(14.10 hodin)
(pokračuje Němcová)

O slovo se hlásí předseda poslaneckého klubu ČSSD pan poslanec Ibl.

 

Poslanec Petr Ibl: Vážená sněmovno, chtěl bych předložit pozměňovací návrh, který vyplývá z našeho jednacího řádu Poslanecké sněmovny. Podle § 95a je možné o třetích čteních hlasovat mimo vyčleněné časy, tedy středy a pátky do 14 hodin. Chtěl bych předložit návrh, abychom přerušený bod před obědem, tedy sněmovní tisk 639, návrh zákona o hodnocení a snižování hluku v životním prostředí, který byl přerušen, dokončili, abychom hlasovali teď, než bude zahájeno další první čtení. Podle jednacího řádu může o tom Sněmovna svým hlasováním rozhodnout. Tento návrh předkládám.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Je zde malý problém. Jste si jistě tohoto problému vědom, je to problém procedurální, protože jednací řád říká, že procedurální návrhy máme vznášet ve lhůtě 30 minut po zahájení pracovního dne. Chápu, že jste se obrátil na § 95a, který jste zde citoval. Je zde řečeno, že Sněmovna může svým rozhodnutím přesunout hlasování ve třetím čtení z jiného dne, než je jednacím řádem stanoveno. Jednací řád říká, že pro tato hlasování je vyčleněna středa a pátek, vy žádáte, aby bylo pokračováno ve třetím čtení mimo hodinu, která je dosud stanovena jednacím řádem tak, aby o tom rozhodla Sněmovna.

Než budeme hlasovat, hlásí se o slovo předseda poslaneckého klubu KSČM. Má slovo, pokud jste ale nechtěl, pane předsedo, ještě teď mluvit.

 

Poslanec Petr Ibl: Chtěl jsem jen říci to, co jste teď citovala, že je to středa a pátek do 14 hodin, ale Sněmovna může rozhodnout, že třetí čtení proběhne i v jiném čase. Nejde ale ozařazení nového bodu třetího čtení, ale třetí čtení bylo přerušeno. Jen požaduji, abychom je dokončili. Tento návrh jsem předložil Sněmovně.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji za toto upřesnění. Prosím pana předsedu Kováčika.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji, paní předsedající. Navíc k tomu, co řekl kolega Ibl, chci poznamenat, že z návrhů, které padaly před přerušením našeho dopoledního jednání, jsem nabyl silný dojem, že se bod přerušuje do 14 hodin a že se o něm bude pak hlasovat. Jestliže to ale bylo jinak, ujišťuji vás, paní místopředsedkyně, že bych udělal všechno pro to, abychom bod v poledne nepřerušovali, ale abychom dohlasovali. Protože jsem pochopil pouze přerušení a hlasování po 14. hodině, proto jsem neprotestoval. Prosím, aby i toto bylo vzato v úvahu. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Máme zde procedurální návrh. Nevidím jiné cesty, než se s ním vypořádat v souladu s naším jednacím řádem. Vidím pana místopředsedu Kasala.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Prosím pana předsedu Ibla, aby svůj procedurální návrh ještě jednou zopakoval, abych mohl posoudit, do jaké míry je nebo není v souladu s jednacím řádem.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Prosím pana předsedu Ibla, aby všem poslancům a poslankyním přednesl návrh tak, aby věděli, zda o něm mohou hlasovat.

 

Poslanec Petr Ibl: Nevím, co potřebuje pan místopředseda Sněmovny ještě vysvětlit. Podle jednacího řádu, § 95a, jsou vyčleněny časy na středu a pátek pro třetí čtení do 14 hodin. Je tam ale uvedeno, že Sněmovna může svým hlasováním rozhodnout o tom, že i tento čas se může změnit. Protože nežádám o zařazení nového bodu pro třetí čtení, ale chci dokončit pouze to, co bylo rozjednáno v dopoledních hodinách a na žádost poslaneckého klubu KDU-ČSL bylo přerušeno do 14 hodin, chtěl bych, abychom dokončili tento bod a hlasovali o tom. Jednací řád to umožňuje, předložil jsem procedurální návrh a chci, abychom o něm hlasovali.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Stačí toto vysvětlení panu místopředsedovi Kasalovi? Stačí. O slovo se hlásí pan předseda Ostrý.

 

Poslanec Vlastimil Ostrý: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, dovolte, abych požádal o přestávku na poslanecký klub US-DEU v délce 15 minut.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Pokračovat budeme ve 14.30 hodin.

 

(Jednání přerušeno ve 14.15 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP