(Jednání pokračovalo v 17.05 hodin.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Dámy a pánové, čas určený pro přestávku vypršel, žádný požadavek na prodloužení přestávky nemám, takže se domnívám, že nic nebrání tomu, abych udělil slovo, jak jsem avizoval, panu poslanci Křečkovi, který je dvojím zpravodajem - jak výboru petičního, tak výboru ústavněprávního.

 

Poslanec Stanislav Křeček: Pane předsedající, kolegyně a kolegové, vzhledem k tomu, že o moji zpravodajskou zprávu je minimální zájem, omezím se pouze na konstatování, že jak řekl pan předsedající, oba výbory projednaly předložený návrh zákona a doporučují jej Sněmovně ke schválení s příslušnými pozměňovacími návrhy.

Současně se hlásím do podrobné rozpravy, ve které své pozměňovací návrhy předložím. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji. Nyní prosím zpravodaje výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí pana poslance Tomáše Kvapila. Vidím však, že můj hlas zatím zaznívá do éteru, takže prosím ty, kteří vidí pana poslance Kvapila, aby ho upozornili na to, že je žádán.

(Po krátké přestávce.)

 

Poslanec Tomáš Kvapil: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové, já bych vás chtěl seznámit s usnesením výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí. Je to sněmovní tisk 550/4 ze 30. září letošního roku.

Výbor pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí na své 37. schůzi po úvodním slovu Ing. Miloslava Kaly, poslance Parlamentu, zpravodajské zprávě poslance Ing. Tomáše Kvapila a po rozpravě za prvé doporučuje Poslanecké sněmovně přerušit projednávání sněmovního tisku 550 do předložení vládního návrhu. Za druhé - dále mě zmocnil jako zpravodaje, abych s tímto usnesením seznámil Sněmovnu, a pověřil předsedu příslušným konáním, pověřil předsedu výboru, aby zaslal toto usnesení předsedovi Poslanecké sněmovny.

Já jen velmi krátce vysvětlím, co vedlo výbor pro veřejnou správu k tomuto návrhu.

My jsme se tímto sněmovním tiskem zabývali na dvou, nebo dokonce třech schůzích, také o něm jednal příslušný náš podvýbor a ten přijal některé pozměňovací návrhy, které se pak na jednání výboru staly kamenem úrazu a vedly k přijetí tohoto usnesení. To, co je tím problémem je návrh podvýboru, aby povinnost zveřejňovat své příjmy byla vztažena jednak i na neuvolněné členy zastupitelstev a potom také aby byl tento návrh zákona rozšířen na všechny obce. To je tedy důvod, proč výbor pak přijal toto usnesení.

My jsme si pozvali pana ministra spravedlnosti, aby nás seznámil s tím, jak daleko je příprava vládní novely, resp. nového vládního návrhu. Byli jsme ujištěni, že se na něm intenzivně pracuje, že by měl být do konce tohoto roku snad předložen. Proto tedy toto usnesení.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji, pane poslanče Kvapile, za vaši zpravodajskou zprávu. Je to návrh, o kterém dám samozřejmě hlasovat. Teď se chci zeptat, kdy si myslíte, že by bylo vhodné o vašem návrhu na přerušení dát hlasovat.

 

Poslanec Tomáš Kvapil: Pane předsedající, já se domnívám, že by bylo vhodné o něm hlasovat na závěr obecné rozpravy.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Dobře, děkuji. Pokud nebudou námitky, budeme se podle vašeho přání řídit. Já obecnou rozpravu mohu otevřít. Činím tak a dávám slovo panu poslanci Tomáši Vrbíkovi, který je do rozpravy obecné řádně přihlášen.

 

Poslanec Tomáš Vrbík: Dámy a pánové, děkuji za slovo. Chtěl bych říci, že pan poslanec Kvapil mi částečně zjednodušil vystoupení, protože jsem chtěl vystoupit ve velmi obdobném duchu.

Chtěl bych říci, že návrh předkladatelů tohoto zákona je chvályhodný a že v názoru, že je třeba zpřísnit zákon o střetu zájmů, se zcela jistě shodujeme. Problémem ovšem je, že vláda ve svém vládním programovém prohlášení jasně deklarovala, že hodlá do Poslanecké sněmovny předložit celou komplexní novelu zákona, nebo nový zákon, který poměrně zásadně - alespoň tak jak byl připravován - mění celou filozofii. Kdybychom tedy v tuto chvíli přistoupili na dílčí novelu a úpravu tohoto zákona, pak bychom za několik měsíců projednávali návrh zákona, který bude zcela měnit filozofii tohoto zákona. Domnívám se, že není šťastné, aby Poslanecká sněmovna schvalovala zákony, o kterých ví, že v dohledné době se budou novelizovat a zcela předělávat.

Myslím, že by bylo velmi vhodné, aby zástupci vlády jasně sdělili, zda opravdu lze očekávat a kdy lze očekávat předložení tohoto návrhu zákona.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP