(9.50 hodin)
(pokračuje Kasal)

Přistoupíme k hlasování podle § 97 odstavec 4 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny. K přijetí tohoto usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných poslanců.

Přednesu návrh na usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem zákona, kterým se mění zákon číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 348/5, ve znění schváleném Senátem, podle sněmovního tisku 348/6."

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 87. Kdo s návrhem usnesení souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Ze 196 přítomných bylo pro 152, proti 40, takže senátní verze byla schválena.

 

Děkuji všem aktérům a končím s konstatováním, že návrh zákona jsme přijali.

 

Dalším bodem je

 

45.
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi,
zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů,
a zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně
a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 532/3/ - vrácený Senátem

 

Senát vrátil návrh zákona s pozměňovacími návrhy a usnesení Senátu máme jako tisk 532/4.

Vítám mezi námi senátora pana Ivana Adamce a prosím, aby za navrhovatele k usnesení Senátu a předloženým pozměňovacím návrhům vyslovil své stanovisko pan ministr financí Bohuslav Sobotka.

 

Ministr financí ČR Bohuslav Sobotka Dobrý den. Vážený pane místopředsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci, chtěl bych říci, že pozměňovací návrhy Senátu spočívají pouze ve vypuštění návrhů, které byly načteny v průběhu druhého čtení v Poslanecké sněmovně k předmětnému zákonu. Jedná se o novelu zákona o spotřebních daních a zákona o potravinách a tabákových výrobcích. K samotné novele zákona o finančním arbitrovi nedal Senát žádný pozměňovací návrh.

Vzhledem k tomu, že návrh Senátu je spíše procedurální povahy a stanovisko Senátu neobsahuje odmítnutí věcné podstaty doprovodných novel, ale Senát zaujal stanovisko procedurální, tj. odmítl myšlenku, aby v rámci zákona o finančním arbitrovi byly řešeny i jiné problémy, které se dotýkají i jiných zákonů, chtěl bych doporučit Poslanecké sněmovně, aby hlasovala pro znění zákona tak, jak se na něm usnesla Poslanecká sněmovna. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu ministru Sobotkovi. Ptám se pana zpravodaje rozpočtového výboru Vladimíra Doležala, zda hodlá vystoupit. Zdá se, že nikoli, takže otevírám rozpravu. V ní jako první vystoupí pan senátor Ivan Adamec.

 

Senátor Ivan Adamec: Vážený pane předsedající, vážený pane ministře, dámy a pánové, budu velmi stručný. Důvodovou zprávu jste obdrželi písemně a pan ministr velmi výstižně popsal situaci, která vznikla v Senátu při projednávání této novely.

Myslím si - a skutečně tomu tak bylo - že zákon o finančním arbitrovi, zákon č. 229/2002 Sb., byl až na drobnosti shledán jako novela, která odpovídá obsahem i formou tomu, co od ní očekáváme. Nicméně ony další novelizační body věcně vůbec nesouvisí s touto novelou. Proto Senát dost výrazně odmítl tuto verzi.

Já bych vás požádal, abyste podpořili senátní verzi, která z legislativního hlediska je určitě mnohem čistší a nejde proti tvorbě práva naší republiky. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji, pane senátore, za to, že jste odůvodnil postoj Senátu. Další přihlášky do rozpravy nejsou, takže rozpravu končím.

Přistoupíme k hlasování podle § 97 odstavec 4 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny. K přijetí tohoto usnesení se můžeme vyjádřit kladně a bude odsouhlaseno v případě souhlasu nadpoloviční většiny přítomných poslanců.

Návrh usnesení přečtu: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 532/3, ve znění schváleném Senátem, podle sněmovního tisku 532/4."

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 88. Kdo souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Ze 195 přítomných pro hlasovalo 53, proti 96, takže návrh usnesení nebyl přijat.

 

Nyní budeme postupovat podle § 97 odstavec 5 jednacího řádu Poslanecké sněmovny. Připomínám, že k přijetí usnesení je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech poslanců, tedy 101 poslanců. Hlasujeme o verzi, která je uvedena ve sněmovním tisku 532/3.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 89. Kdo souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 195 poslanců, 177 bylo pro, proti nikdo. Návrh usnesení byl přijat.

 

Děkuji panu senátorovi i panu ministrovi.

 

Dalším bodem je

 

46.
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování
v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 542/4/ - vrácený Senátem

 

Senát vrátil návrh zákona s pozměňovacím návrhem. Jeho usnesení máme k dispozici jako sněmovní tisk 542/5. Mezi námi vítám pana senátora Martina Mejstříka. Pan senátor Mejstřík se dostaví v průběhu projednávání, protože podle informací probíhá právě naší vrátnicí.

Nicméně bych poprosil, aby za navrhovatele k usnesení Senátu a k pozměňovacím návrhům měl příležitost vystoupit pan poslanec Libor Ježek už v tuto chvíli.

 

Poslanec Libor Ježek: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, doporučuji Poslanecké sněmovně, aby přijala návrh zákona ve znění Poslanecké sněmovny.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji. Ptám se pana zpravodaje rozpočtového výboru poslance Jiřího Václavka, zda hodlá vystoupit. Není tomu tak.

Otevírám rozpravu a pan senátor Martin Mejstřík, který přišel, má příležitost v otevřené rozpravě vystoupit, chce-li.

 

Senátor Martin Mejstřík: Dámy a pánové, dobrý den, omlouvám se za malé zdržení. Jsem tady, aby vám zdůvodnil pozměňovací návrh Senátu k návrhu zákona, kterým se mění zákon číslo 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP