(13.10 hodin)
(pokračuje Hojda)

Navrhuji, abychom hlasovali en bloc o změnách zařazení do výborů, tak jak jsem vás s tím seznámil v úvodu rozpravy.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji a zahajuji hlasování. Kdo souhlasí, prosím, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 129 z přítomných 170 poslanců pro návrh hlasovalo 147, proti 1. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Pavel Hojda: Nyní ale budu muset přečíst jména těch, kteří byli zvoleni, pro protokol.

Konstatuji, že Poslanecká sněmovna zvolila Hanu Šedivou do mandátového a imunitního výboru, Františka Vnoučka za člena petičního výboru, Ladislava Vomáčko do ústavněprávního výboru, Petra Kotta za člena ústavněprávního výboru, Tomáše Vrbíka za člena výboru pro obranu a bezpečnost, dále poslance Václava Grünera za člena výboru pro sociální politiku, poslankyni Dagmar Mocovou za člena výboru pro sociální politiku a zdravotnictví, Karla Kratochvíle za člena výboru pro vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu, Miloše Mášu za člena výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu, Břetislava Petra za člena zahraničního výboru, Pavla Svobodu do stálé komise pro práci Kanceláře Poslanecké sněmovny a Jiřinu Fialovou za členku stálé delegace do Parlamentu Meziparlamentní unie, tak jak jsem již řekl.

Nyní bychom měli pokračovat v již jednou absolvované tajné volbě členů dozorčí rady Vinařského fondu a dozorčí rady Státního fondu dopravní infrastruktury.

 

84.
Návrh na volbu členů dozorčí rady Vinařského fondu
 

85.
Návrh na volbu členů dozorčí rady Státního fondu dopravní infrastruktury

 

Jen připomínám, a je zapotřebí to připomenout nejenom pro nové poslance, ale pravděpodobně i pro poslance, kteří už jsou zde delší dobu, protože se včera vyskytlo velké množství neplatných hlasovacích lístků, že lze zakroužkovat maximálně takový počet kandidátů, kolik bude voleno.

Čili v případě Vinařského fondu zůstávají 4 kandidáti, ale volí se 3. Číslo toho, koho nechcete zvolit, musí být překřížkováno. Jinak upravený hlasovací lístek je neplatný. Proto bych vás prosil, abyste si zvlášť toto pohlídali.

Připomínám, že u Státního fondu dopravní infrastruktury zůstávají 4 kandidáti, volí se 2, čili maximálně dva zakroužkovat, u ostatních překřížkovat čísla před kandidáty, aby byly platné hlasy.

Vydávat hlasovací lístky začneme hned, jak dorazím do hlasovací místnosti, a přestaneme vydávat v půl druhé. V půl druhé přestaneme vydávat hlasovací lístky.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Já děkuji, pane předsedo a zároveň vyhlašuji spolu s volbami přestávku na oběd. Přestávka bude do 14.30 hodin, poté budeme pokračovat v jednání bodem Ústní interpelace. Znamená to tedy, že do 14.30 je polední přestávka, která zahrnuje zároveň i čas určený na právě zmíněné volby.

 

(Jednání přerušeno ve 13.15 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP