Pokračování schůze Poslanecké sněmovny
15. října 2004 v 9.05 hodin

Přítomno: 194 poslanců

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Dámy a pánové, vážené kolegyně a kolegové, přeji vám dobré ráno, a protože je 9.05 hodin, zahajuji čtvrtý jednací den 36. schůze Poslanecké sněmovny.

Prosím vás všechny, abyste se přihlásili identifikačními kartami. Pan poslanec Ladislav Skopal má náhradní kartu č. 2, paní poslankyně Veronika Nedvědová má náhradní kartu č. 12 a pan poslanec Oldřich Vojíř má náhradní kartu č. 9. Zde na stole jsem nalezl náhradní kartu č. 16, ale nevím, čí to karta je a proč ji tady mám.

Seznámím vás s tím, kdo požádal o omluvení své neúčasti na dnešní den. Je to paní poslankyně Jarmila Boháčková, která je omluvena na celý týden pro nemoc, na zahraniční cestě je pan poslanec Václav Exner, na zahraniční cestě jsou stále poslanci Kateřina Konečná, Vladimír Laštůvka, Václav Nájemník a Petr Šulák. Omlouvají se také někteří členové vlády. Ve Stockholmu na jednání ministrů je František Bublan, Petra Buzková se omlouvá pro nemoc, pravděpodobně je tomu tak, a omlouvá se také pan ministr Martin Jahn.

Vítám pana ministra Pavla Dostála.

Na dnešním jednání máme před sebou pevně zařazené body. Dovolte mi, abych nejdříve zopakoval, jak máme tyto body zařazeny. Je to bod č. 2 - projednávání státního rozpočtu, kde nás čeká pouze hlasování. A pak máme pevně zařazené body 72, 74, 101 a 77.

Chtěl bych vás nyní požádat, abyste souhlasili s předřazením dvou, myslím nekonfliktních a rychle projednatelných, bodů. Na tom snad bude dohoda. Jedná se mi o dva body, bod 81 a 82. Bodem 81 je Návrh na změnu zasedacího pořádku poslanců v jednacím sále Poslanecké sněmovny a bod 82 je Návrh na potvrzení předsedů výboru. Důvod, proč bych byl rád, abychom je projednali je, že je to nutné pro práci Sněmovny a jejích orgánů v příštím týdnu. Věřím, že se na tom shodneme.

A pak zde mám další přihlášky, které se týkají změny programu schůze. Jako první dostane slovo paní poslankyně Jitka Vojtilová.

 

Poslankyně Jitka Vojtilová: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně a vážení kolegové, navrhuji zařadit jako třetí bod dnešního jednání vládní návrh zákona, který se mění zákon č. 463/1991 Sb., o životním minimu, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 787.

Je to bod č. 23.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Dobře, bod č. 23 zařadit jako třetí bod dnešního jednání.

Pak se mi písemně přihlásil pan poslanec Ladislav Skopal, dávám mu slovo. Po něm vystoupí pan poslanec Libor Ambrozek.

 

Poslanec Ladislav Skopal: Vážený pane předsedo, dovolte, abych požádal Sněmovnu o zařazení bodu č. 18 - Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 754, prvé čtení, jako první bod po polední přestávce. Jedná se o to, že pokud nebude tento zákon schválen do 31. prosince letošního roku, tak již nemá tento návrh smysl. Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, bod č. 18 jako první bod po polední přestávce. A nyní se hlásí pan ministr Libor Ambrozek. Ještě jenom upozorňuji, že je třeba říci vážný důvod toho, proč je třeba provést změnu zařazení. Tak je to alespoň podle jednacího řádu.

Pane ministře, prosím.

 

Ministr životního prostředí ČR Libor Ambrozek: Ano, pane předsedo. Nechci říkat silnými slovy, že je to národní zájem, ale je to spíše velmi důležité. Bod 16 skončil jako první neprojednané prvé čtení. Je to vládní návrh zákona o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů a o změně některých zákonů, sněmovní tisk 781. Je to skutečně návrh zákona, který, aby se české podniky mohly účastnit od nového roku 2005 obchodování s emisními povolenkami v rámci Evropské unie, musí být schválen a vyjít ve Sbírce zákonů. Proto si dovoluji navrhnout, aby byl zařazen jako čtvrtý bod za zákon o životním minimu. Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: To by byl pravděpodobně pátý bod. Ještě se hlásí pan poslanec František Beneš.

 

Poslanec František Beneš: Děkuji za slovo, pane předsedo. Navrhuji, aby jako druhý bod odpoledního jednání po bodu, který avizoval můj předřečník, byl zařazen bod č. 20, sněmovní tisk 758. Důvodem je naléhavost platnosti od 1. ledna příštího roku. Děkuji.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP