(11.10 hodin)
(pokračuje Bratský)

A samozřejmě i v akciové společnosti, v dozorčí radě, při jejím vzniku vždycky může být zástupce kraje nebo obce a většinou tam také je. Kdybyste si to zjistili, tak byste to zjistili. A o tom, že tyto systémově trochu jinak řízené nemocnice mají o něco lepší výsledky hospodaření, se můžeme rovněž přesvědčit, takže diskuse na toto téma je, přátelé, bezpředmětná.

Chtěl bych také jako kolega Kováčik vyzvat, abychom se věnovali materiálu, který máme před sebou, který nehovoří o nemocnicích, abychom zapomněli na Středočeský kraj, protože jednáme o celém státě, abychom se věnovali materiálům, které máme před sebou, protože se mi zdá, že do pátku stihneme těch bodů tak třetinu. Sice budeme všichni úspěšně dělat volební kampaň, ale bude se nám to potom načítat a před Vánoci budeme dělat mimořádnou schůzi aspoň třítýdenní.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji kolegovi Bratskému. Chci připomenout, že se mi líbilo, jak jsme udělali od rána do 10 hodin pět bodů, ale od 11. hodiny se zabýváme šestým bodem dnešní schůze, což je bod 51 , a já mám pořád ještě šest dalších přihlášených.

Nyní kolega Jiří Bílý, připraví se pan kolega Řihák.

 

Poslanec Jiří Bílý: Vážený pane předsedo, děkuji. Členové vlády, dámy a pánové, kolegyně a kolegové, nejdřív bych začal příslovím "Hoď do hejna hus kamenem, trefená husa se ozve". Myslím si, že střelba je dobře mířená, protože se ozvala spousta hus.

Chtěl bych říci, že jsem z Plzeňského kraje. Na Plzeňský kraj byly převedeny nemocnice a eldéenky. Čtyři nemocnice byly převedeny na akciové společnosti a dvě LDN na s. r. o. Nemovitý majetek zůstal stoprocentně kraji, akcie jsou stoprocentně vlastněny krajem. Byla převedena jedna nemocnice Planá. Výstavba nemocnice cca 300 mil., byla převedena s největší dlužnou částkou, dneska na ní visí zámek, je zavřená. Tyto nemocnice byly převedeny na Plzeňský kraj s celkovou částkou 256 mil. Kč dluhu. Za prvé pololetí, kdy byly převedeny na akciové společnosti, dluh poklesl ze 70 mil. na 14 mil. při zachování dosavadní zdravotní péče. Stát převedl celkem nemocnice s dluhem za 6 mld. Ministr financí zde řekl, že 3 mld. uhradil stát. To znamená, že tady chybějí další 3 mld., i když stát měl uhradit vše.

Dnes, když kraje vytáhly z bahna dluhů nemocnice, tak jim bude zakázáno v tom pokračovat a podle uniklých informací se mají nemocnice zpět zestátnit. Znamená to, že dnes zestátníme nemocnice - a co zítra? Zítra zestátníme soukromé podniky? Máme očekávat v blízké budoucnosti, že zde nastane nový 28. říjen roku 1948?

Myslím si, že zákon, který tu byl předložen, měl za úkol úplně něco jiného. Protože je ale volební kampaň, tak sociální demokracie hledá jakékoli možné prvky, jak si naklonit voliče. Myslím si, že volič není hloupý. Jak říkal zde, tuším, ministr financí, že nám to volič spočítá. Ano, on vám to spočítal ve volbách do Evropského parlamentu a on vám to spočítá i v těchto volbách. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: To byl kolega Jiří Bílý. Nyní má slovo pan kolega Řihák, připraví se pan kolega Janeček. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Josef Řihák: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážená vládo, kolegyně a kolegové, jeden kolega řekl, abychom zapomněli na Středočeský kraj při dnešní diskusi. Myslím, že bychom neměli zapomenout na Středočeský kraj, poněvadž tam privatizace nemocnic je právě nejdále. Pan kolega Tlustý nás zde upozornil na to, že v Mladé Boleslavi právníci zpracovávají trestní oznámení na neznámého pachatele. To není nic nového. Například u nás jeden člen dozorčí rady v nemocnici v Příbrami informoval už před 14 dny, že dozorčí rada v Příbrami se zabývala tím, zda na sociální demokraty podají trestní oznámení. Já jsem na to vzkázal, že dozorčí rada by měla spíše dohlížet na to, jak se v Příbramské nemocnici hospodaří, a ne na to, jestli budou někam podávat trestní oznámení na sociální demokracii, která není v dozorčí řadě.

Co se týká koncepce zdravotnictví ve středních Čechách, hodně se tady o tom mluvilo. Problém je v tom, že v koncepci je napsáno, že malé nemocnice se prodají či dlouhodobě pronajmou a velké nemocnice, ty páteřní nemocnice, které nám zbudou, budou akciové společnosti. Bude to Příbram, Mladá Boleslav, Kladno a Kolín. My jsme při schvalování koncepce poukazovali na to, že v koncepci je napsáno, že kraj bude mít do budoucna majoritní podíl, a na to chci upozornit, majoritní podíl je také 51 procent, a 49 procent se prodá ihned např. dodavatelům léčiv či kamarádům hejtmana Bendla, poněvadž tady musím upozornit na to, že např. management v Příbrami nikdy nebyl ve výběrovém řízení a to je to, co nám vadí na akciových společnostech. Management v Příbrami je nejvyšší, neprošel výběrovým řízením, byl pouze jmenován hejtmanem Bendlem a krajskou radou jako tzv. krizový management. Takže to jsou problémy, které my v Příbrami máme. Máme velký problém v tom, že opravdu po volbách hejtman Bendl těch 49 procent akcií prodá.

Co se týká Mladé Boleslavi, když tady mluvil pan kolega Tlustý, chtěl bych říci, že tam je ředitelem předseda místní organizace ODS, který kandiduje do krajského zastupitelstva a možná by měl odpovědět na otázku, když byl den otevřených dveří, jak to, že dodavatelské firmy tyto nemocnice sponzorovaly. Byl tam nafukovací hrad, tam se prostě dělala politika a to byste si měli, pánové, zaplatit ze svého.

Co se týká hospodaření nemocnic, já jsem o tom už mluvil v minulosti. My jsme v Příbrami měli dvě nemocnice. Jednu zřizovalo ministerstvo a tato nemocnice, když přešla na kraj, přešla bez dluhů a měla na kontě 27 mil. Kč. Druhá nemocnice, kterou zřizoval okresní úřad, měla - a teď jsem trochu šokován z toho, jak ty dluhy tady někdy v diskusích narůstají - původně podle forenzního auditu, který zpracoval Středočeský kraj, 120 mil. Kč dluhu. Dnes už slyším, že to bylo 150 až 170 mil. Kč, takže nevím, kolik to bylo. Stát poslal přímo do Příbrami 100 mil. Kč. Do celého Středočeského kraje rozeslal stát 526 mil. Kč. Za to bych chtěl vládě poděkovat. Dalších 27 mil. Kč kraj vydělal na tom, že prodal třetí polikliniku, takže to už je 127 mil. Kč. Dluhy v Příbrami byly zaplaceny.

Mohl bych tady reagovat na pana kolegu zpravodaje Pateru, který říkal, že tuším někde v Chebu byl v managementu nebo ředitelem člen sociální demokracie. Právě v Příbrami to bylo obráceně, pane kolego, dluhy byly v té nemocnici, kterou zřizoval okresní úřad. V čele okresního úřadu byl přednosta z ODS, dnešní senátor, a v čele nemocnice byl další člen ODS, takže se myslím, že je zbytečné o tom tady mluvit, protože tady to bylo přesně v obráceném gardu a ty dluhy jste tam udělali vy jako ODS. V té, co zřizovalo ministerstvo, bylo plusové hospodaření. Dluhy byly zaplaceny, a jak je to tedy s hospodařením akciové společnosti? Akciová společnost v pololetí vykázala negativní hospodaření ve výši 2,5 mil. Kč. I přesto si členové správních orgánů a dozorčích rad vyplatili mimořádné odměny a toto hospodaření je v minusu i přesto, že Středočeský kraj posílá peníze do nemocnice v Příbrami. Například byla poskytnuta půjčka 40 mil. Kč a je to skrytá dotace, protože nemocnice tuto půjčku ještě nesplatila. Prostě v Příbrami jde o to, že pan hejtman Bendl chce ukázat, že akciová společnost v Příbrami bude jeho výkladní skříní v době privatizace, a ono tomu tak není. Kdyby tam Středočeský kraj nenaléval desítky milionů korun, tak bychom se teď dověděli, že například akciová společnost je v minusu 50 až 60 mil. Kč. Já osobně si myslím, že není dobře vytvářet akciové společnosti.

Pokud ODS uspěje ve volbách, jde o to, že všechny nemocnice budou privátní, a jestliže tyto podíly někdo skoupí, tak my máme v Příbrami například zkušenosti s teplárnou, kde jsme měli 100 %, pak se postupně snižovaly podíly a dnes nemáme nic. To byla devadesátá léta, kdy tady byly rozkrádány podniky. Mám obavu z toho, aby nám v Příbrami nezbyly pouze holé stěny, holé budovy. Kam pak budeme jezdit? Budeme jezdit do Prahy, nebo budeme jezdit do těch státních nemocnic do Prahy?

Neříkejte nic o tom, že my chceme zestátňovat nemocnice. My chceme to, aby nemocnice byla krajská.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP