(11.20 hodin)
(pokračuje Řihák)

Já jsem krajský zastupitel, jsem v opozici. Když jsme žádali informace na kraji o tom, jak se hospodaří, tak jsme je nedostali. Protože - kdo sedí v dozorčí radě? V dozorčí radě sedí politici ODS a koalice. Máme další experiment v Příbrami, že tam sedí např. předsedkyně odborů, která vykonává funkci předsedkyně odborů, a nejvyšší management ji jmenoval k sobě do managementu. Takže u nás se dějí prapodivné věci.

Co se týká managementu, ten k nám přivedl hejtman Bendl bez výběrového řízení. Myslím si, že management, který je v Příbrami, a kdo čte noviny, ten má zkušenosti právě z devadesátých let.

Děkuji za pozornost. (Potlesk z řad ČSSD.)

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Dalším přihlášeným je pan poslanec Janeček. Technickou poznámku má paní poslankyně Dundáčková. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Eva Dundáčková: Děkuji vám. Nevystoupila bych, vážené kolegyně a kolegové, kdyby můj předřečník znovu nemluvil o Příbrami. Prosila bych, aby nikdo v tomto sále už si zbaběle Příbram nebral takzvaně do úst, protože situace v Příbrami není standardní a typická. Není standardní a typická právě proto, co pan kolega zmiňoval, a sice že tam historicky byly nemocnice dvě. Ve městě, které dnes má necelých 40 tisíc obyvatel, byly dva obrovské molochy. Jeden státní a jeden, který poskytoval výjimečnou a nadstandardní péči horníkům v době, kdy u nás byly doly a horníci takovou péči potřebovali. Zkrátka vzniklo to ze zcela jiných důvodů.

Byla otázka těsně po revoluci, co s tím udělat. Radikálním řešením by jistě bylo jednu z nemocnic zrušit. Kterou ale? Řeklo by se tu, která byla ziskovější, což byla samozřejmě ona hornická, která byla státem dotovaná, měla nadstardardní vybavení, ale také samozřejmě její součástí nebyla žádná tzv. ztrátová oddělení jako v nemocnici oblastní. Oblastní nemocnice, která byla tzv. státní, byla zadlužená. Zadlužená ale byla díky státnímu paternalismu a díky tomu, že nebylo možno účelně vynakládat finanční prostředky, které do té nemocnice šly.

Mě velmi mrzí - možná že po mně to pan kolega Janeček napraví - že se zde stále mluví o ODS a hejtmanu Bendlovi. Já jsem docela ráda, že pan kolega Řihák jakoby říká, že po volbách Bendl udělá to a to, že tedy tiše počítá s tím, že hejtman Bendl bude hejtmanem i v pondělí, za to jsem mu vděčná. Na druhé straně hejtman Bendl ani ODS nevládne ve Středočeském kraji sama. Vládne s výraznou podporou stran bývalé čtyřkoalice a především strany lidové - KDU-ČSL. Čili bych byla velmi ráda, abychom si toto ujasnili - já si čísla nepamatuji úplně přesně, omlouvám se - myslím si, že 24 zastupitelů má ODS a minimálně 19 mají strany bývalé čtyřkoalice. Čili je to společné úsilí několika politických subjektů.

Situaci v Příbrami velmi zkomplikovalo to, že někteří poslanci sociální demokracie vynakládali prostředky z veřejných rozpočtů. Skoro bych se to nebála nazvat rozkrádáním státních prostředků na to, aby do hornické nemocnice přivezli zařízení, která už existovala v druhé nemocnici. Takže my v Příbrami nejen že jsme měli dva obrovské zdravotní molochy, ale ještě jsme je nadstardně vybavovali zařízením, která se nám v Příbrami tuplovala. A kraj neudělal nic jiného, nepostupoval radikálně, aby jednu z nemocnic v ekonomické logice zrušil, naopak tyto nemocnice spojil do jedné oblastní nemocnice. Zůstala zachována péče, zůstala zachována pracovní místa. Díky tomu, že dnes to bylo převedeno a ztrátová zadlužená nemocnice, kterou by stát musel oddlužit tak jako tak, i v případě, že by zůstala státní, tak by dluhy, které vznikly právě státním pateralismem, musel přece někdo zaplatit, tak dnes ztrátová není. Dnes je v zisku. A to je pozitivní.

Prosím, abyste přestali strašit Příbramáky, stačí, že jste si udělali veliké zle v Příbrami tím, že celá nemocnice, veškerý její personál dnes stojí proti vám. Já věřím, že vám to spočítají ve volbách i občané města Příbrami, vážení kolegové! (Potlesk z řad ODS.)

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Faktická poznámka pana poslance Řiháka.

 

Poslanec Josef Řihák: Musím na paní kolegyni reagovat, jak na ní reagují v Příbrami. Nebyl jsem první, který zde, paní kolegyně, začal mluvit o Příbrami. Tady o vedení nemocnic začal mluvit pan kolega z Chebu, já jsem reagoval na Příbram.

Co se týká toho, co jste zde řekla. Myslím si, že pan hejtman Bendl v pondělí určitě někde bude, ale nevěřím, že bude hejtmanem Středočeského kraje po volbách, takže není pravda, že bych to nějak podporoval.

Co se týká rozkrádání finančních prostředků - říkala jste, že se neobáváte tak to nazvat - já bych to trochu osvětlil. Je to vždy všechno trochu jinak. Tam šlo o vybavení nukleární medicíny na ZÚNZ, kde stát přispěl 19 miliony korun. Tam se nekupovaly stejné přístroje, to byla nukleární medicína, pouze se tam dokoupil asi za 5 milionů tomograf, který se zaplatil do série nukleárního vyšetření, ale nešlo to ze státního rozpočtu. Byl bych pro to, abychom zde říkali pouze celou pravdu.

Co se týká toho, že proti nám stojí zaměstnanci, je to lež. Já jsem rád, že v České republice máme tajné volby. Zaměstnanci a lidé se vyjádří. Naopak to byla ODS a management nemocnice, který nutil lidi, aby podepisovali otevřený dopis proti nám, proti sociální demokracii. Víte o tom, jak to skončilo. Podepsalo vám to pár lidí, takže hejtman Bendl to na zastupitelstvu ani neukázal.

Co se týká těch, kteří podepsali otevřený dopis primáři nemocnice, bylo jich 15. S některými jsem hovořil. Ano, oni podepsali dopis Karlu Machovcovi, ale vy a management jste tento dopis vzali a dali jste ho do tisku. Vy jste ho zneužili. Věřím tomu, že lidé nás tam volit budou. Uvidíme v pátek, paní kolegyně.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Pan poslanec Řihák to dodržel, ale upozorňuji, že faktická poznámka má pouze dvě minuty.

Nyní má slovo řádně přihlášený pan poslanec Janeček, pak pan poslanec Beneš.

 

Poslanec Josef Janeček: Vážené kolegyně a kolegové, dovolte, abych vyslovil velké znepokojení nad tím, co jsme zde nuceni vyslechnout. Představte si, co asi prožívají pacienti v nemocnicích, co prožívají nemocní lidé, kteří tuto rozpravu poslouchají. Co si mají myslet o sporech, kde se v podstatě hovoří pouze o nemocnicích a firmách a není zde nic jiného než v podstatě předvolební štvanice.

Nevadilo by mi to, kdyby to bylo poprvé, ale tyto diskuse, tyto hrátky zde probíhají už obrovskou řadu let. Ale o pacienta, o tom, jak řešit jeho problém, o to se v podstatě nezajímáme. Zajímáme se hlavně o ekonomické výsledky nemocnic, o to, zda jejich dodavatelé dostanou dobře zaplaceno. My se nebavíme o tom, zda pacient dostává to, co si zaplatí, to je, zda dostává kvalitní zdravotní péči.

Vážení přátelé, kdo zde hovořil o kvalitě? Jenom abychom si uvědomili iluzornost ekonomických ukazatelů - každý, kdo trochu zná osudy a cesty našeho zdravotnictví, tak si vzpomene, že ona myšlenka ekonomického řízení našeho zdravotnictví se zde už aplikovala. Zkusila se v tzv. výkonovém systému. Byl zde velmi obrovský nárůst péče o pacienty, ale řekněme si po pravdě - hlavně to byl nárůst vykazovaný než provedený. V této soutěži vyhrály nikoli nemocnice, které poskytovaly nejvíce péče, ale ty, které nejlépe vykazovaly. Sofistikovaněji - nejúspěšnější byly nemocnice s nejlepším výkonovým softwarem, tj. počítačovým vybavením, který vykazoval, co všechno mohly danému pacientovi učinit. Ukázalo se, že onen výkonový ekonomický systém není systém, který je schopen garantovat občanům tohoto státu onu optimální péči.

I přešlo se na tzv. paušální platby. Co se stalo? Kupodivu všichni se opět začali chovat ekonomicky. Zdravotní pojišťovny se zbavovaly svých drahých pacientů, nemocnice se zbavovaly komplikovaných a drahých případů. A všichni i v tomto neziskovém sektoru se chovali prostě ekonomicky. Je pravda, že na ty méně obratné to potom dopadlo, že oni museli léčit ony drahé pacienty, že některé pojišťovny si zajistily portfolio pojištěnců, které bylo hlavně zdravé a s vysokými příjmy. Ale to přece není systém, který bychom chtěli mít.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP