(16.50 hodin)
(pokračuje Dundáčková)

Abych to shrnula ve zjednodušenou verzi, ptám se pane ministře, jaké kroky jste učinil od doby, kdy vás opakovaně já a moji kolegové interpelujeme v této věci.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Reagovat bude opět pan ministr Zdeněk Škromach.

 

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach: Vážený pane předsedající, paní poslankyně, páni poslanci, základní problém je v tom, že paní poslankyně směřuje nesprávným směrem svoji interpelaci na resort, který nemá v kompetenci rozhodovat o tom, zda daná záležitost je záležitost zdravotní, či jiná. Ve chvíli, kdy k tomu příslušný resort dá stanovisko, my můžeme v tomto pokročit. Pokud jde o zástupce Ministerstva práce, tak se touto problematikou samozřejmě zabývají.

Jen bych paní poslankyni upozornil na to, že ačkoliv čas od času předkládám některé materiály za některé své kolegy z vlády, což je určitá kolegiální pomoc v situaci, kdy např. paní ministryně Buzková je nemocná nebo pan ministr Palas je na služební cestě v zahraničí, neočekávejte, že budu plnit i resortní povinnosti za jiné ministry, jako je třeba ministryně zdravotnictví. V kompetenci místopředsedy vlády určitě není řídit Ministerstvo zdravotnictví.

Věřím tomu, že účelné by bylo - a podle toho, jaký stávající stav je - řešit tuto záležitosti v rámci Ministerstva zdravotnictví. Na základě toho je potom možné - a znovu opakuji - situaci, která bude dána sociální situací takto postižených lidí nebo těch, kteří mají takto postiženého člověka v rodině, je možné řešit v rámci Ministerstva práce, ale nikoliv stanovovat zdravotní diagnózu nebo léčebný proces pro tento účel.

Myslím, že v této chvíli ze strany Ministerstva práce a sociálních věcí bylo uděláno maximum k řešení této věci. Do té doby, dokud nebude v této věci rozhodnuto ze strany Ministerstva zdravotnictví, to není možné. Proto těžko mohu odpovídat na otázky, které se týkají zdravotního stavu a léčebných procedur k té které diagnóze, která je stanovena. Ačkoliv bych rád, nepřísluší to k mé kompetenci. Myslím, že k tomu není více co dodat.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane ministře. Bude reagovat opět paní kolegyně Eva Dundáčková.

 

Poslankyně Eva Dundáčková: Pane ministře, pokud si již nepřeje nikdo jiný vystoupit v rozpravě na toto téma, pak mi dovolte mi, abych vyjádřila svou nespokojenost s odpovědí a požádala své kolegy, aby i oni vyjádřili hlasováním a dali vám tak najevo, že očekáváme, že se vláda jako celek bude touto problematikou zabývat, resp. pověří některého ze svých ministrů, aby tuto situaci jednou provždy vyřešil ku prospěchu dětí i občanů postižených touto nevratnou nemocí. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. O slovo požádala ještě paní poslankyně Páralová.

 

Poslankyně Alena Páralová: Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, vážený pane ministře, dovolte mi, abych zrekapitulovala situaci, jak se odehrála v posledních letech právě kolem těchto diet. Tato situace je velice nepřehledná, a proto si dovolím vám ji zde vysvětlit.

Od roku 1994 nebyly zvýšeny příplatky na dietní stravování pro lidi, kteří žijí na životním minimu. Od roku 1994 až do roku 2001 zůstával příplatek na hodnotě 600 korun. Na ministerstvu byla vypracována studie pod vedením profesora Anděla, která stanovila hodnotu výdajů na tyto diety. Na základě toho vláda předložila do Sněmovny návrh zákona o sociální potřebnosti, který ale byl pro Sněmovnu jinak nepřijatelný. V podstatě dva roky ve Sněmovně ležel a nikdy nebyl projednán. Tento návrh zákona obsahoval ustanovení, podle kterého vláda vydá vyhlášku o výši jednotlivých diet.

Vzhledem k tomu, že situace se takto protahovala a situace lidí byla čím dál těžší, předložila jsem já novelu zákona o sociální potřebnosti, která byla přijata pod číslem 208/2003. Já na rozdíl od vlády jsem nechtěla, aby zde existovalo ustanovení "vláda vydá vyhlášku". Podle mé novely byla výše příplatku na diety odvozena od životního minima.

Bohužel moje novela byla pozměněna komplexním pozměňovacím návrhem a opět se tam ocitlo ustanovení, že vláda vydá vyhlášku. Měla jsem k dispozici návrh této vyhlášky, která skutečně zvyšovala přídavky na diety. Měla jsem volbu buďto přijmout tento návrh, nebo žádný. Proto jsme se rozhodli, že přijmeme tento návrh, že vláda vydá vyhlášku, v dobré víře, abychom těmto lidem pomohli. Vláda tuto vyhlášku vydala, tato vyhláška se týká pouze lidí, kteří jsou na životním minimu, ale vláda si vzala tuto novelu za záminku a uchopila možnost vydat vyhlášku, která je na hranici ústavnosti, jak potvrdila legislativa Senátu.

Vláda na to konto se zbavila povinností, které měla ze svého usnesení z předchozích let, a zrušila dosavadní systém dotací poskytovaných na vybrané potraviny, které zprostředkovávala firma LS Zetis, a to ke dni 16. 10. 2000. To se týkalo i lidí, kteří nejsou na životním minimu, ale bohužel se to týká často lidí, kteří jsou blízko životního minima. Právě o tyto lidi se nám jedná. V podstatě od roku 2000 přetrvává tento problém.

Chtěla bych poprosit pana ministra, aby se konečně s paní ministryní zdravotnictví nějak dohodli a tento problém konečně vyřešili. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, paní kolegyně. Kdo se další hlásí do rozpravy? Nevidím žádnou přihlášku, rozpravu končím.

Paní kolegyně Eva Dundáčková navrhla usnesení, které říká: "Poslanecká sněmovna nesouhlasí s odpovědí ministra práce a sociálních věcí Zdeňka Škromacha na interpelaci poslankyně Evy Dundáčkové."

Prosím, abyste se všichni zaregistrovali identifikačními kartami. Přivolám všechny kolegy a kolegyně z kuloárů.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP