(10.10 hodin)
(pokračuje Zralý)

Použití § 90 odst. 2 jednacího řádu Poslanecké sněmovny Parlamentu v tak důležité předloze je nezodpovědné a arogantní. Lituji vládu, že tak učinila a Sněmovně zkrácení projednávání významného návrhu doporučuje. Osobně a i celý klub KSČM bude hlasovat proti a doufám, že nebudeme jediní. Děkuji. (Potlesk z lavic KSČM.)

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Dalším přihlášeným je paní poslankyně Jitka Vojtilová. Ale prosím, abyste se opravdu ztišili. (Zvoní.)

 

Poslankyně Jitka Vojtilová: Vážený předsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, navrhuji zkrácení lhůty pro projednání ve výboru o 50 dnů. V případě, že bude vznesena námitka podle § 91 odst. 2 jednacího řádu, navrhuji zkrátit lhůtu pro projednání ve výboru o 30 dnů. Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Dalším přihlášeným je pan poslanec Karel Vymětal.

 

Poslanec Karel Vymětal: Děkuji za slovo. Dámy a pánové, paní zpravodajka i pan kolega Zralý vytýkali předloženému návrhu, že je nedostatečně zdůvodněný. Já si myslím, že očekáváme něco, co vláda nemůže splnit. To se totiž zdůvodnit nedá. Lakonické zdůvodnění, které vláda použila v důvodové zprávě, je jen jedno - že tím chce uspořit ve státním rozpočtu, nic víc, nic míň.

Je neuvěřitelná arogance vlády, že chce ušetřit ve státním rozpočtu na úkor těch nejchudších. Přiznává, že nárůst spotřebitelských cen bude 4,6 %, a těm nejchudším to minimum nechce zvednout. To znamená, chudí budou ještě chudší a ti nejchudší už nebudou mít ani na rohlík a na mléko. Já to považuji za neuvěřitelné, co si tato vláda dovoluje.

Pan ministr Škromach je ministrem práce a sociálních věcí. Já myslím, že by bylo na místě, aby přejmenoval své ministerstvo na ministerstvo bez práce a asociálních věcí.

Navrhuji zamítnutí tohoto návrhu zákona. Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Probíhá obecná rozprava a hlásí se do ní paní poslankyně Páralová.

 

Poslankyně Alena Páralová: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedo, dámy a pánové, vznáším námitku proti zkrácení lhůty podle § 90 odst. 2 jménem 50 poslanců Občanské demokratické strany. Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Kdo dál se hlásí do obecné rozpravy? Pokud se už nikdo nehlásí, obecnou rozpravu končím. Jen řeknu, že v průběhu obecné rozpravy bylo podáno veto klubem Občanské demokratické strany regulérním způsobem, takže to veto samozřejmě brání v projednávání podle odstavce 2 § 90. A my musíme pokračovat.

Prosím, hlásí se o slovo ministr práce a sociálních věcí Zdeněk Škromach.

 

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach: Vážený pane předsedající, vážené dámy a pánové, já myslím, že tak jak byl návrh předložen, tak je jasné zdůvodnění, z jakého důvodu je. Mě samozřejmě nepřekvapuje, když námitky uplatňuje klub KSČM, ovšem od ODS je to docela farizejství, protože jestliže tady celou dobu kritizuje vládu za to, že nespoří na mandatorních výdajích, a to je jediný důvod neuplatnění této podmínky, a v této chvíli říká, že to vlastně je špatně, rozumím tomu, jako ministr práce a sociálních věcí to vnímám jako řekněme podporu svého resortu v této věci. Na druhé straně samozřejmě je to přece jen takový trochu jakýsi vnitřní rozpor, protože zásadní a jediný důvod je v podstatě úspora v rámci mandatorních výdajů. Další důvody k této věci nejsou. Toto bylo rozhodnutí vlády v rámci stanovení parametrů státního rozpočtu.

Samozřejmě pokud bylo uplatněno veto ze strany ODS, znamená to, že bude velmi problematické tento zákon prohlasovat, protože se v podstatě dostáváme třiceti dny někdy do druhé poloviny listopadu, následuje Senát, následuje pan prezident a bohužel tady zřejmě ani nebude reálné, aby tato změna zákona byla schválena v těchto lhůtách, a já budu muset jako ministr práce a sociálních věcí předložit vládě návrh na valorizaci životního minima, tak jak ukládá zákon, protože v těch limitech, do kterých by bylo možné konat jinak, toto nebude Parlamentem schváleno a zákon zřejmě nevyjde ve Sbírce zákonů. To je realita a budeme muset k této skutečnosti zřejmě přihlédnout při druhém čtení státního rozpočtu, protože prostě k tomuto postupu došlo.

Čili možná ten zákon nebude zamítnut, možná že bude pokračovat, ale vzhledem ke lhůtám, které tímto postupem ODS zablokovala, nebude možné snížit mandatorní výdaje státu, a já bych na to potom vždycky upozornil, jestliže bude ještě někdy kritika toho, že tato vláda nemá snahu snižovat mandatorní výdaje.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Požádal bych v této chvíli zpravodajku paní poslankyni Páralovou, aby shrnula, které návrhy zazněly a o kterých by se nyní mělo hlasovat.

 

Poslankyně Alena Páralová: Vážený pane předsedo, zazněl návrh na zkrácení lhůty k projednávání, nicméně byl vetován, takže jediné, o čem můžeme v tuto chvíli hlasovat, je přikázání výboru. (Námitky ze sálu.)

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Ne, myslím, že to tak není. Tam bylo veto na těch 50 dní a my po přikázání bychom měli hlasovat o tom návrhu na zkrácení o 30. Ale myslím, že tam byl návrh na zamítnutí především, to jsem měl na mysli.

 

Poslankyně Alena Páralová: Pardon, ještě zde padl návrh na zamítnutí tohoto návrhu.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, tak jsem to také registroval. Pan poslanec Vidím mě žádá, abych vás všechny odhlásil, a paní poslankyně Vojtilová se hlásí o slovo. Já vás mezitím odhlašuji všechny, prosím, znovu se přihlaste.

Paní poslankyně Vojtilová má slovo.

 

Poslankyně Jitka Vojtilová: Já bych chtěla připomenout, že jsem to ve své řeči řekla, že pokud bude uplatněno veto ODS na to, že nechce zkrátit lhůtu o 50 dnů, přednesla jsem, že bude zkráceno o 30 dnů - alternativu, aby se na to nezapomnělo při hlasování.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, zaregistroval jsem to také takto. V každém případě ale se nejdříve musíme vypořádat s tím návrhem na zamítnutí. Pokusím se přilákat poslance. Budeme hlasovat o návrhu na zamítnutí návrhu tohoto zákona.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro zamítnutí, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 158. Přítomno bylo 193 poslanců, pro hlasovalo 96, proti hlasovalo 87. Takže návrh v této podobě nebyl přijat.

 

(Probíhá kontrola výsledků hlasování.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP