(9.50 hodin)
(pokračuje Filip)

Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Děkuji panu ministrovi, děkuji zpravodaji.

Ještě než ukončím tento bod, počkám na výsledek kontroly elektronického hlasování, i když rozdíl byl poměrně velký. Je všechno v pořádku? Pan poslanec Patera.

 

Poslanec Miloš Patera: Dovoluji si zpochybnit hlasování, poněvadž na sjetině mám jiné hlasování, než jsem hlasoval.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. Nebudu zkoumat obsah tohoto prohlášení.

 

Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí s tím, abychom opakovali hlasování k bodu číslo 50? Kdo je proti přijetí námitky o výsledku hlasování? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 50 bylo přítomno 191 poslanců, 156 bylo pro přijetí námitky.

 

Budeme opakovat závěrečné hlasování k bodu číslo 50, což je dluhopisový program pro úhradu ztráty České konsolidační agentury.

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 51 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji.

V hlasování pořadové číslo 51 z přítomných 191 pro 97, proti 91. I tady byl návrh přijat.

 

Je zájem o kontrolu výsledku hlasování, zda počítačová sestava souhlasí s jednotlivými úmysly poslanců? (Předsedající chvíli čeká.)

V pořádku. Konstatuji, že návrh zákona byl přijat. Ještě jednou děkuji panu zpravodaji i panu ministrovi a končím bod číslo 50.

 

Otevírám bod

 

51.
Vládní návrh zákona o hodnocení a snižování hluku v životním prostředí
/sněmovní tisk 639/ - třetí čtení

 

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujala ministryně zdravotnictví paní Milada Emmerová a zpravodaj výboru pro sociální politiku a zdravotnictví pan poslanec Miloš Patera. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku číslo 639.

Otevírám rozpravu ve třetím čtení, do které mám přihlášku pana poslance Jaroslava Krákory. Prosím pana poslance, aby se ujal slova.

 

Poslanec Jaroslav Krákora: Vážený pane místopředsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci, ve druhém čtení jsem podal pozměňovací návrh uvedený v tisku 639/2 pod písmenem B/b, ve kterém navrhuji na konec textu § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, doplnit novou větu. Chci podat legislativně technické zpřesnění slov na konci textu, a to tak, že vzhledem k tomu, že § 17 má sedm odstavců, bude nově doplňovaná věta označena jako § 17 odst. 8. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano. Podle § 95 odst. 2 jednacího řádu ve třetím čtení se koná rozprava, ve které lze navrhnout pouze opravu legislativně technických chyb, gramatických chyb, chyb písemných nebo tiskové úpravy, které logicky vyplývají z přednesených pozměňovacích návrhů, popřípadě podat návrh na opakování druhého čtení. Věřím, že návrh, který podal předseda výboru pro sociální politiku a zdravotnictví, lze podřadit pod § 95 odst. 2. Má někdo výhradu proti mému vysvětlení postupu? Není tomu tak.

Ano, pan zpravodaj, poslanec Patera. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Miloš Patera: Vážený pane předsedající, vážení kolegové a kolegyně, vážená vládo, dostává se nám do rukou již potřetí zákon o snižování hluku v životním prostředí, který způsobil tolik hluku ve Sněmovně. Musím říci, že jako zpravodaj vás musím upozornit na skutečnost, že vysoce kvalitní zákon, který je technickým zákonem, který navazuje na evropskou legislativu, je naprosto znehodnocen pozměňujícím návrhem pana kolegy Krákory, který dostává zmíněný zákon do naprosto odlišného světla.

Já musím říci, že mimo jiné tento pozměňující návrh je velice hravě obejitelný v praxi. Dovolím si říci, že je protiústavní a mimo jiné pouze zapadá do předvolební rétoriky a za týden nebude mít žádnou faktickou platnost. Mimo jiné sám pan premiér nám ukázal, že když potřebuje, aby jeho rodina měla zajištěnou kvalitní lékařskou péči, tak jde do privátního subjektu (potlesk z pravé strany sálu), takže to rozhodně není o tom, kdo provozuje zdravotnické zařízení, ale jak ho provozuje.

Já vás z tohoto důvodu žádám: vezměte rozum do hrsti a zkuste se opravdu zamyslet nad tím, zdali neposuneme naprosto nesmyslně zákon, který může zítra začít platit, začnou se jím řídit všechny příslušné instituce, někam do nenávratna, protože to pochopitelně musí skončit u Ústavního soudu, který nám s největší pravděpodobností dá za pravdu.

Z toho důvodu v podrobné rozpravě navrhnu vrácení zákona do druhého čtení a nové projednání ve výboru, protože ten zásah je tak zásadní, že to je, jako kdybychom dali do zákona o provozu na pozemních komunikacích pozměňovací návrh, že začneme jezdit vlevo. Z toho důvodu budu navrhovat vrácení do druhého čtení. Za předpokladu, že to neprojde, budeme se muset jako Občanská demokratická strana postavit proti tomuto zákonu, což nás samozřejmě bude velice mrzet. Děkuji. (Potlesk z pravé strany sálu.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji zpravodaji. Dnes podruhé máme ve třetím čtení návrh na opakování druhého čtení.

Ptám se, kdo další se hlásí do rozpravy. Pan poslanec Janeček. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Josef Janeček: Vážení kolegové a kolegyně, děkuji panu zpravodaji za slova, která zde řekl. Musím říci, že se spoustou výhrad mohu souhlasit, a také jsem je uváděl v předchozím čtení tohoto návrhu zákona. Ve druhém čtení jsem upozorňoval na problémy, které mohou s tímto návrhem nastat.

Já osobně v tom návrhu vidím možná něco jiného, to je jakousi deklaraci. Deklaraci toho, že bychom si měli uvědomit, že zdravotní péče je péče poskytovaná na základě solidárního pojištění, to je, že je to předmět, který je velmi obtížně obchodovatelný, a to prostě z ekonomického hlediska. Zdraví a život představují absolutní hodnotu, nemůžete ekonomicky odložit potřebu zdraví, ušetřit si a pak si nechat udělat by-pass. Prostě to není možné. Proto je solidární pojištění, a proto pozměňovací návrh kolegy Krákory skutečně není ničím jiným než politickým vzkazem našim reprezentantům na krajích, aby v případě, že se rozhodnou převádět krajské nemocnice na obchodní společnosti, tak činili velmi uvážlivě.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP