(10.50 hodin)
(pokračuje Hovorka)

Za třetí. V případě privatizace nemocnic existuje nebezpečí zhoršení přístupu ke zdravotní péči a celkově horší úrovně zdravotní péče. Výdělečné nemocnice se budou přirozeně orientovat pouze na výdělečné obory a budou se zbavovat nevýdělečných oddělení.

Za čtvrté. Nebezpečí, že ziskové nemocnice budou přijímat pouze bonitní klienty. V současné době všeobecného zdravotního pojištění bez spoluúčasti pacienta je to spíše hypotetická možnost, nicméně i nyní může docházet k diskriminaci pacientů od určité zdravotní pojišťovny například z důvodu jejich horší platební morálky.

Za páté. Vznikne problém kvality poskytované péče v ústavech, kde hlavním motivem činnosti je dosažení zisku. Pro ilustraci: Studie zpracovaná na základě dat ze Spojených států dospívá k závěru, že pacienti ošetřovaní v ziskově orientovaných nemocnicích mají průměrně o 2 % vyšší stupeň úmrtnosti než pacienti v neziskových nemocnicích.

Za šesté. Nebezpečí příchodu kapitálu zaměřeného na rychlé krátkodobé dosažení zisku, které nebude brát ohled na poslání nemocničních zařízení.

Za sedmé. Nebezpečí, že zbylé neziskové nemocnice budou nuceny se v konkurenčním prostředí adaptovat a přizpůsobit se ziskovým nemocnicím a klást méně důrazu na své sociální poslání.

Za osmé. Například v Japonsku, kde je velmi dobrý přístup ke zdravotní péči pro veškeré obyvatelstvo, jsou výdělečné nemocnice jednoduše zakázány a většina velkých nemocnic je vlastněna státem nebo místní samosprávou.

Na závěr lze shrnout, že tento problém je pouze jedním aspektem komplexního problému, zda je možné, aby poskytování zdravotní péče bylo řízeno tržními principy, zda zdravotnictví může být klasickým zbožím podléhajícím principu poptávky a nabídky. Tento problém je již po desetiletí předmětem výzkumu a bylo vysloveno několik ekonomických argumentů, proč tomu tak není, proč v oboru zdravotnictví volný trh nefunguje a fungovat nemůže.

Děkuji a přimlouvám se za podporu pozměňovacího návrhu kolegy Krákory.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji, to byl pan poslanec Hovorka. Nyní je sice s přednostním právem pan předseda Tlustý, ale před ním udělím slovo zpravodaji panu poslanci Paterovi, protože tomu podle jednacího řádu § 58 odst. 3 uděluji slovo, kdykoliv se přihlásí. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Miloš Patera: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, kolegové, znovu bych rád upozornil, že projednáváme zákon o snižování hluku v životním prostředí, ale není možné, abych nereagoval na některá slova svých předřečníků. Jedná se zejména o reakci na pana ministra Škromacha, který zde uvedl řekl bych poměrně vážná obvinění, která se nezakládají na pravdě. Budu opět mluvit pouze o tom, čemu rozumím a kde informace mám patřičné.

V Karlovarském kraji, který má v uvozovkách zprivatizovány nemocnice, tak nikdo, nikdo z přednostů bývalých okresních úřadů není v politice. Všichni odešli. Musím říci, že největší dluhy byly na nemocnici v Chebu, kde výkonným ředitelem je významný politický funkcionář v České straně sociálně demokratické, v tuto chvíli pan ředitel v Chebu. Musím říci, že dluhy, které byly, jak řekl pan ministr financí, zadotovány ze strany státu, tak pouze byly korektním přístupem ke krajům, které se velice vzbouřily, když se na ně převedly majetky, které byly zadlužené. Prostě stát udělal to, co udělat musel.

A v neposlední řadě musím říci, že v Karlovarském kraji máme veliké štěstí, máme tam rozumné sociální demokraty, kteří mají na starosti zdravotnictví, a byli to právě oni, kdo spolu s námi zprivatizovali nemocnice. (Potlesk zprava.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan předseda Tlustý, po něm pan poslanec Křeček, také s písemnou přihláškou. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Vážený pane místopředsedo, vážená vládo, dámy a pánové, poté co tady vystoupilo několik zuřivých individuí, jsem dostal několik esemesek a telefonátů a byl jsem požádán, abych tomuto ctěnému shromáždění se pokusil uvést fakta. Třeba to tu diskusi zklidní.

Za prvé. Pane ministře Škromachu, přednosty okresních úřadů neřídila nikdy ODS, řídil je ministr vnitra, a to posledních sedm let ministr vnitra vaší sociální demokracie. (Silný potlesk zprava.) Takže jestli je řídil špatně, tak si to s ním vyřiďte doma ve vašem Lidovém domě a netahejte to do Parlamentu a neobviňujte z toho ODS. To za prvé.

Za druhé. Pane ministře Sobotko, ODS zdravotní komisi sociální demokracie neřídí. (Smích.) Nemám žádné příznaky o tom, že by to tak někdy mělo být, a proto fámu o znárodňování soukromých ordinací nemohla ODS rozšířit. Rozšířila ji sama sociální demokracie. Že teď zjišťuje, že sama proti sobě, to jenom svědčí o míře její prozíravosti a inteligence. (Silný potlesk zprava.)

A poslední fakt, který vypadá jako náhoda, a asi to není náhoda. Právě teď v mladoboleslavské nemocnici sedí tým právníků a zpracovává podání trestního oznámení na - v uvozovkách - neznámého pachatele pro šíření poplašné zprávy. Pravděpodobně v rámci kampaně sociální demokracie. A já bych se tady zeptal sociálních demokratů, aby odpověděli na otázku, jestli jsou to opravdu oni. Byly totiž zveřejněny fotografie mladoboleslavské nemocnice, na kterých je nápis "ZRUŠENA". Já bych prosil, abyste jasně řekli, ctění sociální demokraté, jestli tuto poplašnou zprávu šíříte vy. Jestli opravdu děsíte mladoboleslavské občany fotkou tamní nemocnice s nápisem "ZRUŠENA". A jestli ano, tak to myslím jasně odpovídá celé naší veřejnosti, o co vám jde, kdo tady hraje jakou hru a co je jejím cílem. Vy se snažíte rozpoutat vášně obyvatel. Vy jdete tak daleko, že na nemocnici na fotkách necháte napsat "ZRUŠENA", ačkoliv je to naprostý nesmysl.

A chci vám říci, že to trestní oznámení bude podáno a že jeho součástí bude požadavek, aby byla okamžitě tato štvavá kampaň odstraněna, a k tomu vás také vyzývám, drazí sociální demokraté. Nepřehánějte to s tím, kam až jste ochotni zajít ve snaze uchovat svou moc. Stejně odsud tímto národem, až tohle všechno bude zřejmé, budete vyhnáni.

Děkuji za pozornost. (Potlesk zprava.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Řádně přihlášený pan poslanec Křeček, po něm bude vystupovat přihlášený pan kolega Bratský. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Stanislav Křeček: Pane místopředsedo, kolegyně a kolegové, já sice nejsem lékař, zato jsem kvalitní pacient, takže dovolte, abych se zařadil do tohoto dialogu hluchých, který tady vedeme už dvě hodiny. Vedeme ho sice inteligentněji než včera, sice jsem trochu znejistěl, když pan kolega Tlustý začal číst esemesky, ale nakonec to dobře dopadlo. (Smích.)

Jednu věc bych chtěl říct zásadní. Prosím vás, kdo od tohoto mikrofonu řekne, že soukromá zdravotní zařízení poskytují kvalitnější péči než jiná, nemluví pravdu a degraduje se. Všechno ostatní, co pak tento člověk řekne, nemá žádný význam, protože o tom nic neví. Přede mnou už to řekl pan kolega Hovorka, prostě takový údaj neexistuje. Veřejnoprávní, soukromá, jakákoliv jiná - poskytují tu špatnou, tu horší, ale rozhodně se nedá říct, že co je soukromé ve zdravotnictví, to je kvalitnější. Má-li někdo takové číslo, nechť ho řekne.

I kdyby to však pravda byla, je nesporná jedna věc. Soukromá zařízení neposkytují zdravotní služby všem a všechny. To je základní, prosím vás. Mohou být velmi kvalitní, mohou být samozřejmě velmi dobrá, ale nejsou pro všechny a neposkytují všechny služby. A to je věc, která je rozhodující. Naši občané přece vědí, že jedna první otázka, když do takového zařízení jdete, je - kdo to zaplatí. Zda to někdo zaplatí a kdo to zaplatí. Támhle pan kolega Kavan, který byl ve vysoké funkci ve Spojených státech, při jeho zdravotních potížích, když ho přivezli do nemocnice, první otázka byla, kdo to bude platit. Má v tom své vlastní zkušenosti.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP