(10.10 hodin)
(pokračuje Tlustý)

To je velmi zlá, skoro bych řekl manipulační tendence, kterou pozoruji zejména v poslední době asi proto, že se blíží volby. Privátní zařízení neznamená, že pacient něco platí. Nestrašte lidi slovem privátní, když privátní zařízení mají kolem sebe již více než deset let, a přesto v nich nic neplatí, za zdravotní péči za ně platí jejich pojišťovna. Jinými slovy - chtěl bych se pokusit, jestli to vůbec má smysl, objasnit, že privátní zařízení neznamená placenou zdravotní péči.

Za třetí mi dovolte poznamenat, že sociální demokracie i paní ministryně odporuje sama sobě. Jestli někdo začal odstátňování velkých okresních nemocnic, byla to, paní ministryně, vaše vláda - vaše sociální demokracie. Vy jste se svobodně, dokonce jste to tenkrát vydávali za výhodu, rozhodli převést tyto nemocnice z majetku státu do majetku krajů. To byl váš záměrný krok. Jestli jste tento krok mysleli, a myslím, že je to dva roky zpátky, vážně před dvěma lety (z pravé části sálu: upřímně) - upřímně, ano, ne vážně. (Potlesk ODS.) Jestli už tehdy jste to mysleli vážně a upřímně, tak jak to myslíte teď po dvou letech? Jak to, že jedním krokem popíráte druhý, ještě ke všemu tak krátkou dobu po sobě?

A třetí poznámka a tu já považuji za nejzávažnější, protože vás, paní ministryně, usvědčuje z nekorektního postupu. Vy přeci zákazem dalších převodů krajských nemocnic na jiné právní formy, jako jsou akciové společnosti, nezabráníte tomu, že již některé převedeny jsou a převedeno je jich poměrně hodně. Jinými slovy, když jste tady před chvilkou hovořila a naznačovala, že potřebujete uchovat tyto nemocnice v jiném režimu, než jsou obchodní společnosti, tak toho tímto návrhem nedosáhnete.

A tak se vás ptám a prosil bych, abyste odpověděla, co poté, až tady zakážete další převody na obchodní společnosti, chcete dělat s těmi, které se převedly do platnosti tohoto zákazu. Mimochodem do nabytí účinnosti zákona, když navíc si dovoluji vyslovit hypotézu, že tento zákon naopak vyvolá hromadné převody právní formy do platnosti příslušného zákona. Co bude pak, paní ministryně? A dovolím si naznačit, že to tuším. To je totiž v té vaší uniklé zdravotní koncepci - jediné, co dává logiku po tomto zákazu, je, že pak opravdu ty, které se mezitím na jinou právní formu převedly, rozhodnutím státu zestátníte. (Potlesk ODS.) Obavy lékařů jsou tedy na místě a jediný způsob, jak toto podezření můžete rozptýlit, je tady na mikrofon říci, že ten pozměňovací návrh je úplná nefunkční blbost a odvolat ho.

Děkuji za pozornost. (Potlesk ODS.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: S faktickou připomínkou pan poslanec Opálka, potom pan poslanec Kubinyi, řádně přihlášen pan poslanec Mládek. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Miroslav Opálka: Děkuji. Samozřejmě je vcelku logické, že každý politický směr má jiný politický názor, ale chtěl bych zde prohlásit, že si nemyslím, že v krajských či státních nemocnicích je poskytována horší péče než v privátních. Myslím si, že bychom tím urazili jak vedení těchto nemocnic, tak lékaře a že bychom v podstatě konstatovali, že je tam i horší technika, a to není pravda. Navíc některé signály ze zahraniční ukazují, že právě mortalita v privátních nemocnicích je vyšší než ve státních.

Děkuji. (Potlesk levé části sálu.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Pan poslanec Kubinyi.

 

Poslanec Jozef Kubinyi: Vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové, on to už předřečník za mě řekl. Já jsem měl tutéž připomínku. Chtěl bych prostřednictvím pana předsedajícího jenom vzkázat panu poslanci Tlustému, že jeho tvrzení nelze ověřit, protože u nás není možné volně dát k dispozici data o kvalitě péče. Takže pokud máme porovnávat, které subjekty u nás poskytují kvalitní a které nekvalitní služby, tak se domnívám, že to není o privátních a neprivátních subjektech, ale je to průřezově. A myslím si, že ODS by se mohla také zasadit v této Sněmovně, a myslím si, že co nevidět dojde k tomu, že se budeme tady zabývat zveřejňováním informací nejenom o kvalitě péče, ale také o finančních tocích, takže pak se můžete přidat k tomu, aby skutečně pacient byl uprostřed zájmu a měl možnost mít informace, jednak jak se kde léčí a jednak kam se poděly jeho peníze. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Věřím, že pan kolega Tlustý slyšel vzkaz, že ho nemusím opakovat. Děkuji panu předsedovi klubu ODS.

Prosím, pan kolega Mládek s řádnou přihláškou do rozpravy ve třetím čtení. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jan Mládek: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, moje vystoupení je určeno především kolegům na pravé straně spektra a prosím, předejte je také především panu předsedovi poslaneckého klubu ODS panu Tlustému.

Za prvé bych chtěl říci, že nechci diskutovat o ústavnosti, to přenechám kolegům, kteří se zabývají ústavním právem. Co bych ale chtěl podtrhnout - že mám smutný pocit déja vu. Toto už tady jednou bylo. Už jednou se začaly privatizovat nemocnice a skončilo to v mnoha případech tak, že byly vytrhány nejlukrativnější činnosti, že byly nemocnice předluženy, a poté byly tyto nemocnice sanovány z veřejných rozpočtů.

Kolegové z ODS by si měli položit jednu velmi jednoduchou kontrolní otázku. Jestliže privatizuji nemocnice nebo kterýkoliv jiný subjekt, musím si položit otázku - jsem připraven tento subjekt nechat zbankrotovat, když bude mít špatné výsledky? Já si nemyslím, že nemohou fungovat soukromé subjekty, ale u soukromých subjektů musím být víc než u kterýchkoliv jiných připraven i na variantu nejenom úspěšného fungování, ale také bankrotu, protože bankrot do tržní ekonomiky patří. Nejenom vznik firmy, nejenom růst firmy, ale také bankrot.

A problém je, že v této oblasti bankrot není úplně jednoduchou záležitostí, protože ve většině zemí světa při péči o zdraví dochází k normální soutěži veřejného i soukromého sektoru. Není problém, aby fungovaly i soukromé subjekty, ale musí v tom nejhorším scénáři být alespoň jedna veřejná nebo státní nemocnice. A já si myslím, že v naší konkrétní situaci je to o tom, aby alespoň v každém okrese byla jedna veřejná nemocnice. O všem ostatním lze diskutovat, do jaké míry to kdy bude soukromé, protože bude-li jedna veřejná nemocnice, nemusí mít občané strach, že v případě, že se podnikání nepovede soukromému subjektu, tak že nedostanou zdravotní péči.

Čili to já si myslím, že je východisko, a tuto snahu chápu především jako snahu zabránit tomu, aby byl opět pochod ode zdi ke zdi a aby místo toho, abychom hledali kompromis mezi fungováním soukromého a veřejného sektoru, tak se budeme snažit řešit všechno přes akciové společnosti, protože to by skončilo dodatečnými výdaji z veřejných rozpočtů.

Děkuji za pozornost. (Potlesk poslanců ČSSD.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Mládkovi. Ještě pan zpravodaj měl zájem vystoupit. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Miloš Patera:Vážený pane předsedající, vážení kolegové, kolegyně. Nemohu nereagovat na svého předřečníka. Já si dovolím říci, že zde šíří poplašné zprávy. Každý odněkud pocházíme. Já pocházím z Karlovarského kraje a v Karlovarském kraji jsou v uvozovkách zprivatizovány všechny nemocnice. Zprivatizovány rovná se převedeny na eseróčka, kde jediným vlastníkem je kraj. V tuto chvíli zpochybňovat jakýmkoliv způsobem kvalitu poskytované péče v těchto nemocnicích opravdu považuji za šíření poplašné zprávy, poněvadž vyjma toho, že se výrazně zlepšila ekonomika těchto zdravotnických zařízení, tak v žádném případě nepoklesla úroveň poskytované péče. V žádném případě. Takže tyto věci zde říkat, skutečně považuji za bytostně zlé a nedomnívám se, že by měly patřit na půdu Poslanecké sněmovny.

Děkuji. (Potlesk ODS.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. Já jsem sice neměl v úmyslu opakovat rozpravu, která tady proběhla v prvním a druhém čtení, resp. ve druhém čtení, ale mám řadu přihlášek. Nejdříve s přednostním právem paní ministryně zdravotnictví Milada Emmerová, pak s faktickou poznámkou pan kolega Hojda a pak řádně přihlášený pan poslanec Bratský a pak pan poslanec Bílý. Prosím, paní ministryně, máte slovo.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP