(Jednání pokračovalo v 11.17 hodin.)

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Ptám se, jestli můžeme pokračovat. Můžeme. V tom případě prosím všechny, aby se vrátili do Poslanecké sněmovny. Hlasovací zařízení je v pořádku a můžeme pokračovat.

Dalším přihlášeným do rozpravy ve třetím čtení byl pan poslanec Jan Kavan. Prosím pana poslance Kavana, aby se ujal slova. Prosím.

 

Poslanec Jan Kavan: Vážený pane předsedo, vážení poslanci, vážené poslankyně, jako gesto dobré vůle vzhledem k tomu, že máme tolik pozměňovacích návrhů a relativně málo času, tak bych chtěl Poslanecké sněmovně navrhnout stažení některých mých vlastních pozměňovacích návrhů, a to pozměňovacích návrhů, které jsou uvedeny pod číslem U1, U10, U20, U22, U23 a U24. Samozřejmě na hlasování o ostatních trvám. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Kavanovi. Dalším z přihlášených je pan poslanec Petr Pleva.

 

Poslanec Petr Pleva: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, jednak bych chtěl vaším prostřednictvím vyřídit panu předsedovi Zaorálkovi, že pokud tady chce sám kázat vodu, tak ať nepije víno a nenechá si nosit čaj přímo na empire. (Potlesk poslanců ODS.) To je jedna poznámka.

Druhá poznámka. Prosil bych o mých pozměňovacích návrzích pod čísly a písmeny O1 a O2 hlasovat společně, protože se jedná o jeden komplexní pozměňovací návrh.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji, pane poslanče. O slovo se přihlásil předseda Sněmovny Lubomír Zaorálek.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Chci jenom sdělit, že jsem měl za to, že tu existuje nepsaná dohoda, že předsedající schůze vzhledem k tomu, že dvě hodiny v kuse mluví, tak má jakýsi přirozený fyziologický nárok na to, aby při tom měl možnost něco pít. Ale chápal jsem to jako výjimku. Je to prostě něco, co by se mělo tolerovat pro toho, kdo tady dvě hodiny v kuse uvádí schůzi, ale nemělo by to platit pro poslance. (Potlesk poslanců ČSSD.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji. Panu poslanci Plevovi bych chtěl sdělit, že i mně, jak předpokládám, za chvilku donesou vodu šťávu a vodu, takže aby to vzal laskavě na vědomí. Dám si pozor, aby se to nevylilo.

Ještě někdo chce vystoupit? Prosím, pan poslanec Urban.

 

Poslanec Ladislav Urban: Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, také bych chtěl v rozpravě upozornit na proceduru. Moje body uvedené pod písmenem J, chtěl bych z těchto bodů stáhnout bod J3. U ostatních bodů trvám na jejich projednání před hlasováním o komplexním pozměňovacím návrhu hospodářského výboru. Myslím si, že body, které se týkají obecní policie, a body, které se týkají jemné úpravy bodového systému, který neruší tabulku, ale naopak jenom poněkud trochu zpříjemňuje činnost řidičů, že stojí za to je prohlasovat. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Urbanovi. Pan poslanec Petr Pleva v rozpravě ve třetím čtení s faktickou poznámkou.

 

Poslanec Petr Pleva: Vážený pane předsedající, omlouvám se za přeřek. Body, o kterých se má hlasovat společně, jsou O2 a O3, ne O1 a O2.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Zpravodaj i navrhovatel to vzali na vědomí. Další přihlášky nejsou, takže rozpravu ve třetím čtení končím.

Přeje si pan ministr vystoupit se závěrečným slovem? Ne, takže dávám slovo panu zpravodaji Kalovi. Vás prosím o mimořádnou pozornost, protože to, čemu se budeme teď věnovat, není moc jednoduché.

 

Poslanec Miloslav Kala: Děkuji. Pane místopředsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych vás seznámil s návrhem procedury, na kterém jsme v uplynulém období pracovali se zástupci jednotlivých politických klubů. Chtěl bych říci, že návrh procedury, který předložím, byl všem poslaneckým klubům, jejich zástupcům předán.

Navrhuji, abychom nejdříve v souladu s jednacím řádem hlasovali o pozměňovacích návrzích hospodářského výboru, a to společně o těch návrzích, k nimž nebyly uplatněny žádné protinávrhy ve druhém čtení.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP