(14.00 hodin)
(pokračuje Zaorálek)

A pak tady byl návrh pana ministra Kühnla. Pan ministr Kühnl navrhl, abychom z důvodů, které přednesl, hlasovali o státním rozpočtu v pátek 15. října. Byl by to první bod ráno. To vlastně ani není bod, to je pouze hlasování. Je to vlastně návrh, abychom hlasování o státním rozpočtu provedli předtím, než začneme probírat zařazené body v pátek. Takto je to přesně.

Jenom připomínám, že rozprava samozřejmě proběhne, jak už jsme schválili, ve středu ve 14.30. Návrh pana ministra Kühnla je, aby hlasování proběhlo v pátek ráno, abychom tím začali v pátek ráno. Je to všem jasné, o čem se hlasuje? V pátek ráno proběhne hlasování o státním rozpočtu podle návrhu pana ministr Kühnla.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, přijmout tento návrh, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 19. Z přítomných 186 pro hlasovalo 95, proti 71. Návrh pana ministra Kühnla byl přijat.

 

Pravděpodobně se přesvědčíme na vlastní oči. Nikdo se nehlásí s námitkou? Hlásí se pan poslanec Klas. (Probíhá kontrola hlasování.)

 

Poslanec Jan Klas: Vážený pane předsedo, vážená vládo, dámy a pánové, dovolte mi, abych zpochybnil poslední hlasování. Chtěl jsem hlasovat proti, a na sjetině je ano. Děkuji. Hlasoval jsem proti, a na sjetině je ano.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: V každém případě pan poslanec zpochybňuje hlasování. Budeme hlasovat o jeho námitce.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, přijmout námitku pana poslance Klase, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 20. Přítomno je 186, pro hlasovalo 160, proti jeden. Námitka byla přijata.

 

Budeme znovu hlasovat o návrhu pana ministra Kühnla, který navrhoval, abychom o státním rozpočtu hlasovali v pátek na začátku našeho pátečního programu. Prosím, zkontrolujte si, jestli všem svítí světýlka.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, aby hlasování o státním rozpočtu proběhlo v pátek ráno? Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 21. Přítomno je 186, pro hlasovalo 94, proti 78. Návrh byl přijat.

 

Můžeme snad nyní pokračovat, a to návrhem pana poslance Skopala, který navrhl vyřazení některých bodů. Jenom bych ho požádal, aby mě sledoval, jestli body, které budu číst, jsou ty, které opravdu chtěl vyřadit. Jsou to body 10, 84, 102 a 118. Je to tak. Tyto čtyři body jsou 10, 84, 102 a 118 - to je zpráva o stavu zemědělství, výroční zpráva Pozemkového fondu a podobně. Budeme hlasovat o těchto čtyřech bodech.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro vyřazení všech těchto bodů z pořadu schůze, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 22. Z přítomných 186 poslanců pro hlasovalo 138, proti 33. Návrh na vyřazení těchto čtyř bodů byl přijat.

 

Další byl návrh pana poslance Tomáše Vrbíka. Týkal se bodu 34. Je to poslanecký návrh na vydání zákona o příspěvku na nájemné. Pan poslanec Vrbík navrhoval, aby bod byl zařazen na konec bloku prvních čtení. Je to tak. Je to návrh, aby bod 34 šel na konec bloku prvních čtení.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 23. Přítomno je 186, pro hlasovalo 122, proti 39. Tento návrh byl přijat.

 

Pak je tu návrh paní poslankyně Horníkové. To byl návrh vyřadit bod 53, to je tisk 759 - návrh zastupitelstva Královéhradeckého kraje.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro vyřazení, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 24. Z přítomných 186 pro hlasovalo 177, proti žádný. Návrh byl přijat.

 

Pak je tu návrh pana poslance Jiřího Pospíšila. Navrhoval vyřadit body č. 11 - občanský soudní řád a č. 17 - obchodní zákon, občanský soudní řád z pořadu schůze.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro vyřazení těchto dvou bodů, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 25. Přítomno při něm bylo 186 poslanců, pro vyřazení hlasovalo 183, proti žádný. Návrh na vyřazení těchto bodů byl přijat.

 

Další pak byl návrh pana poslance Holáně, který navrhoval vyřadit body č. 60 a č. 111. Bod č. 111 je prodloužení doby působení kontingentu Armády České republiky v Iráku a bod č. 60 je smlouva mezi Českou a Slovenskou republikou. Tyto dva návrhy pan poslanec Holáň navrhuje vyřadit z pořadu schůze. Je to jasné?

Zahajuji hlasování. Kdo je pro vyřazení těchto dvou bodů, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 26. Přítomno bylo 186, pro hlasovalo 133, proti 5. Návrh pana poslance Holáně vyřadit tyto dva body z pořadu schůze byl přijat.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP