Pokračování schůze Poslanecké sněmovny
3. listopadu 2004 v 9.02 hodin

Přítomno: 193 poslanců

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Vážené paní poslankyně a páni poslanci, vážení členové vlády, vítám vás na dnešním dnu. Zahajuji druhý jednací den 37. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás ještě jednou vítám. Věřím, že se dnešní den podaří zpracovat nejméně to, co tady máme připraveno.

Prosím, abyste se všichni přihlásili identifikačními kartami a případně mi oznámili - jako kolega Ibl, který má náhradní kartu č. 4 - kdo požádal o vydání náhradní karty. Kolega Josef Smýkal má náhradní kartu č. 10.

Sděluji, že do zahájení schůze požádali o omluvení své neúčasti na jednání tito poslanci: Jarmila Boháčková pro nemoc, omluvena na celý týden.

Pan kolega Teplík má náhradní kartu č. 7.

Z členů vlády je na dnešní den omluven předseda vlády Stanislav Gross, který má jednání s předsedkyní CDU Merkelovou, a Pavel Dostál z důvodu léčení. Též je omluven místopředseda vlády Martin Jahn.

Dnes dopoledne se budeme věnovat návrhům zákonů ve třetím čtení podle schváleného pořadu schůze. Ještě předtím, než tak učiníme, mám tady přihlášky procedurální. Prvním přihlášeným je pan ministr financí Bohuslav Sobotka.

 

Ministr financí ČR Bohuslav Sobotka Vážení poslanci, vážené poslankyně, vážený pane místopředsedo, vzhledem k tomu, že včera svým hlasováním Poslanecká sněmovna zkrátila lhůtu pro projednání novely zákona o dani z příjmů mezi druhým a třetím čtením, dovoluji si požádat o to, aby Sněmovna zařadila třetí čtení zákona o dani z příjmů jako první bod na své páteční jednání. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Prosím pana místopředsedu Langera a pana poslance Hasila, aby ještě vydrželi.

Pan ministr financí navrhl věc, která je v tuto chvíli ještě neřešitelná, protože konkrétní tisk je ještě v rozmnožovně a není rozdán poslancům, takže tento návrh nebude hlasovatelný. - Pan ministr financí pozměnil svůj návrh na pátek na 11 hodin.

Nyní pan místopředseda Langer.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové, rád bych vás požádal o podporu mého procedurálního návrhu, který by znamenal předřazení bodu 57, což je třetí čtení mé novely trestního zákona, jako prvního bodu v rámci bloku třetích čtení dnes. Důvody, které mě vedou k tomuto návrhu, jsou jednoduché. V 11 hodin začíná v Senátu mezinárodní konference zabývající se 17. listopadem 1989. Tuto konferenci spolupořádám a byl bych rád, kdybych se jí mohl zúčastnit. Jedná se o přehození jednoho bodu asi o pět bodů směrem kupředu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Byl to návrh pana kolegy Langera. Nyní pan poslanec Tomáš Hasil, připraví se paní poslankyně Konečná.

 

Poslanec Tomáš Hasil: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, dovolte, abych za skupinu předkladatelů požádal o přeložení nebo vyřazení bodu 21, sněmovní tisk 671, z projednávání této schůze a zařazení na schůzi příští. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Paní poslankyně Konečná.

 

Poslankyně Kateřina Konečná: Pane předsedající, vážení kolegové, dovolte, abych vás požádala, abychom předřadili body 84 a 85 na čtvrtek po pevně zařazených bodech dopoledne, protože někteří z nás využili toho, že jsme jednali o jiné problematice, zakomponovali problematiku v průběhu projednávání zprávy o likvidaci Fondu dětí a mládeže. Tyto body máme rok v této Sněmovně a je třeba, abychom je projednali do konce roku, protože jinak tato Sněmovna nemůže přijmout patřičná opatření, aby některé věci byly možná změněny, možná zlepšeny.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Nyní pan poslanec Mencl, připraví se pan poslanec Říman.

 

Poslanec Václav Mencl: Dámy a pánové, pan senátor Roubíček, který je předkladatelem senátního návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, mě požádal v jeho zastoupení jako předkladatele tohoto návrhu, abychom bod č. 28 pevně zařadili jako třetí bod zítra dopoledne.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan poslanec Říman.

 

Poslanec Martin Říman: Vážený pane předsedající, dovolte mi procedurální návrh, který je velmi jednoduchý, a to bod č. 20, sněmovní tisk 670, zařadit až na úplný konec prvních čtení z důvodu nepřítomnosti předkladatele dnes odpoledne. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Konstatuji, že pan poslanec Kalousek má náhradní kartu č. 17 a pan poslanec Dub má náhradní kartu č. 12.

Další je paní poslankyně Jitka Vojtilová.

 

Poslankyně Jitka Vojtilová: Dobré ráno, kolegyně a kolegové, měla bych také jeden procedurální návrh, a to bod č. 30, sněmovní tisk 721, zařadit jako první bod po již zařazených bodech na zítřek na čtvrtek dopoledne.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Tedy jako asi čtvrtý bod. Pan ministr Ambrozek.

 

Ministr životního prostředí ČR Libor Ambrozek: Pane předsedající, dovolil bych si požádat o zařazení třetího čtení sněmovního tisku 781, návrhu zákona o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů. Navrhuji ho zařadit za bod kolegy Sobotky, za daň z příjmů, na pátek po tomto bodu.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji, pane ministře. Ještě někdo další má procedurální návrh? Není tomu tak.

 

První bod, který je navržen k hlasování, je zařazení třetího čtení daně z příjmů na pátek v 11 hodin, jak navrhl pan ministr financí Bohuslav Sobotka.

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 30. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji.

V hlasování pořadové číslo 30 z přítomných 176 pro 92, proti 38. Návrh byl přijat.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP