(9.10 hodin)
(pokračuje Filip)

Druhým návrhem byl návrh pana místopředsedy Langera, a to předřadit třetí čtení trestního zákona, a to jako první bod dnes dopoledne. Rozuměl jsem tomu správně? (Ano.) Děkuji.

Budeme tedy hlasovat hlasováním s pořadovým číslem 31, které jsem právě zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 31 z přítomných 181 pro hlasovalo 68, proti 4. Návrh nebyl přijat, pane kolego. (K mpř. Langerovi.)

 

Další návrh byl návrh pana poslance Hasila na vyřazení bodu č. 21, kterým je bod "přechod majetku Milovice".

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 32 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 32 z přítomných 182 pro hlasovalo 173, proti nikdo. Návrh byl přijat, bod č. 21 jsme vyřadili.

 

Dalším návrhem byl návrh paní poslankyně Konečné, a to Fond dětí a mládeže dát ve čtvrtek po pevně zařazených bodech. Na čtvrtek jsou zatím dva pevně zařazené body, a to je usnesení o pravidlech jednání Poslanecké sněmovny a bod č. 8. Čili bylo by to zařazení jako třetí bod.

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 33 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 33 ze 185 přítomných pro hlasovalo 93, proti 5. Návrh byl přijat.

 

Dalším návrhem byl návrh pana kolegy Mencla, abychom bod č. 28, což je senátní návrh o vysokých školách, zařadili ve čtvrtek jako čtvrtý bod, tj. po pevně zařazených bodech, čili jako čtvrtý bod.

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 34 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 34 z přítomných 187 pro bylo 58, proti 34. Návrh nebyl přijat.

 

Dalším návrhem je návrh pana kolegy Římana, a to bod č. 20, kterým je jednací řád Poslanecké sněmovny, zařadit na konec prvních čtení - jde o tisk č. 670.

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 35 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji.

V hlasování pořadové číslo 35 z přítomných 187 pro bylo 163, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Dalším návrhem je návrh paní poslankyně Vojtilové, který se týká bodu č. 30 - zařadit ho jako první bod po pevně zařazených bodech ve čtvrtek. To tedy znamená jako bod č. 4, když nebyl přijat návrh kolegy Mencla, jestli tomu správně rozumím. Jedná se o kolektivní vyjednávání, vyjednávání zaměstnanců.

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 36 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji.

V hlasování pořadové číslo 36 z přítomných 188 pro bylo 103, proti 28. Návrh byl přijat.

 

Posledním procedurálním návrhem byl návrh pana ministra Ambrozka - tisk č. 781, emise skleníkových plynů, třetí čtení zařadit v pátek za pevně zařazený bod daň z příjmů.

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 37 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 37 z přítomných 188 pro bylo 88, proti 29. Návrh nebyl přijat. Tento tisk tedy budeme projednávat ve schváleném pořadí jednání naší schůze.

 

Hlásí se ještě jednou pan místopředseda Langer. Pane místopředsedo, máte slovo.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Vážený pane místopředsedo, členové vlády, kolegyně a kolegové, činím ještě jeden pokus, abych vás požádal o jedno procedurální hlasování.

Já jsem požádal o předřazení svého bodu č. 57 jako prvního bodu třetích čtení z důvodu mé nepřítomnosti v jednacím sále zhruba od půl jedenácté do dvanácti hodin. Vzhledem k tomu, že jsem jediný předkladatel, nemohl by být tento bod projednáván. Vaším hlasováním jsem nezískal podporu, proto se o to pokouším ještě jednou, a dávám tedy tento procedurální návrh znovu. Neshledávejte v tom prosím nic špatného, nic záludného, nic mimořádného. Jde jen o to, aby tento bod mohl být projednán, neboť jsem jeho jediným předkladatelem.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pane místopředsedo, já vás požádám, abyste předložil jiný procedurální návrh, protože nemůžeme dvakrát hlasovat o jedné věci.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Čili aby to byl druhý bod dnešního dopoledního jednání.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Tedy druhý bod dnešního dopoledního jednání. Dobře, to je jiný návrh.

 

O návrhu pana místopředsedy Langera budeme rozhodovat hlasováním pořadové číslo 38, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 38 z přítomných 187 pro hlasovalo 152, proti 1. Tady byl pan místopředseda Langer úspěšný.

 

Ještě se hlásí pan kolega Mencl, ale předtím, než mu dám slovo, ohlásím, že pan poslanec Nájemník má náhradní kartu č. 3.

Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Václav Mencl: Dámy a pánové, já mám podobný problém jako kolega Langer. Sice nejde o můj problém, ale o problém pana senátora Roubíčka, který vzhledem k provozu Senátu by vás opravdu chtěl velmi požádat, aby bod č. 28 byl zařazen na zítřek dopoledne. A vzhledem k tomu, že jste neschválili, aby to byl bod čtvrtý, tak já navrhuji, aby to byl bod pátý. Děkuji vám a prosím, jestli byste tomu mohli vyhovět.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP