(Jednání pokračovalo v 17.52 hodin.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Paní a pánové, prosím, abyste se posadili. Já vás odhlásím. Zeptám se pana zpravodaje, zdali jsou nějaké výhrady proti tomu, abych přečetl návrh závěrečného usnesení. (Předsedající zvoní zvoncem.) Pane zpravodaji, jsou nějaké námitky? Můžeme dát hlasovat? Můžu přečíst závěrečné usnesení?

 

Poslanec Oldřich Vojíř: Já jsem přesvědčen, že nikdo námitku k průběhu hlasování nepodal. Před přestávkou jsem avizoval, že jsme připraveni hlasovat o zákonu jako celku v duchu pozměňovacích návrhů, které Sněmovna přijala.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji. Dámy a pánové, prosím, abyste se posadili na svá místa, abyste se přihlásili svými hlasovacími kartami a vyslechli návrh usnesení, které přednesu:

"Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon číslo 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 641, ve znění schválených pozměňovacích návrhů.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 460. Kdo souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko "ano". Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 158 poslanců, 116 bylo pro, 30 proti. Návrh byl přijat.

 

Gratuluji panu ministrovi k úspěchu a velmi děkuji panu zpravodaji Oldřichu Vojířovi za zodpovědný výkon.

O slovo se přihlásil pan ministr Milan Urban.

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Milan Urban Pane místopředsedo, dámy a pánové, já vám děkuji za vstřícnost, protože tento zákon byl projednán v čase, který umožňuje platnost od 1. ledna, tedy že Sněmovna se sešla dnešní den, aby tento zákon projednala. Věcný obsah, schválené pozměňovací návrhy považuji za dobré, je to velmi velký posun v oblasti energetiky. Dovolte, abych poděkoval zpravodaji, abych poděkoval hospodářskému výboru a všem, kteří přispěli k tomu, aby Česká republika měla kvalitní energetický zákon. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkujeme, pane ministře. Jedno oko nezůstalo suché.

Nyní nám zbývá poslední hlasování na této schůzi, to je hlasování o tom, že z pořadu schůze vyřazujeme všechny body, které jsme nestačili projednat.

 

Nejsou-li námitky, rozhodneme o tom v hlasování, které jsem zahájil a které nese pořadové číslo 461. Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať to dá najevo tak, že zvedne ruku a stiskne tlačítko "ano". Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 157 poslanců, 92 bylo pro, 38 proti. Návrh byl přijat.

 

Končím tuto schůzi Poslanecké sněmovny. Přeji vám úspěšné příští dny a sejdeme se opět. Na shledanou.

 

(Schůze skončila v 17.57 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP