(17.20 hodin)
(pokračuje Pospíšil)

Takže dámy a pánové, tolik má informativní zpráva o problému. Já ji též v písemné podobě zašlu novému ministrovi spravedlnosti, tak aby byl schopen na ni relevantně odpovědět. Já se totiž domnívám, že tento problém je o to závažnější a je možná vhodné, že ho dnes projednáváme, protože pokud si pamatujete, tak jsme v dopoledních hodinách projednávali nový trestní kodex, který předpokládá nárůst soudců a státních zástupců. Je proto velmi dobré upozornit na to, že jiný zákon, který jsme přijali v minulém roce a který účinně od počátku tohoto roku také předpokládal nárůst soudců a státních zástupců, a bohužel vláda toto nezajistila. Nelze se pak divit odpovědným poslancům v opozici, ale i v koalici, že zde při projednávání trestního zákona v dopoledních hodinách byly zmiňovány obavy z toho, nakolik případná nová úprava trestního práva bude aplikovatelná a nakolik nutnost přijmout nové soudce a státní zástupce, pokud tato nutnost nebude realizována ze strany vlády, nepovede ke zpomalení trestního řízení.

Dámy a pánové, ještě jednou žádám o to, abychom dnes přerušili projednávání tohoto bodu a abychom pokračovali na příští schůzi v rámci bloku interpelací. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. Návrh na odročení. Budeme tedy hlasovat o usnesení, kterým přerušujeme projednávání tohoto bodu a odročujeme jeho projednávání na příští schůzi Poslanecké sněmovny.

 

Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 132. Kdo je pro tento návrh, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Z přítomných 88 pro návrh 57, proti 1. Návrh byl přijat.

 

Vážené kolegyně a kolegové, je 17.22 hodin, máme za sebou blok písemných interpelací. Navrhuji v tuto chvíli nechat se seznámit s výsledky voleb a poté vám sdělím další postup.

Slovo má předseda volební komise.

 

Poslanec Pavel Hojda: Děkuji, pane předsedající. Jsem rád, že můžu seznámit s výsledky voleb, protože ti, kteří dnes byli zvoleni, jsou zvoleni dnešním dnem a byl by určitý problém, kdybych vyhlásil výsledky až zítra.

 

Seznámím vás tedy se zápisem o volbě členů dozorčí rady Vinařského fondu (bod 84).

Počet vydaných hlasovacích lístků 174, odevzdaných 173. Pro pana Josefa Kaňu bylo odevzdáno 95 hlasů, pro pana Svatopluka Karáska odevzdáno 20 hlasů, pro pana Kováčika 142 hlasy, pro Pavla Suchánka odevzdán 131 hlas.

Ve druhém kole byli zvoleni tedy Josef Kaňa, Pavel Kováčik a Pavel Suchánek. Tím je volba skončena a dozorčí rada Vinařského fondu je naplněna.

 

Zápis o volbě členů dozorčí rady Státního fondu dopravní infrastruktury (bod 85).

Počet vydaných hlasovacích lístků 174, odevzdaných 173. Pro Ladislava Býčka 38 hlasů, pro Karla Sehoře 107 hlasů, pro Antonína Sýkoru 98 hlasů a Roberta Vokáče 31 hlas.

Ve druhém kole byli tedy zvoleni Karel Sehoř a Antonín Sýkora. Tím je naplněna i dozorčí rada Státního fondu dopravní infrastruktury a volba je skončena.

 

Všem zvoleným blahopřeji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane předsedo. Nyní navrhuji následující postup: Vyhlásím přestávku do 17.30 hodin, nechám připravit další podkladové materiály týkající se mezinárodních smluv. Budeme projednávat smlouvy v druhém čtení - body 52, 53, a poté všechny smlouvy v prvním čtení - body 54, 55, 56, 57, 58, 59 a 60.

Přestávka do 17.30 hodin.

 

(Jednání přerušeno v 17.25 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP