(9.10 hodin)

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano. Takže druhý bod odpoledne - bod číslo 20. Důvodem je účinnost od 1. ledna. A ještě se hlásí paní poslankyně Rujbrová.

 

Poslankyně Zuzka Rujbrová: Vážený pane předsedo, vážení kolegové, já bych jenom chtěla upozornit na praxi, která v této Sněmovně vždy byla, a to v tom směru, že nové body, pokud byly zařazovány na konkrétní čas nebo konkrétní termín, byly zařazovány vždy tak, aby se respektovalo již dříve stanovené pořadí. Chápu, že při nabitém programu, kdy zřejmě nestihneme všechny body projednat, všichni cítíme potřebu, aby zrovna tisk, ke kterému máme bližší vztah, dostal přednost, ale začínáme do našeho programu vnášet chaos.

Takže já doporučuji, aby i hlasování respektovalo již předem zařazené body. Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Já jenom upozorňuji, že rozpravu k návrhu programu nevedeme. Takže to bylo mimo to, co je v této chvíli možné přednášet. Samozřejmě Sněmovna je v této chvíli suverén a rozhodne o tom, jestli to, co bylo předneseno, je tak naléhavé, že je možné změnit zařazení projednávání těch bodů. My jsme slyšeli zdůvodnění. Je to vesměs účinnost od 1. ledna 2005. A Sněmovna posoudí, jestli je to důvod, nebo ne.

Budeme hlasovat o těch bodech, tak jak byly předloženy.

První návrh byl ten, který jsem přednesl sám - dnes po hlasování o rozpočtu zařadit body 81, 82. To je ten návrh na změnu zasedacího pořádku a potvrzení předsedů výborů. Budeme tedy hlasovat o bodech 81 a 82 jako bodech, které budou zařazeny hned po odhlasování státního rozpočtu.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro zařazení těchto dvou bodů, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Toto hlasování má pořadové číslo 144. Přítomno je 191 poslanců. Pro hlasovalo 162, proti 12. Tento návrh byl přijat.

 

Další byl návrh paní poslankyně Vojtilové, který jsem pochopil tak, že po těchto dvou bodech jako další bod navrhuje zařadit projednání bodu číslo 23. To je další hlasování.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro toto zařazení, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování má pořadové číslo 145. Přítomno bylo 192 poslanců. Pro hlasovalo 94, proti hlasovalo 74. Tento návrh nebyl přijat.

 

Ale jsem upozorňován, že proběhne kontrola. (Probíhá kontrola výsledků hlasování.) Ptám se, jestli někdo v této chvíli zpochybňuje hlasování, a kdo to je. Jak tomu tedy je? Zpochybňuje někdo hlasování?

 

Poslanec František Pelc: Vážený pane předsedo, kolegyně, kolegové, nesmírně se omlouvám. Zmačkl jsem křížek, a mám tam ANO. Omlouvám se.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: A zpochybňujete hlasování?

 

Poslanec František Pelc: Zpochybňuji hlasování. Omlouvám se.

 

Poslanec Petr Pleva: Vážený pane předsedo, jestliže hlasování dopadlo záporným výsledkem a někdo zpochybňuje hlasování, že chtěl zmáčknout křížek, a má tam ano, tak to není důvod ke zpochybnění hlasování.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Může to pan poslanec Pelc tedy…

 

Poslanec František Pelc: Já se omlouvám. Řekl jsem to právě opačně. Zpochybňuji hlasování.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano. Víme, co chtěl pan poslanec chtěl říci. A zpochybňuje hlasování. Budeme hlasovat.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro přímou námitku pana poslance Pelce, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 146, přítomno 192 poslanců, pro hlasovalo 107, proti 45. Námitka byla přijata.

 

A my budeme opakovat ten návrh, který přednesla paní poslankyně Vojtilová, která navrhovala, aby bod číslo 23 byl zařazen jako třetí pevně zařazený bod na dnešní jednání.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro zařazení bodu číslo 23 jako třetího pevně zařazeného bodu, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 147. Přítomno 192 poslanců, pro hlasovalo 98, proti 85. Návrh byl přijat.

 

Ale opět budeme muset vyčkat. (Probíhá kontrola výsledků hlasování.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP