(10.40 hodin)
(pokračuje Sobotka)

Co děláte vy? Vy narušujete ten systém demokratické kontroly, který my jsme prosadili, protože jestliže převedete krajskou nemocnici na soukromoprávní formu, jestliže z ní uděláte akciovou společnost, společnost s ručením omezeným, tak ta demokratická kontrola, kterou občan vykonává prostřednictvím svého zástupce v krajském zastupitelstvu, je znemožněna, je přerušena. Ten člověk jako krajský zastupitel nemá právo získávat informace o činnosti obchodní společnosti, on musí být v dozorčí radě, on musí být v představenstvu, on musí být jednatelem, aby ty informace měl k dispozici. Když je nemocnice krajská organizace na neziskovém principu, tak jak my navrhujeme, tak kraj bude mít plnou demokratickou kontrolu nad majetkem, který byl na kraje převeden. Pokud by vláda nemocnice chtěla privatizovat, tak by je nepřeváděla na kraje, mohla by je privatizovat sama. Vláda je převedla na kraje proto, že se domníváme, že kraje jsou schopny o tyto nemocnice se lépe postarat. Nezpochybňujte princip převodu nemocnic na kraje, nezpochybňujte princip, že by tyto nemocnice měly mít veřejnoprávní formu, nezpochybňujte princip demokratické kontroly prostřednictvím krajského zastupitelstva.

Myslím si, že je důležité, že lidé v této zemi se jasně ozvali proti vašemu plánu na privatizaci nemocnic. Bylo to úspěšné, protože vy jste se toho plánu, jak se zdá, na nějakou dobu dokonce vzdali. Tak jsem pochopil i předcházející vystoupení. Ale myslím si, že je potřeba velmi pozorně sledovat vaše plány a vaši politiku. Jsem rád, že se nám podařilo zabránit alespoň v tuto chvíli plánu na další privatizaci nemocnic, a věřím, že občané v pátek a v sobotu udělají definitivní tečku za těmito plány. (Potlesk koaličních poslanců, nesouhlas poslanců ODS.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: To byl pan ministr financí Bohuslav Sobotka. Podle pořadí přihlášených má slovo pan ministr práce a sociálních věcí Zdeněk Škromach. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach: Vážený pane předsedající, vážené dámy a pánové, vážené paní poslankyně, páni poslanci, já myslím, že pan poslanec Tlustý si o to řekl sám. Prostě jestliže tady chce rozpoutávat vítr, tak sklidí vichřici. Nedá se nic dělat. Myslím, že naprosto plete pojmy s dojmy, a samozřejmě zdravotnictví je ještě jeden z mála oborů, který nedokázala ODS vytunelovat. Myslím, že ty poměry, které se teď snaží nastolit, přesně vedou k tomu, aby vytvořili podmínky k tomu, že zdravotnictví bude jako jeden z posledních resortů vytunelováno, bude přihráno různým kamarádíčkům a podobně a ti samozřejmě vytvoří v rámci modré šance pro bohaté lukrativní sanatoria, lukrativní zařízení, kde si to budou moci dovolit milionáři. To je představa ODS a myslím, že je důležité, aby to slyšeli. A pan poslanec Tlustý si o to řekl, tak to bude slyšet.

A možná, když tady hovoří o tom, co vláda a co kdo udělal, měl by si velmi dobře vzpomenout, kdo zodpovídal a kdo zadlužil nemocnice. Nebyli to náhodou přednostové okresních úřadů, kteří následně potom kandidovali do krajů a dneska mnohdy jsou ve vedení krajů, ať už hejtmani nebo zástupci hejtmanů za ODS? Nejdříve jako přednostové okresních úřadů zadlužili tyto nemocnice, pak napadli vládu, že má tyto dluhy zaplatit, protože vláda za to může, a zapomínají na to, že jejich přednostové k tomu dovedli tyto nemocnice a mnohdy i ředitelé těchto nemocnic, které tam v té době dosazovali. Dneska jako vedení krajů nehledají jinou možnost a nedostali nemocnice k tomu, aby je zašantročili. Dostali je k tomu, aby je řádně spravovali. A když to nedokáží, ať jdou od toho! Co mají co dělat v krajích! (Potlesk koaličních poslanců, nesouhlas poslanců ODS.)

Ukázali jste to, pánové a dámy z ODS, už v době své vlády, kdy jste tady zanechali vaši spálenou zemi. Dneska to chcete udělat i v rámci krajů! (Potlesk koaličních poslanců, nesouhlas poslanců ODS.)

Je čas udělat pořádek na krajích, je čas konečně vymést ten nepořádek, který tam je. A společně i s vašimi hejtmany a jejich zástupci. Když to neumíte, jděte od toho a nedělejte tady bordel! (Potlesk koaličních poslanců, nesouhlas poslanců ODS.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: To byl pan ministr práce a sociálních věcí Zdeněk Škromach. Další pořadí přihlášených je takové - ohlášený s faktickou připomínkou pan poslanec Miroslav Opálka a pak podle § 58 odst. 2 písemně přihlášený pan poslanec Hovorka. Musím respektovat jednací řád a ti, kteří se hlásili z místa, byť s přednostním právem, musí respektovat ostatní přihlášené. Prosím, pane poslanče, s faktickou připomínkou.

 

Poslanec Miroslav Opálka: Děkuji. Vidím, že zákon o hluku přivedl hodně hluku do Poslanecké sněmovny, ale chtěl bych říci, že ten problém je založený úplně někde jinde, úplně dál. Zrušili jste kraje, pak jste zrušili jediný občanům nejbližší fungující okresní úřad, vrátili jste se ke krajům, které někde mají 1 200 tisíc obyvatel, někde přes 300 tisíc. Nepasuje to. Prostě všechno špatně. Rozbourali jste síť, místo abyste ji vylepšili. A dneska velmi složitě liberalizované prostředí, které je předimenzováno a vyčerpává prostředky z veřejného zdravotního pojištění více, než je zdrávo, se teď snažíme nějakým způsobem dobudovat.

Já chci ve své faktické poznámce reagovat jen na to. Jestliže se zdraví stává zbožím, jestliže zboží je služba na udržení zdraví, chci říci, že zdraví považuji za veřejný statek. Bohužel v tržním hospodářství nerozhoduje o kvalitě kvalita, ale reklama. Nechtěl bych se dožít tohoto, aby některá zařízení uváděla reklamu jako na prací prášek, že ta nejmenovaná zdravotnická zařízení jsou průměrná a podprůměrná a to jejich je nadprůměrné. Pak se stane, že nabídka a poptávka nám usměrní to, že pokud se bude chtít někdo do tzv. kvalitního zařízení dostat, bude si muset jo připlatit, a ten, který na to nebude mít, bude stát jak Burian v pokladně a místo bahna dostane zuby.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní pan poslanec Hovorka. Po něm s přednostním právem předseda klubu ODS Vlastimil Tlustý. Pana poslance Vojíře jsem podle pořadí zapsal za pana poslance Doktora.

Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Ludvík Hovorka: Děkuji. Vážený pane předsedající, vážená vládo, vážené dámy a pánové, já, protože se i na našem poslaneckém klubu vedla diskuse kolem pozměňovacího návrhu kolegy Krákory a protože nejsem lékař, tak jsem požádal některé odborníky, aby mi poskytli určité informace, a připravil jsem si i určitou rešerši ze zahraničního odborného tisku. A chtěl bych tady uvést několik věcných důvodů na podporu pozměňovacího návrhu, i když připouštím, že není dokonalý.

Na podporu zachování veřejného vlastnictví nemocnic, veřejného poskytování zdravotní péče lze uvést několik základních argumentů podložených odbornými studiemi na toto téma a názory předních světových odborníků.

Za prvé. Na příkladu Velké Británie je možno vidět, že stát, který se nezříká určující role ve zdravotnictví, je schopen udržet výdaje na zdravotnictví pod kontrolou. Výdaje na zdravotnictví tvoří v současné době ve Spojených státech 15 % HDP a očekává se další růst. V roce 2001 to bylo podle statistik OECD 13,9 % oproti 7,6 % v Británii. Průměr v dalších vyspělých zemích činí kolem 10 %.

Za druhé. Je mýtem, že ziskové nemocnice dosahují nižších nákladů a jsou efektivnější než neziskové. Studie publikovaná v Social Sciences Quarterly shrnula všechny výzkumy, které na toto téma byly učiněny od roku 1980, a konstatovala, že většina odborných studií publikovaných od roku 1980 shledala, že neziskové ústavy jsou lepší než ziskové.

Naše shledání, že neziskoví poskytovatelé zdravotnických služeb mají ve většině studií nižší náklady než ziskoví, nebylo předpokládáno, a naopak je v rozporu s očekáváním. Naprostá většina studií shledává, že neziskové ústavy jsou také lepší, co se týká kvality péče. Je-li produktivita rozhodujícím kritériem, poté zvyšování role ziskových poskytovatelů služeb ve zdravotním systému Spojených států je s ohledem na závěry dvou dekád výzkumů obtížné obhajovat.

Existuje tedy zdůvodněné varování před politikou, která ve Spojených státech povzbuzuje nahrazení neziskových poskytovatelů zdravotní péče soukromými ziskovými společnostmi. K podobným závěrům dochází také studie zaměřená na německé nemocnice. Na agregátní úrovni byly neziskové nemocnice relativně více produktivní než nemocnice soukromé, tedy podle předpokladu ziskové.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP