(11.50 hodin)
(pokračuje Dundáčková)

Rozumím tomu, že to je pro pana zpravodaje obtížná situace, protože se tím naruší příprava, kterou má před sebou, a pravděpodobně bude nutné, aby například byla udělána přestávka na řekněme deset minut, aby byl ujasněn postup. - Pan zpravodaj kroutí hlavou a dává najevo, že to není zapotřebí.

Já prosím, abychom se shodli minimálně na tom, že budeme napřed hlasovat o navržené změně v postupu hlasování.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Ano, paní poslankyně, to je samozřejmě možný postup, stejně tak možný postup - a já na tom trvám - je, aby zpravodaj v tuto chvíli do svého návrhu zakomponoval všechno to, co v rozpravě zaznělo. Pokud to přijme, je to v pořádku a můžeme se podle toho řídit. Myslím, že proti tomu nemusí být námitek. Samozřejmě pokud pan zpravodaj ty námitky nezakomponuje do svého inovovaného návrhu procedury, musí se o nich dát hlasovat. V tom jsme zajedno. Takže pane zpravodaji.

Dámy a pánové, prosím o klid. Myslím, že je to vážná věc a že byste tomu měli věnovat bez výjimky všichni pozornost.

 

Poslanec Miloslav Kala: K tomu, co bylo navrženo k proceduře. Zopakuji, že akceptuji návrh pana poslance Římana zařadit body A8, A11 atd. až A110 do druhé skupiny, která začíná A2, A3 a končí A108, v tom pořadí, jak je schválil hospodářský výbor. Akceptuji ta hlasování, která jsou navržena, aby proběhla společně, a zbývá nám rozhodnout o tom, zda hlasovat o návrzích pana poslance Římana Q2, Q4 a Q14 přednostně, prakticky před tou druhou skupinou, potom pana poslance Plachého, ale to máme zařazeno ve druhé skupině, takže to považuji za vyřízené. Pana poslance Gongola A81, pokud předkládal, tak to budeme mít ve druhé skupině, považuji to za schválené. - Kýve, že ne, takže prosím, aby doplnil ten návrh.

 

Poslanec Jaroslav Gongol: Můj návrh zněl, aby se před hlasováním A81 hlasovalo o V1 a V2.

 

Poslanec Miloslav Kala: Děkuji za doplnění - V1 a V2. Dále pan poslanec Melčák žádal, abychom před A31 a A32 hlasovali o W16 a W17. Pan poslanec Sehoř žádal, abychom před hlasováním o A66 hlasovali o pozměňovacím návrhu I7 a o A71, o I8, a pan poslanec Hrnčíř - toho bych požádal o doplnění, protože jsem ten návrh nepochytil.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Hovořit bude pan poslanec Hrnčíř.

 

Poslanec Pavel Hrnčíř: Děkuji. Navrhuji, aby o návrzích pod písmenem H1, H2 a H3 bylo hlasováno před bodem A81.

 

Poslanec Miloslav Kala: Děkuji za doplnění. Takže H1, H2 a H3 hlasovat před bodem A81.

Chtěl bych vás, pane místopředsedo, požádat, abyste vyzval poslance, zda jsou to všechny návrhy.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Ještě pan poslanec Pleva - O1, O2 tuším.

 

Poslanec Petr Pleva: Vážený pane předsedající, není to O2, O3, ale tentokrát O1, je to změna. Protože navrhuji vypustit z pozměňovacího návrhu A8 některá slova, chtěl bych vědět, jak zpravodaj má vymyšleno hlasování, zda se bude hlasovat napřed o O1 a potom o A8, anebo pokud projde A8, bude O nehlasovatelné, nebo jakou má představu.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Pan zpravodaj vysvětlí.

 

Poslanec Miloslav Kala: Můj původní návrh byl hlasovat o A8, ale tento návrh je ještě v konfliktu s R5. Můj původní návrh byl, abychom hlasovali postupně A8, O1 a R5. Tento návrh jsem předkládal já.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Jsou tady návrhy, o nich rozhodne hlasování, jestli tento postup je v pořádku, nebo není.

 

Poslanec Petr Pleva: Můžeme hlasovat samozřejmě o čemkoli, ale tento postup je nelogický. Jestliže já navrhuji, aby z usnesení hospodářského výboru byla pod A8 vypuštěna některá slova, pak se samozřejmě musí z logiky věci, elementární logiky - nevím, jestli je ve Sněmovně přípustná - hlasovat napřed o vypuštění, a potom o A8 buď ve znění tohoto přijatého pozměňovacího návrhu, nebo pokud nebude přijat, v původním znění. To je elementární logika. Pokud ovšem tady neplatí, tak nevím, co k tomu dodat.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Pan zpravodaj.

 

Poslanec Miloslav Kala: Návrhu rozumím tak, že je požadavek, aby se hlasovalo nejdříve o návrhu O1, a poté o návrhu A8.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Ano, je to akceptovatelné. Pan poslanec Patera.

 

Poslanec Miloš Patera: Pane předsedající, dámy a pánové, požádal bych zpravodaje, jelikož jsem to neslyšel mezi čteními, že pozměňovací návrhy D1 až D3 by měly být hlasovány společně. Nebylo to ale přečteno.

 

Poslanec Miloslav Kala: S tím souhlasím.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Souhlasí. Pan poslanec Říman.

 

Poslanec Martin Říman: Dámy a pánové, chtěl bych pro pana zpravodaje pouze upřesnit svou žádost ohledně hlasování mých třech pozměňovacích návrhů, totiž aby Q2 byl hlasován před A78, Q4 před A71 a Q14 před A81. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Pan zpravodaj si to poznamená a zdá se, že se už blížíme ke chvíli, kdy… Ještě pan poslanec Urban.

 

Poslanec Ladislav Urban: Chci pana zpravodaje požádat, aby se hlasovalo o pozměňovacích návrzích J11 a J12 před návrhem A81.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Je to přijatelné. Čili pan zpravodaj s tím, co tady zaznělo, nesouhlasí? Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Miloslav Kala: Já vnímám, že toto byly pozměňovací návrhy k proceduře, pane místopředsedo, a žádám, aby se o nich jednotlivě hlasovalo, pokud jsou všechny v tomto okamžiku.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Dobře. Poprosím vás, abyste se znovu přihlásili, a na vás, pane zpravodaji, je, abyste předložil tyto návrhy k hlasování.

 

Poslanec Miloslav Kala: Vůči předložené proceduře byly uplatněny pozměňovací návrhy pana poslance Římana, aby se přednostně hlasovalo Q2 před A78, Q4 před A71 a Q14 před A81. Stanovisko negativní.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Je jasné, o čem budeme hlasovat?

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 164. Kdo s tím souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko "ano". Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 184 poslanců, 57 pro, 53 proti. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Miloslav Kala: Nyní návrh pana poslance Gongola, aby před A81 bylo hlasováno o návrzích V1 a V2. Stanovisko rovněž negativní.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Zahajuji hlasování pořadové číslo 165. Kdo s návrhem pana poslance Gongola souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 188 poslanců, 78 bylo pro, proti 54. Návrh nebyl přijat.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP