(16.40 hodin)
(pokračuje Dundáčková)

Ptám se tedy pana ministra, jak koordinoval postup s paní ministryní zdravotnictví. Je mi líto, že tady již není, ale je pravda, že ona není povinna se zúčastňovat interpelací, které jsou vedeny na jiného člena vlády.

A ptám se, zda nadále jeho stanovisko k léčbě a k případně poskytovaným zdrojům z veřejných rozpočtů je stále totéž.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, paní poslankyně, za vaše vystoupení. Rozprava je stále otevřena. Hlásí se pan ministr práce a sociálních věcí Zdeněk Škromach, prosím.

 

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach: Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, páni poslanci. K problému, o kterém již hovořila paní poslankyně Dundáčková.

Myslím, že někteří kolegové a kolegyně, tak jak bylo uvedeno, měli možnost se seznámit s mojí odpovědí, která se týkala popsání této situace. A tady je potřeba říci, že odpověď obsahuje obecné přístupy k řešení situace osob postižených závažným specifickým onemocněním, kterým bezesporu fenylketonurie je, tak konkrétní odpovědi na vámi kladené otázky, které byly zaslány, tak je zřejmé, že i paní poslankyně si byla vědoma skutečnosti, že uvedená problematika se týká nejen resortu práce a sociálních věcí, ale i resortu zdravotnictví. A tady dochází potom právě k tomu, v čem je stále problém řešení.

Jestliže totiž vycházíme ze situace toho, že řešíme zdravotní situaci, zdravotní stav nebo i způsob léčby, pak to není v kompetenci Ministerstva práce a sociálních věcí, ale Ministerstva zdravotnictví. Myslím si, že tady se prostě prolínají dvě věci. Jedna věc, pokud se týká Ministerstva práce a sociálních věcí, pak naše pozice, která je upravena i zákonem, jak je zde vysvětleno, řeší situaci lidí, kteří mají nízké příjmy a pro něž tyto výdaje znamenají významné výdaje v poměru k jejich příjmům. A jestliže by bylo řečeno, že speciální potraviny jsou lékem, pak to samozřejmě patří do jiné kategorie, nikoliv Ministerstva práce a sociálních věcí. Čili je to záležitost řekl bych odborně spíše směřovaná k Ministerstvu zdravotnictví. A bude-li rozhodnutí v této věci, že tyto potraviny jsou lékem, pak zřejmě jedinou cestou řešení je v podstatě řešení příspěvkem ze zdravotního pojištění, které v podstatě by mělo být v této věci dáno.

Ale myslím, že v kombinaci s tím, že pro lidi s nižšími příjmy je možné toto ještě kompenzovat z hlediska sociálních dávek nebo v podstatě řešení sociální situace, pak samozřejmě z naší strany je možné toto akceptovat. Ale my nemůžeme přistupovat k tomu, že budeme vlastně přispívat všem bez ohledu na výši jejich příjmu. To není posláním Ministerstva práce a sociálních věcí, protože my v podstatě řešíme sociální situaci těchto lidí, nikoliv situaci zdravotní. A to jsou zřejmě některé problémy, které se odehrávají na hranici dvou resortů.

Naše úloha tedy spočívá v pomoci těm, kteří prokazatelně mají vyšší odůvodněné náklady na zajištění své výživy, a nemají tedy dostatek finančních prostředků k jejich úhradě.

Věřím, že paní ministryně zdravotnictví nalezne optimální řešení. A myslím, že nadále by iniciativa měla směřovat k odborné diagnóze patřičných zdravotníků, tedy lékařů, v tom smyslu, že potraviny v případě tohoto onemocnění jsou léky nebo v rámci léčebného procesu, a pak by to měla být záležitost spíše pojišťovny. My nemůžeme řešit otázku příspěvku na potraviny nebo na léky apod. ze zdrojů sociálních dávek bez ohledu na to, jestli se jedná o člověka s nízkým příjmem, nebo řekněme takového, který je existenčně zajištěn velmi dobře.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane ministře. Reagovat bude paní kolegyně Eva Dundáčková. Prosím.

 

Poslankyně Eva Dundáčková: Pane ministře, obávám se, že jsme stále v začarovaném kruhu. My se tady oba jistě můžeme domnívat, že potraviny, které musí tyto děti, respektive občané takto postižení používat k tomu, aby nedošlo u nich k mentální retardaci, a můžeme polemizovat, zda jsou léky, nebo zda jsou potravinami, a každý z nás na to může mít nějaký svůj názor, ale ten s tímto problémem vůbec nepohne ani o kousíček. A trochu jsem doufala, že požádám-li o projednávání této písemné interpelace na půdě Poslanecké sněmovny, že mně odpovíte na to, že tato otázka již vyjasněna byla mezi vámi a Ministerstvem zdravotnictví, že na to existuje nějaká odborná expertiza, nějaký odborný názor, který jednoznačně rozhodl ve prospěch jedné či druhé varianty, a z toho pak vychází řešení vlády, které je navrhováno, a to buď na půdě Ministerstva zdravotnictví, nebo na půdě Ministerstva práce a sociálních věcí.

Nezlobte se na mne, ale já vás vnímám, a doufám, že vy sám sebe také, mimo jiné také jako místopředsedu vlády, a kdo jiný než vláda může rozhodnout o způsobu řešení, a to společnými silami, protože, jak jste sám přiznal, jedná se minimálně o dvě možná řešení, která průřezově jdou na Ministerstvo zdravotnictví a na Ministerstvo práce a sociálních věcí.

Paní ministryně slibovala, že vydá na podzim vyhlášku. Podzim již je, není mi nic známo o tom, že by tato vyhláška byla vydána, ale přiznávám se, že si tím nejsem v tuto chvíli stoprocentně jistá. Ale předpokládám, že pokud by tomu tak bylo, byl byste o tom informován a že byste o tom s kolegyní ve vládě hovořil.

Vy jste mi napsal už v písemné odpovědi na interpelaci, že právě již v roce 1998 bylo uvažováno v rámci připravovaného zákona o sociální pomoci i o vytvoření systému adresné pomoci právě občanům postiženým celiakií a fenylketonurií. Já se tedy ptám, zda k něčemu takovému došlo. Ptám se, zda nadále máte své lidi v expertní skupině, která pracuje při Ministerstvu zdravotnictví, a zda jste tam vznesl připomínky, které jste mi slíbil ve své písemné odpovědi, že ze svého resortu vznesete. Také jste mi odpověděl, že k tomu, abyste se mohl zabývat ve vyhlášce Ministerstva práce a sociálních věcí, která diferencované částky zvyšujícího se životního minima upravuje, touto problematikou, potřeboval byste mít k dispozici nový seriózní výpočet zvýšených nákladů na jednotlivé typy diet. To, prosím, cituji z vaší odpovědi.

A tak se dovoluji ptát, pane ministře, zda jste požádal někoho o to, aby pro vás takový seriózní výpočet zvýšených nákladů zpracoval, když expertizu, kterou jsem já měla k dispozici, jste nepovažoval za expertizu zpracovanou řekněme pro účely Ministerstva práce a sociálních věcí či pro účely vlády.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP