Pokračování schůze Poslanecké sněmovny
24. září 2004 v 9.02 hodin

Přítomno: 196 poslanců

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Dámy a pánové, přeji vám jménem svým i jménem vedení Poslanecké sněmovny hezké dobré jitro. Všechny vás srdečně vítám.

Prosím, abyste se všichni posadili, přihlásili se identifikačními kartami, případně mi oznámili, kdo má náhradní kartu. František Pelc má náhradní kartu číslo 17, paní poslankyně Konečná má náhradní kartu číslo 2 a pan poslanec Říman má náhradní kartu 34. Další náhradní karty nejsou.

Takže dámy a pánové, všichni jste přihlášení. Je prostor pro to, abyste vystoupili s případnými svými návrhy. Je přihlášen pan poslanec Petr Ibl, pan poslanec Karel Sehoř, pan poslanec Václav Exner, pan poslanec Tomáš Kvapil a pan poslanec Hojda. Takže v tomto pořadí, pánové, přistupujte k mikrofonu a sdělte nám svá přání.

Pan poslanec Hojdar má náhradní kartu číslo 38.

Takže pan poslanec Petr Ibl, chce-li, má příležitost vystoupit. Ostatní prosím o klid.

 

Poslanec Petr Ibl: Vážený pane předsedající, vážená Sněmovno. Já bych vás rád požádal v procedurálním návrhu, abychom zahájili dnešní jednání bodem číslo 42, tedy sněmovním tiskem 580/3, kterým byl návrh zákona, kterým se mění zákon č. 99/53.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji, identifikace je dostatečná. Pan poslanec Vojíř má náhradní kartu č. 19, pokud jsem si to správně zapamatoval.

Jako další vystoupí pan poslanec Karel Sehoř.

 

Poslanec Karel Sehoř: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, včera jsme rozjednali zákon o elektronických komunikacích. Já bych chtěl požádal Sněmovnu, abychom ho mohli dokončit po obědové přestávce dneska.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Jako první bod po obědě, poté co by byl případně doprojednán rozjednaný bod předtím. (Poslanec Sehoř: Ano, děkuji.) Tak tomu rozumíme. Václav Exner, připraví se Tomáš Kvapil.

 

Poslanec Václav Exner: Pane místopředsedo, vážení členové vlády, dámy a pánové, já chci navrhnout, aby Sněmovna souhlasila s mým návrhem, aby bod 61, který se týká smlouvy v prvním čtení vládního návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o podpoře rozmisťování a používání družicových navigačních systémů Galileo a GPS a navazující k aplikaci podle sněmovního tisku 760 nebyla projednávána před 13. hodinou dnešního dne. Důvod je víceméně soukromý. Jsem zpravodajem k tomuto tisku a vzhledem k tomu, že zemřel blízký spolupracovník, chtěli bychom se s panem poslancem Miroslavem Grebeníčkem zúčastnit pohřbu během dopoledne, a i když jsme si vědomi toho, že Sněmovna bude hlasovat o velmi důležitých věcech, pokládáme za věc slušnosti a úcty k tomuto člověku se jeho pohřbu zúčastnit.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji, pane poslanče. Hovořit bude Tomáš Kvapil, připraví se pan poslanec Hojda.

 

Poslanec Tomáš Kvapil: Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové, navrhuji, aby bod číslo 73, Roční účetní závěrka Státního fondu rozvoje bydlení za rok 2003, byl projednáván až po 15. hodině. K tomuto návrhu mě vede jednoduchý důvod. Pan ministr Paroubek je v zahraničí a vrací se po poledni z této zahraniční cesty. Bude uvádět tento bod, proto navrhuji toto pevné, řekl bych pevné stanovení, kdy to nebude projednáváno.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Kvapilovi. Slovo má pan poslanec Pavel Hojda.

 

Poslanec Pavel Hojda: Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, s ohledem na to, že jsme se dohodli, že dnešní den budou volební body, a s ohledem na to, že ve volebních bodech je i tajná volba navrhovaná volební komisí, navrhuji Poslanecké sněmovně, aby volební body od bodu 67 až po bod 70, kdy bude opakovaná volba tajná, se uskutečnily půl hodiny před polední přestávkou, tak abychom mohli případně opakované tajné volby učinit ještě v dnešní den minimálně před koncem jednání Sněmovny. Až budou předneseny všechny návrhy na změnu programu, tak bych vás seznámil se včerejším výsledkem tajné volby.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Ano. Děkuji, pane poslanče. Další náměty pro zpestření dnešního programu nejsou, takže budeme hlasováním rozhodovat o jednotlivých návrzích.

 

Jako první navrhuje pan poslanec Ibl, abychom bod 42 projednávali jako první bod našeho dnešního jednání, tedy před bodem 41.

Rozhodneme o tom v hlasování pořadové číslo 75, které jsem zahájil. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko "ano". Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 177 poslanců, 133 bylo pro, 3 byli proti. Návrh byl přijat.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP