(9.10 hodin)
(pokračuje Filip)

Zopakuji procedurální návrhy, které zazněly v době, kdy ještě někteří kolegové a kolegyně nebyli ve Sněmovně.

Ještě předtím oznámím, že paní poslankyně Veronika Nedvědová má náhradní kartu číslo 12.

První procedurální návrh kolegy Ladislava Skopala je poměrně jednoduchý - vyřazení bodů 30, 31 a 45, tzn. tisky 673, 674 a 767. O tomto návrhu není žádných pochyb a můžeme o něm tedy dát hned hlasovat.

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 115 a žádám vás, abyste se vyjádřili, zda souhlasíte s vyřazením těchto tří bodů. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 115 z přítomných 153 pro 146, proti jeden. Body 30, 31 a 45 schváleného pořadu schůze, tedy tisky 673, 674 a 767, byly vyřazeny z pořadu této schůze.

 

Nyní máme dva návrhy, které se týkají pevného zařazení. Ještě je zopakuji.

První návrh, který byl předložen, je návrh paní kolegyně Taťány Fischerové, aby jako třetí pevně zařazený bod byl bod číslo 77, sněmovní tisk 650.

Další návrh, ale později předložený, je návrh paní kolegyně Hany Šedivé, aby jako třetí bod, tedy na stejné místo, byl zařazen bod číslo 101, a to tak, že tento bod jsme původně zařadili jako první bod po obědě v pátek. Vzhledem k tomu, že všichni znáte, jak velký rozsah má zákon o provozu na pozemních komunikacích a energetický zákon, jde v podstatě o to, že paní kolegyně Hana Šedivá navrhuje, aby bod číslo 101 následoval tak, aby mohl být zařazen přímo po bodu číslo 74. Čili střetáváme se u dvou bodů, které mají být jako třetí pevně zařazený bod ve třetích čteních.

Nemohu jinak, než dát hlasovat podle pořadí, v jakém byly návrhy předloženy, to znamená, nejdříve budeme hlasovat o pevném zařazení bodu číslo 77. Pokud bude návrh schválen, je návrh paní kolegyně Hany Šedivé nehlasovatelný a muselo by se hlasovat, že je tedy čtvrtý pevně zařazený bod. Takhle tedy jako podmíněný návrh to dávám.

Rozuměli všichni proceduře? (Souhlas.) Je to trochu komplikované. Jsou dva údery na to, abychom třetí pevně zařazený bod měli, ale podmíněně je možné hlasovat jako o čtvrtém.

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 116 a ptám se, kdo souhlasí s pevným zařazením bodu číslo 77 jako třetím bodem zítřejšího jednání. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 116 z přítomných 161 pro 78, proti 49. Bod číslo 77 zatím tedy není pevně zařazen.

 

Můžeme tedy hlasovat o pevném zařazení bodu číslo 101 jako třetího bodu jednání.

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 117 a ptám se, kdo je pro pevné zařazení bodu 101, tedy přesunutí z prvního bodu odpoledne okamžitě za bod číslo 74. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 117 z přítomných 162 pro 127, proti 7. Jako bod číslo 3 zítřejšího ranního jednání je tedy bod číslo 101.

 

Paní kolegyně Taťána Fischerová se ještě hlásí. Do 9.30 hodin může samozřejmě navrhovat.

 

Poslankyně Taťána Fischerová: Děkuji vám za slovo, pane předsedající. V tom případě se pokusím ještě navrhnout tento bod číslo 77, sněmovní tisk 650, jako bod čtvrtý.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano, budeme tedy hlasovat ještě o zařazení čtvrtého bodu po hlasování ve třetích čteních.

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 118 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 118 z přítomných 163 pro 90, proti 39. Návrh byl přijat. Bod číslo 77 bude tedy čtvrtým pevně zařazeným bodem ve třetích čteních zítřejšího programu schůze.

 

Věřím, že všichni, kteří měli své procedurální návrhy, už je uplatnili, a můžeme tedy přistoupit k pevně zařazenému bodu číslo 5 dnešní schůze.

A ještě předtím, než zahájím bod číslo 5, oznámím, že pan kolega Jiří Pospíšil má náhradní kartu číslo 1.

Prosím, aby si všichni překontrolovali své karty, protože pan kolega Pospíšil si sice vzal náhradní kartu číslo 1, ale nemůže se zaregistrovat vzhledem k tomu, že pravděpodobně jeho karta je někde zaregistrována. Prosím tedy o kontrolu vašich identifikačních karet.

Pro jistotu vás všechny odhlásím a požádám vás o novou registraci. (Děje se.) Věřím, že nyní už bude možné, aby pan kolega Jiří Pospíšil byl řádně přihlášen.

 

Snad máme všechny procedurální věci už za sebou, a můžeme tedy přistoupit k pevně zařazenému bodu našeho jednání. Tímto bodem je bod

 

5.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb.,
o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 648/ - druhé čtení

 

Předložený návrh z pověření vlády uvede ministryně zdravotnictví Milada Emmerová. Žádám ji zároveň, aby zaujala své místo u stolku zpravodajů, a o totéž žádám zpravodaje výboru pro sociální politiku a zdravotnictví pana poslance Josefa Janečka.

Prosím, paní ministryně ujměte se slova.

 

Ministryně zdravotnictví ČR Milada Emmerová Děkuji. Vážený pane místopředsedo, vážení přítomní, dovolte mi, abych ve stručnosti uvedla návrh novely zákona číslo 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění. (Velký hluk v jednací síni, pohyb poslanců.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Paní ministryně, já vás ještě přeruším a požádám Sněmovnu o klid. Vím, že změna některých bodů pořadu schůze vnesla zmatek do řad poslanců a poslankyň, ale věřím, že už si to všichni poznamenali a nechají vás v klidu uvést tento bod. Ostatní, kteří chtějí diskutovat o něčem jiném - znovu podotýkám, odleva doprava - pan kolega Kováčik, pan kolega Pospíšil a další - nechť přesunou své debaty do předsálí. Děkuji vám.

Prosím, paní ministryně, pokračujte.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP