Pokračování schůze Poslanecké sněmovny
14. října 2004 v 9.02 hodin

Přítomno: 174 poslanců

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vítám vás a zahajuji třetí jednací den 36. schůze Poslanecké sněmovny. Prosím, abyste se všichni přihlásili svými identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo požádal o vydání náhradní karty, aby to mohlo být zapsáno.

Dovolte mi, abych na úvod sdělil omluvy na dnešní jednání. O omluvení své neúčasti požádali následující poslanci: Jarmila Boháčková na celou dobu schůze pro nemoc, Václav Exner na celou dobu schůze z důvodu zahraniční cesty, Alfréd Michalík po celou dobu schůze pro nemoc. V tomto týdnu jsou na zahraniční cestě zahraničního výboru do Peru a Argentiny poslankyně Kateřina Konečná, předseda zahraničního výboru Vladimír Laštůvka, poslanec Václav Nájemník a poslanec Petr Šulák.

Ze členů vlády na dnešní jednání požádali o omluvu: pan předseda vlády Stanislav Gross od 15.30 hodin, je ve Zlínském kraji, pan ministr Libor Ambrozek od 10.30 hodin - na zasedání Rady ministrů životního prostředí zemí Evropské unie. Na dnešní a zítřejší den pan ministr vnitra František Bublan - jednání ministrů vnitra ve Stockholmu. Paní ministryně školství Petra Buzková na celý týden pro nemoc. Na celý týden je též omluven pan poslanec Pavel Dostál - rekonvalescence po operaci. Na dnešní den je též omluven pan místopředseda vlády Martin Jahn z důvodu jiných pracovních povinností a na dnešek je také ještě, jak je známo, omluven pan ministr Karel Kühnl, který je na zasedání ministrů obrany států NATO v Rumunsku. Jiné žádosti o omluvu jsem neobdržel.

Dnešní den zahajujeme tedy pevně zařazeným bodem č. 5, sněmovní tisk 648, zákon o veřejném zdravotním pojištění navržený vládou. Potom budeme pokračovat ostatními návrhy bloku prvních čtení. Před polední přestávkou musím upozornit, že jsme pevně zařadili volební body 83, 84, 85. Připomínám, že nejpozději do 11 hodin je možno podat své přihlášky na ústní interpelace a v 11.30 hodin proběhne losování ústních interpelací.

Ale vidím, že podle novely jednacího řádu se hlásí pan poslanec Ladislav Skopal. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Ladislav Skopal: Děkuji, pane předsedající. Dovolte, abych navrhl vyřadit tři body z pořadu této schůze. Jedná se o bod 30 - tisk 673, bod 31 - tisk 674, a bod 45 - tisk 767. Jsou to všechny body, které jsou přiřazeny zemědělskému výboru.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano, návrh na zúžení naší schůze.

Paní poslankyně Taťána Fischerová. Prosím, paní kolegyně, máte slovo.

 

Poslankyně Taťána Fischerová: Vážený pane předsedající, dámy a pánové. Já bych ráda Sněmovnu požádala o zařazení bodu č. 77, tisk 650, na pátek, jako první bod po pevně zařazených bodech. Důvodem je ohrožené datum účinnosti zákona v případě, že bychom zákon neprojednali zítra.

A když už jsem u mikrofonu, chtěla bych pro stenozáznam opravit hlasování včerejší číslo 42, protože jsem zjistila ze sjetiny, že tam mám křížek, zatímco jsem hlasovala ano. Hlasování ale nezpochybňuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Já se ještě zeptám - bod 77 ? Na pátek, paní kolegyně, já se vás ještě zeptám? Dobře. Ještě po konzultaci s paní kolegyní Fischerovou upřesňuji, že jako nově pevně zařazený bod č. 3, protože první a druhý bod byl pevně zařazen a museli bychom nejdříve revokovat to usnesení. Čili ano, je to jako třetí bod. Dobře. Má ještě někdo nějaký procedurální návrh, které lze podat do 9.30 hodin. Není. Ano, paní kolegyně Šedivá. Prosím, paní poslankyně, máte slovo. Prosím o klid, bude další procedurální návrh. Prosím.

 

Poslankyně Hana Šedivá: Vážený pane předsedající, dámy a pánové. Ve schváleném programu je bod č. 101 zařazen jako první bod odpoledního jednání v pátek, ale s ohledem na projednávání dvou bodů předcházejících, tzn. zákona o pozemních komunikacích a ještě jednoho, se dá předpokládat, že tyto body nebudou v poledne projednány, tak žádám, aby bylo schváleno, že tento bod č. 101 bude zařazen hned po projednávání těchto dvou bodů.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře, čili bod 101 zařadit okamžitě po bodu 74. Ale před vámi byl návrh, že třetím bodem má být bod 77, a protože předcházel vašemu návrhu, tak těžko mohu bod 101 - ale budeme nejdříve hlasovat o návrhu paní kolegyně Fischerové, protože ta to navrhla dříve. Takže když to dopadne tak, že bude zařazen pevně bod 77, tak jako čtvrtý - souhlasíte, paní kolegyně? Tak jako čtvrtý, dobře.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP