(12.40 hodin)

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Domnívám se, že můžeme přistoupit k hlasování o tisku 744. Přivolám všechny kolegy, kteří chtějí hlasovat.

 

Nejdříve tedy budeme hlasovat o návrhu na vrácení předloženého tisku navrhovateli k dopracování.

 

Zahajuji hlasování. Kdo s tím to návrhem souhlasí, prosím, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 120 z přítomných 174 poslanců pro návrh hlasovalo 85, proti 78. Tento návrh nebyl přijat.

 

Vidím ale, že bude docházet ke kontrole výsledku hlasování, takže před dalším hlasování vyčkáme na výsledek kontroly. (Po chvilce.) Zřejmě nebude docházet ke zpochybňování výsledku hlasování. Nebo ano? Ptám se pana kolegy Plevy, který prováděl kontrolu hlasování, zda můžeme pokračovat v jednání. Můžeme.

Nyní tedy se budeme zabývat návrhem na přikázání. Předseda Poslanecké sněmovny svým rozhodnutím navrhl přikázat předložený návrh k projednání ústavněprávnímu výboru. Ptám se, zda má někdo jiný návrh. Pan místopředseda Vojtěch Filip.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji, paní místopředsedkyně. Paní a pánové, navrhuji, aby se textem zabýval výbor petiční a výbor pro obranu a bezpečnost.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Nejdříve tedy přistoupíme k hlasování o přikázání tohoto tisku k projednání ústavněprávnímu výboru.

Zahajuji hlasování. Kdo s tímto návrhem souhlasí, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 121 z přítomných 173 poslanců 162 hlasovalo pro návrh, proti 3. Tento návrh byl přijat.

 

Nyní přistoupíme k hlasování o přikázání tisku k projednání petičnímu výboru.

Zahajuji hlasování. Kdo s tímto návrhem souhlasí, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 122 z přítomných 173 poslanců pro návrh hlasovalo 55, proti 71. Tento návrh nebyl přijat.

 

A nyní přistoupíme k hlasování o přikázání tohoto tisku k projednání výboru pro obranu a bezpečnost.

Zahajuji hlasování. Kdo s tímto návrhem souhlasí, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 123 z přítomných 173 poslanců pro návrh hlasovalo 81, proti 56. Ani tento návrh nebyl přijat.

 

Nyní budeme hlasovat o návrhu na prodloužení lhůty k projednání. Návrh padl na sto dnů, pokud se nemýlím. A pan zpravodaj mi to potvrdí - o sto dnů. Ptám se pana ministra jako zástupce navrhovatele, zda s takto prodlouženou lhůtou souhlasí. Děkuji.

 

Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí s prodloužení lhůty o sto dnů, prosím, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 124 z přítomných 171 poslanců pro návrh hlasovalo 152, proti 3. Tento návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že návrh zákona byl přikázán k projednání ústavněprávnímu výboru a lhůta k jeho projednání byla prodloužena o sto dnů. Končím projednávání bodu 13.

 

Nyní se vrátíme k projednávání bodu 14 (15), kde probíhala sloučená obecná rozprava, a já prosím pana zpravodaje.

 

Poslanec Jiří Pospíšil: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, nabyl jsem dojmu, že i k tomuto sněmovnímu tisku padl návrh na vrácení k dopracování. V každém případě padl návrh na prodloužení lhůty o sto dnů.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Pane zpravodaji, omlouvám se, já jsem neposlouchala vaši první větu, co se týče návrhu na vrácení.

 

Poslanec Jiří Pospíšil: První věta zněla, že zde padl návrh na vrácení k dopracování.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Budeme tedy nejprve hlasovat o návrhu na vrácení navrhovateli k dopracování.

Vidím, že chcete odhlásit. Já vás všechny odhlašuji a prosím, abyste se všichni znovu zaregistrovali.

 

Zahajuji hlasování. Kdo s tímto návrhem souhlasí, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 125 z přítomných 168 poslanců pro návrh hlasovalo 48, proti 72. Tento návrh nebyl přijat.

 

Nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání. Předseda Poslanecké sněmovny svým rozhodnutím navrhl přikázat předložený návrh k projednání ústavněprávnímu výboru. Ptám se, zda je ještě nějaký jiný návrh.

 

Byla jsem upozorněna, že jsem se přeřekla, ale pan zpravodaj poté opravil - projednáváme tisk pořadové číslo bodu 15, sněmovní tisk 746, kde byla sloučená rozprava s předchozím projednávaným návrhem zákona.

 

Ptám se, zda se někdo další přihlásí se svým návrhem na přikázání tohoto tisku jinému než ústavněprávnímu výboru. Není tomu tak. Budeme tedy hlasovat o přikázání tohoto tisku k projednání ústavněprávnímu výboru.

 

Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí s tímto návrhem, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 126 z přítomných 170 poslanců pro návrh hlasovalo 160, proti 3. Tento návrh byl přijat.

 

Nyní budeme hlasovat o návrhu na prodloužení lhůty k projednání o sto dnů. Předpokládám, že pan ministr souhlasí s tímto prodloužením i u tohoto tisku.

 

Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí s prodloužením lhůty, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 127 z přítomných 170 poslanců pro návrh hlasovalo 162, proti 3. Návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání ústavněprávnímu výboru a lhůta pro jeho projednání byla prodloužena o sto dnů. Končím projednávání bodu 15.

 

Nyní, kolegové a kolegyně, podle našeho rozhodnutí jsme na jednání před zahájením polední přestávky zařadili body volební. Vidím předsedu poslaneckého klubu sociální demokracie, že se hlásí o slovo. Prosím.

 

Poslanec Petr Ibl: Děkuji. Vážená paní předsedající, vážená Sněmovno, chtěl bych předtím, než bude zahájen blok voleb, požádat o desetiminutovou přestávku na poradu klubu.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Ano. Kolegyně a kolegové, vyhlašuji přestávku na jednání klubu sociální demokracie v délce deseti minut do 13 hodin.

 

(Jednání přerušeno ve 12.50 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP