(Jednání pokračovalo ve 13.02 hodin.)

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Kolegyně a kolegové, budeme pokračovat, čas určený pro jednání poslaneckého klubu sociální demokracie uplynul. Nyní budeme projednávat podle schváleného pořadu bod 83, kterým je

 

83.
Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny

 

a poté body 84 a 85, druhé kolo.

Nyní dávám slovo předsedovi volební komise panu poslanci Pavlu Hojdovi. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Hojda: Děkuji, paní předsedající. Dámy a pánové, dovolte mi, abych zahájil bod 83, změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny. V úvodu bych vám chtěl sdělit, že podle oznámení poslaneckých klubů rezignoval poslanec Oldřich Němec na členství v mandátovém a imunitním výboru, poslanec Stanislav Křeček na členství v petičním výboru, poslanec Miloslav Kala a poslanec Tomáš Vrbík na členství v ústavněprávním výboru, poslanec Petr Kott na členství ve výboru pro obranu a bezpečnost, poslanec František Vnouček rezignoval na členství ve výboru pro sociální politiku a zdravotnictví, poslankyně Iva Šedivá a Hana Šedivá na členství ve výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu, poslanec Jan Mládek na členství v zahraničním výboru, poslanec Tomáš Vrbík na členství ve stálé komisi Poslanecké sněmovny pro práci Kanceláře Poslanecké sněmovny a poslankyně Květoslava Čelišová na členství ve stálé delegaci Parlamentu do Meziparlamentní unie.

Ve stanovené lhůtě obdržela volební komise od poslaneckých klubů tyto návrhy na volbu: poslankyně Hana Šedivá za členku mandátového a imunitního výboru na uvolněné místo po poslanci Oldřichu Němcovi, poslanec František Vnouček, ČSSD, za člena petičního výboru na uvolněné místo po poslanci Stanislavu Křečkovi, poslanec Ladislav Vomáčko, ČSSD, za člena ústavněprávního výboru na uvolněné místo po poslanci Miloslavu Kalovi, poslanec Petr Kott, US-DEU, za člena ústavněprávního výboru na uvolněné místo po poslanci Tomáši Vrbíkovi, poslanec Tomáš Vrbík, nezařazený, za člena výboru pro obranu a bezpečnost na uvolněné místo po poslanci Petru Kottovi, poslanec Václav Grüner, ČSSD, za člena výboru pro sociální politiku a zdravotnictví na uvolněné místo po poslanci Františku Vnoučkovi, poslankyně Dagmar Mocová, ČSSD, za členku výboru pro sociální politiku a zdravotnictví na uvolněné místo po bývalé poslankyni Miladě Emmerové, poslanec Karel Kratochvíle, ČSSD, za člena výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu na uvolněné místo po poslankyni Ivě Šedivé, poslanec Miloš Máša, ČSSD, za člena výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu na uvolněné místo po poslankyni Haně Šedivé, poslanec Břetislav Petr, ČSSD, za člena zahraničního výboru na uvolněné místo po poslanci Janu Mládkovi, poslanec Pavel Svoboda, US-DEU, za člena stálé komise pro práci Kanceláře Poslanecké sněmovny na uvolněné místo po poslanci Tomáši Vrbíkovi, a poslankyně Jiřina Fialová, KSČM, za členku stálé delegace Parlamentu do Meziparlamentní unie na uvolněné místo po poslankyni Květoslavě Čelišové.

Tyto návrhy byly zaslány na vědomí všem poslaneckým klubům 12. října tohoto roku.

Zákon č. 19/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, stanoví, že změny v ustavených výborech a komisích lze provést jen se souhlasem Poslanecké sněmovny a volba se koná většinovým způsobem. Jednací řád Poslanecké sněmovny však verbálně nestanoví způsob hlasování. Protože volba komisí proběhla veřejným hlasováním, navrhuji proto, aby dnešní volba proběhla stejným způsobem, veřejně, pomocí hlasovacího zařízení. Doporučuji, aby po rozpravě k navrženým kandidátům Poslanecká sněmovna nejprve konstatovala, že poslanci, tak jak jsem je před chvílí uvedl, rezignovali na svá členství v jednotlivých orgánech Poslanecké sněmovny, a dále pak, aby Poslanecká sněmovna hlasovala o každém kandidátu za člena orgánu Poslanecké sněmovny samostatně.

Nyní prosím, paní předsedající, abyste otevřela rozpravu.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Otevírám rozpravu. Nikdo se do rozpravy nehlásí. - Omyl, vidím pana předsedu poslaneckého klubu KDU-ČSL.

 

Poslanec Jaromír Talíř: Dávám protinávrh k tomu, co tady řekl pan předseda volební komise. Mám pocit, že bychom mohli minimálně vzít na vědomí rezignaci jednotlivých poslanců en bloc, že bychom nemuseli hlasovat o každém samostatně.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Ptám se někoho dalšího, zda chce vystoupit. Paní poslankyně Hana Šedivá.

 

Poslankyně Hana Šedivá: Děkuji, paní předsedající. Domnívám se, že bychom měli i volbu za členy jednotlivých výborů a komisí udělat en bloc, protože stejným způsobem jsme volili i na minulém jednání Sněmovny. Proto tento způsob navrhuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Hlásí se někdo další do rozpravy? Není tomu tak. Rozpravu končím. Nyní přistoupíme k vlastní volbě a znovu dávám slovo předsedovi volební komise.

 

Poslanec Pavel Hojda: První návrh byl, abychom en bloc souhlasili s rezignací na členství ve výborech a poté en bloc hlasovali o navrhovaných členstvích ve výborech, tak jak byly předneseny. Čili nejprve bychom měli hlasovat en bloc o rezignaci a poté en bloc o volbě.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí s rezignací našich kolegů v jednotlivých výborech a komisích, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 128 z přítomných 168 pro 150, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Nyní přistoupíme k hlasování o kandidátech en bloc v případě, že nikdo nemá žádnou námitku - kterou také nevidím a neslyšela jsem. Pane předsedo, je tomu tak?

 

Poslanec Pavel Hojda: Ano. Já bych jenom přečetl opět rezignace, pokud… (Nesouhlasné projevy v sále.) Dobře, nebudu číst opět. Nechte prosím hlasovat o již přečtených rezignacích.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Já se domnívám, že ne o rezignaci, ale o nominaci nyní.

 

Poslanec Pavel Hojda: My jsme si odsouhlasili, že nejprve en bloc budeme hlasovat o rezignaci.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: To už jsme odhlasovali.

 

Poslanec Pavel Hojda: To už jsme odhlasovali? Omlouvám se. Dobře. Nyní přečtu jména… (Nesouhlasné projevy v sále.) Nebudu, dobře.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP