, kdyby mohla, tak by sdělila, že si své otázky nenapsala dopředu. Říkám to za ni, protože bych byl rád, kdybychom dodrželi režim interpelací. To je její odpověď. A jsem rád, že se to nepokouší říkat do mikrofonu.

Pan poslanec Hrnčíř, prosím.

 

Poslanec Pavel Hrnčíř: Děkuji. Vážený pane premiére, ani já nemám žádné písemné poznámky. Na rozdíl od vás si je také nepodtrhuji v předem připravených dokumentech, jak vás vidím za svými zády.

Vážený pane premiére, vláda se ve svém programovém prohlášení, mírně inovovaném, zavázala zlepšit podnikání, odstranit jeho bariéry a zlepšit komunikaci s podnikatelskou sférou. Podobný závazek učinila také v minulém programovém prohlášení vlády, vlády, jíž jste byl prvním místopředsedou, ale tento slib naplněn nebyl, ba právě naopak. Podnikatelům jsou kladeny nové překážky, jsou jim kladeny nové bariéry. Podnikatelské záměry jsou podrobovány novým úřednickým povolením, rozhodnutím a razítkům. To podle mého názoru vedlo a nadále vede k úbytku osob samostatně výdělečně činných, k úbytku podnikatelských subjektů, zejména s malým počtem zaměstnanců.

Vážený pane premiére, ptám se vás - jak chcete bojovat proti skepsi těchto aktivních lidí, když máte na zádech černý cejch nesplněných slibů z předchozích let?

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Slovo si nyní vezme předseda vlády Stanislav Gross.

 

Předseda vlády ČR Stanislav Gross: Vážený pane předsedo Poslanecké sněmovny, paní poslankyně, páni poslanci, nejprve jednu režijní poznámku. To cvičení klubu ODS teď nějak nezafungovalo, nikdo nezatleskal panu poslanci Hrnčířovi, takže bylo by dobré asi napříště.

A nyní k interpelaci jako takové.(Hluk v jednací síni.)

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Prosím o klid v jednací síni.

 

Předseda vlády ČR Stanislav Gross: Pokud jde o interpelaci jako takovou, tak nejprve k té poznámce, že klesl počet osob samostatně výdělečně činných, jak tady uvedl pan kolega Hrnčíř.

Ano, v tomto údaji má pravdu. Nicméně co je daleko podstatnější - stoupl počet ekonomicky aktivních osob samostatně výdělečně činných, protože situace byla a je taková, že počet lidí, kteří v tomto státě jsou držiteli živnostenského oprávnění, byl v minulosti a je i dnes poměrně velký a značná část lidí, přestože byla držitelem živnostenského oprávnění, tak samostatně výdělečnou činnost neprovozovala. Mnoho z nich to mělo jenom kvůli tomu, aby mohli nakupovat v Makru, anebo počítali s tím, že časem třeba tuto aktivitu zahájí.

Ale co je pro vládu důležité a co je pro českou ekonomiku podstatné, je, že za letošní rok vzrostl počet osob ekonomicky aktivních, samostatně výdělečně činných. Toto číslo teď nevím přesně, kolega Škromach by mě možná doplnil, pokud by měl příležitost, ale tuším, že číslo, o které se zvýšil počet živnostníků, kteří skutečně podnikali, je asi o dvacet tisíc. A možná, že to číslo je ještě větší.

Z tohoto tedy plyne jedna věc. Z toho plyne to, že opatření, která vláda zrealizovala, která měla za cíl skutečně zajistit to, že živnostníky budou ti, kteří skutečně jsou ekonomicky aktivní, svůj smysl měla a že měla svůj smysl i v tom, že plátců sociálního a zdravotního pojištění ekonomicky aktivních z řad držitelů živnostenských listů přibude, protože ne že by v minulosti tito lidé nepotřebovali zdroje plynoucí z těchto solidárních systémů, nicméně prostředí, které tady bylo, jim umožňovalo z tohoto systému čerpat a nemuseli do něj přispívat.

Z tohoto pohledu si tudíž myslím, že tento krok byl správný. A odmítám tedy úbytek osob samostatně výdělečně činných interpretovat jako důkaz toho, že podnikatelské prostředí se zhoršilo, protože proti tomu kladu argument, že se zvýšil počet živnostníků, kteří skutečně začali podnikat a podnikají.

Pokud jde o samotnou záležitost týkající se prostředí pro naše živnostníky, tak tady bych chtěl říci jednu podstatnou věc. V programovém prohlášení vlády je uvedeno jako jeden z cílů vytvoření tzv. jednoho místa pro podnikatele. V praxi to znamená realizaci projektu centrálního registračního místa, tak aby se skutečně snížil počet úřadů a míst, kam musí podnikatel jít v okamžiku, kdy chce buďto zahájit podnikatelskou činnost, nebo v případě, že chce třeba založit firmu.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP