(Jednání pokračovalo ve 12.16 hodin.)

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: O slovo se hlásí předseda poslaneckého klubu KDU-ČSL pan poslanec Talíř. Vás prosím, abyste se posadili, abychom mohli pokračovat. Máte slovo.

 

Poslanec Jaromír Talíř: Pane předsedo, vážené kolegyně a kolegové, vážená vládo, poslanecký klub KDU-ČSL sledoval ve své části odborníků, kteří tomu rozumějí, velmi pozorně debatu, která tady zazněla. Padly zde nové a velmi závažné argumenty. Dovolím si proto ctěné Sněmovně předložit procedurální návrh, abychom přerušili projednávání tohoto bodu do pátku do 9 hodin do rána a abychom v tomto čase, který tím získáme, projednávali další zákony ve třetím čtení a ukončili projednávání tohoto bodu hlasováním v pátek ráno.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Návrh je přerušit projednávání tohoto bodu v této chvíli.

 

Poslanec Jaromír Talíř: Ano, přerušit projednávání tohoto bodu a ukončit jeho projednávání v 9 hodin v pátek.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Toto je návrh, o kterém bychom měli neprodleně hlasovat. Svolám všechny poslance, aby se mohlo konat toto hlasování. Prosím, abyste se všichni dostavili do svých lavic, protože bez rozpravy budeme hlasovat o tomto pozměňovacím návrhu, který přednesl pan poslanec Talíř.

Doufám, že všichni mohou hlasovat. Návrh pana poslance Talíře zněl, abychom v tuto chvíli přerušili projednávání tohoto bodu a dokončili ho až v pátek v 9 hodin ráno.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, přijmout tento návrh na přerušení, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu na přerušení?

Hlasování má pořadové číslo 52. Z přítomných 193 poslanců pro hlasovalo 27, proti 111. Návrh na přerušení přijat nebyl.

 

Hlásí se ještě předseda klubu KDU-ČSL pan poslanec Talíř.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP