(13.20 hodin)

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano. Děkuji panu poslanci Hojdovi. Prosím jako dalšího pana poslance Jana Vidíma. Pak bude na řadě pan poslanec Tomáš Dub.

 

Poslanec Jan Vidím: Děkuji pěkně. Vážený pane předsedo, paní a pánové, dovolím si navrhnout vypuštění dvou bodů z předloženého návrhu pořadu jednání Poslanecké sněmovny, a to bodů 108 a 109. Zpráva o migraci a zpráva o veřejném pořádku výboru pro obranu a bezpečnost se budou projednávat až příští týden. Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Body 108 a 109 vyřadit.

Prosím pana poslance Tomáše Duba. Další bude paní poslankyně Jitka Vojtilová.

 

Poslanec Tomáš Dub: Děkuji vám, pane předsedající. Vážená vládo, dámy a pánové, já jsem byl požádán hlavním městem Prahou, abych navrhl stažení bodu číslo 14, což je návrh zastupitelstva hlavního města Prahy, kterým se mění zákon o podnikání v oblasti cestovního ruchu, vzhledem k tomu, že hlavní město čeká ještě na odbornou expertizu k vládnímu stanovisku, s tím, že tento zákon by neměl být v souladu s právem Evropské unie. Takže žádám o stažení. Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, mám to. Bod číslo 14 - stažení.

Další je paní poslankyně Jitka Vojtilová a pak to bude pan poslanec Jaroslav Krákora.

 

Poslankyně Jitka Vojtilová: Vážený předsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, navrhuji, aby bod číslo 79, sněmovní tisk 679, byl zařazen jako pevný bod první v bloku třetích čtení. Zároveň navrhuji, aby bod pořadu číslo 80, sněmovní tisk 680, byl zařazen jako pevný bod druhý na blok třetích čtení.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Promiňte, bod 79 jako první bod třetích čtení ve středu? Ve středu jste myslela. A ten bod číslo 80 jako pevný bod druhý také ve středu. Takže body číslo 79 a 80 jako první a druhý bod ve třetích čteních. Mám to dobře? Děkuji.

A nyní prosím pana poslance Krákoru. Pak pan poslanec Strnad.

 

Poslanec Jaroslav Krákora: Vážený pane předsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci, navrhuji přesunutí bodu číslo 7, sněmovní tisk 648, na čtvrtek za pevně stanovené body jako první bod.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Na čtvrtek za pevně stanovené body. Vy myslíte ráno? Máme tam nějaké pevně stanovené body? Zatím ne, ale řekněme, že mohou být. Dobře. My tam máme na čtvrtek zařazená první čtení. A vy to chcete zařadit… Na to nemusí dojít, ta první čtení nemusíme dobrat, a tím pádem ona neskončí a ten váš bod by…

 

Poslanec Jaroslav Krákora: Tak jako první bod.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Takže navrhujete před ta první čtení jako první bod pevně zařadit bod číslo 7. Bod číslo 7 jako první bod ve čtvrtek ráno.

Prosím nyní pana poslance Strnada. Pak to bude pan poslanec Antonín Macháček.

 

Poslanec František Strnad: Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte mi, abych navrhl zařadit na program naší schůze projednávání dalších dvou vládních návrhů zákonů, a to tisku 786 a 787. Oba tyto tisky byly doručeny všem poslancům dne 1. října letošního roku.

Tisk 787 je vládní návrh zákona, kterým se mění zákon číslo 463/1991 Sb., o životním minimu, ve znění pozdějších předpisů. Vláda jej navrhuje projednat podle § 90 odst. 2 jednacího řádu Poslanecké sněmovny. Proto navrhuji jeho zařazení za dosavadní bod 30, tedy na konec bloku šesti návrhů zákonů navržených ke schválení v prvním čtení podle § 90 odst. 2 jednacího řádu Poslanecké sněmovny.

Tisk 786 je vládní návrh zákona, kterým se mění zákon číslo 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů. Navrhuji zařadit tento tisk na konec bloku návrhů zákonů projednávaných v prvním čtení, tj. za dosavadní bod 58 návrhu programu.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Pardon, to bylo na konec bloku návrhů v prvém čtení ve čtvrtek? Tam nemusí žádný konec být. My ta první čtení nemusíme probrat, takže na to nedojde. (Domluva mimo mikrofon.)

Tomu rozumím, jako první bod za ten bod 30. Ale ten 786? (Domluva mimo mikrofon.) Dobře. Já bych teda poprosil ten návrh ještě písemně. Já ho pak přečtu. Ano, děkuji.

Prosím pana poslance Antonína Macháčka. Dalším přihlášeným je pan poslanec Kalousek.

 

Poslanec Antonín Macháček: Vážený pane předsedo, kolegyně, kolegové, dovolte mi, abych navrhl zjednodušení našeho programu této schůze. A sice navrhuji vypustit bod číslo 4, sněmovní tisk 644, což jsou registrační pokladny, z programu této schůze vzhledem k tomu, že rozpočtový výbor se touto problematikou bude zabývat na své příští schůzi 20. října a dosud tento materiál neprojednal. Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Takže bod číslo 4 vypuštěn.

Pan poslanec Kalousek stahuje. Takže bych nyní požádal pana poslance Zdeňka Koudelku. Prosím pana poslance Zdeňka Koudelku. Další pak bude pan poslanec Ostrý.

 

Poslanec Zdeněk Koudelka: Děkuji, vážený pane předsedo. Navrhuji vyřadit z programu třetí čtení sněmovního tisku 349, změna ústavy. Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Promiňte, to je bod kolik?

 

Poslanec Zdeněk Koudelka: Je to sněmovní tisk 349, bod 69.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Bod číslo 69 vypustit.

Pan poslanec Ostrý.

 

Poslanec Vlastimil Ostrý: Vážený pane předsedo, vážená vládo, dámy a pánové, dovolte, abych přednesl procedurální návrh, a to konkrétně stažení bodu 9, tisk 172, z programu této schůze. Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Stažení bodu 9.

Poprosil bych paní poslankyni Ivu Šedivou. A pak je ještě přihlášený pan ministr Kühnl. Takže nyní paní poslankyně Šedivá.

 

Poslankyně Iva Šedivá: Dobrý den, vážení přítomní. Já bych vás ráda požádala o přeřazení bodu číslo 6, který se týká sněmovního tisku 693, na konec bloku druhých čtení. Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Bod číslo 6 na konec bloku druhých čtení.

A nyní prosím pana ministra Kühnla.

 

Ministr obrany ČR Karel Kühnl Vážený pane předsedo, vážené dámy, vážení pánové, já bych chtěl Sněmovnu požádat o zařazení bodu, který začneme projednávat zítra ve 14.30, to je státní rozpočet, zařazení bodu hlasování o návrhu státního rozpočtu na pátek 15. října jako první bod jednání. Já si dovolím jenom velmi stručné odůvodnění.

Ve středu a ve čtvrtek probíhá v Rumunsku podzimní zasedání ministrů obrany Severoatlantické aliance a samozřejmě případná neúčast ministra obrany České republiky by mohla být případně i falešně vykládána.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP