(Jednání pokračovalo v 17.08 hodin.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Dámy a pánové, přestávka skončila. Prosím, abyste se všichni usadili. Budeme pokračovat v hlasování o návrzích ve třetím čtení.

Vidím, že se hlásí pan poslanec Josef Hojdar, takže mu dávám slovo a vás prosím o klid.

(V sále je velký hluk.)

 

Poslanec Josef Hojdar: Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, já se omlouvám, ale chtěl bych zpochybnit hlasování o A75 a A92, kdy jsem hlasoval "ano", a na sjetině mám "ne", takže se hluboce omlouvám.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Jednalo se o dvě hlasování?

 

Poslanec Oldřich Vojíř: Šlo o hlasování o bodu A75 a následně o bodu A92. Bylo hlasováno separátně, zvlášť.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Všechny vás odhlásím a prosím o novou registraci. Pan poslanec Hojdar, který využil přestávku ke kontrole hlasovacího zařízení, nás žádá, abychom vyhověli dvěma jeho námitkám.

 

První námitka se týká hlasování o bodu A75. Kdo souhlasí s námitkou pana poslance Josefa Hojdara, ať zvedne ruku v hlasování pořadové číslo 425 a stiskne tlačítko "ano". Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 146 poslanců, 109 bylo pro, 4 proti, takže námitka byla přijata.

 

Můžeme opakovat hlasování o pozměňovacím návrhu A75. Prosím, pane zpravodaji, o vaše stanovisko k bodu A75. (Zpravodaj stanovisko kladné.)

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Milan Urban Já jsem hájil původně vládní návrh, ale po argumentaci a analýze a debatě s hospodářským výborem jsem se rozhodl podpořit návrh hospodářského výboru, který vládní návrh ještě vylepšuje - tedy doporučuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Po této informaci hlasujeme v hlasování s pořadovým číslem 426 o pozměňovacím návrhu A75. Kdo s návrhem souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko "ano". Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 155 poslanců, 119 bylo pro, 26 proti, takže návrh A75 byl přijat.

 

Nyní budeme hlasovat o druhé námitce pana poslance Hojdara, která se týká hlasování o bodu A92. Kdo s námitkou pana poslance Hojdara souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko "ano" v hlasování pořadové číslo 427, které jsem zahájil. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 156 poslanců, 118 bylo pro, nikdo proti. Námitka byla přijata.

 

Budeme hlasovat o návrhu A92, předpokládám za souhlasných stanovisek pana ministra i pana zpravodaje. Je tomu tak? Ano.

 

Hlasování s pořadovým číslem 428 bylo zahájeno. Kdo s návrhem souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko "ano". Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 156 poslanců, 120 bylo pro, 29 proti. I návrh A 92 byl nyní přijat.

 

Přesouváme se k dalšímu bloku. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Oldřich Vojíř: Dostáváme se k bodu D jako celku, protože je to komplexní návrh. Já jej nedoporučuji. (Ministr nedoporučuje.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 429. Kdo s návrhem D souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko "ano". Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 157 poslanců, 39 bylo pro, 102 proti. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Oldřich Vojíř: Protože byl přijat pozměňovací návrh hospodářského výboru, ve který byl i vtělen bod A33, pak je nehlasovatelný bod E.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Je s tím souhlas? Ano.

 

Poslanec Oldřich Vojíř: Můžeme přistoupit k hlasování o bodech F1 a F2. Doporučuji. (Ministr nedoporučuje.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP