(14.40 hodin)
(pokračuje Vojíř)

Myslím, že to není dobrá cesta a že bychom měli velmi vážně usilovat o to, abychom toto změnili.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane poslanče. Nyní se o slovo hlásí pan poslanec Karel Vymětal. Prosím.

 

Poslanec Karel Vymětal: Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně. Dámy a pánové, chtěl bych reagovat na to, co zde říkal kolega Vojíř. Myslím, že takováto debata je zcela legitimní. Je to debata, která by ovšem měla být vedena na území hospodářského výboru zcela určitě, ale nemyslím si, že je to vhodná debata v okamžiku, kdy vlastně máme opravit zjevnou legislativní chybu vložením čárky. Domnívám se, že není třeba dalších debat, a myslím, že to je dost jasná věc.

I já doporučuji Poslanecké sněmovně, aby podle § 90 odstavec 2 byl tento návrh schválen hned v prvním čtení. Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji, pane poslanče. Nyní se o slovo pan ministr Milan Urban.

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Milan Urban Vážená paní místopředsedkyně, vážené poslankyně, vážení poslanci, na jednu stranu souhlasím s tím, co řekl pan poslanec Vymětal, že kvůli jedné čárce v zákoně bychom neměli vést zásadní meritorní debatu na téma podpory investování, nicméně já jsem ji nezačal. Nezbývá mi, než abych na vystoupení pana poslance Vojíře reagoval.

Systém investičních pobídek v České republice není systémem ojedinělým v evropských zemích, v zemích Evropské unie; naopak je systémem, který je velmi propracovaný a závidí nám ho v okolních zemích, které nedávno s námi přistoupily do EU. Náš systém je zcela harmonizován s Evropskou unií, je legitimizován zákonem a přinesl do České republiky od roku 1998 zhruba 70 miliard amerických dolarů investic převážně na zelené louce.

Systém se vyvíjí, ale v každém případě lze konstatovat jedno - že výrazným způsobem se tyto investice podílejí na dynamice růstu hrubého domácího produktu, výrazným způsobem se podílejí na tom, že export je v letošním roce o 30 % vyšší než v loňském roce, výrazně se podílejí tyto investice právě na růstu přidané hodnoty, o kterém zde debatoval pan poslanec Vojíř.

V systému podpory investování existují také programy podpor pro technologická centra a strategické služby. To jsou programy, které sofistikovaně podporují právě vysokou kvalifikaci, právě vysokou přidanou hodnotu, tedy konkurenceschopnost našich výrobků. Snad pro zajímavost, stojí za to, abych řekl, že Česká republika vyváží převážně do vyspělých zemí, a to do zemí Evropské unie, že máme kladné saldo obchodní výměny s těmito zeměmi, což svědčí mimo jiné o tom, že jsme dobří v oblasti konkurenceschopnosti.

Velmi bych si přál, aby úvahy o změně tohoto systému padaly na základě promyšlené argumentace a promyšlené hospodářské strategie. Ono totiž není zdánlivě jedno, co padne u tohoto mikrofonu, ono to má i své poměrně zásadní dopady. Vždy když vystoupí někdo z opozice, ať s dobře míněnou informací, či změnou nebo s účelovou argumentací, a vstoupí do systému pobídek investování, tak to není o tom, jestli rozčilíte ministra průmyslu a obchodu stávající vlády či kohokoli jiného v České republice. Jde o to, že výrazným způsobem znervózňujete případné investory, kteří jsou ve fázi rozhodujících strategických rozhodnutí umístit, či neumístit případnou investici do České republiky. Mohl bych vám vyprávět příběhy o tom, že po takovýchto vystoupeních se na mne obracejí vždy velvyslanci mnoha vyspělých zemí a ptají se mě, jak to v České republice vlastně myslíme.

Proto bych si velmi přál, aby se diskuse na toto téma vedla zodpovědně. Já jsem samozřejmě připraven ji vést a debatovat na téma, jaká je budoucnost hospodářské politiky, jaká je budoucnost českého hospodářství, jaká bude hospodářská strategie. Ale prosím, než proneseme nějaký výrok v této ctihodné budově, buďme si vědomi toho, že tento výrok je slyšet až za hranicemi České republiky a může mít nedozírné dopady. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane ministře. Zeptám se, zda se ještě někdo hlásí do obecné rozpravy. Žádnou přihlášku nevidím, proto obecnou rozpravu končím.

Zároveň vás musím informovat o tom, že podle § 90 odstavec 3 bylo podáno veto proti zrychlenému projednávání tohoto návrhu zákona. Proto budeme pokračovat standardním způsobem. Občanská demokratická strana předložila předsedovi Poslanecké sněmovny veto s podpisy více než 50 poslanců, tak jak určuje zákon o jednacím řádu. Toto veto bylo předloženo. Nyní jsem se o tom ještě informovala u pana předsedy Zaorálka. Ten mi potvrdil tuto informaci. Je to tak. Znovu říkám, že jsem si ověřila tuto skutečnost u sekretariátu pana předsedy Zaorálka. Proto budeme pokračovat v projednávání, jak určuje jednací řád.

Nezazněly žádné návrhy na vrácení ani zamítnutí. Ověřuji si tuto informaci u zpravodaje k tisku. Pane zpravodaji, prosím, abyste potvrdil, že nezazněly v průběhu obecné rozpravy žádné návrhy na vrácení nebo zamítnutí tohoto tisku.

 

Poslanec Antonín Sýkora: Vážená paní předsedající, to vám sice nerad, ale potvrzuji, že nedošlo k žádnému návrhu na zamítnutí mimo toho, co jste Sněmovně oznámila - že ODS tuto úpravu vetuje.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Pan poslanec Karel Vymětal má faktickou poznámku.

 

Poslanec Karel Vymětal: Chtěl bych požádat někoho z pánů ministrů, aby byli tak laskavi a otevřeli ještě rozpravu, protože považuji za dost nekorektní, že po uzavření rozpravy je oznámeno veto na § 90, čímž nemohly být některé návrhy předloženy. Chtěl bych poprosit někoho z pánů ministrů, aby otevřel rozpravu, aby se mohly předložit některé návrhy.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Určitě v tom nebude problém. Pan ministr Milan Urban.

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Milan Urban Vážená paní místopředsedkyně, jsem velmi rád, že mohu přispět k tomu, aby byly podány další návrhy, že mé vystoupení otevře rozpravu v této Sněmovně.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane ministře. Hlásí se pan poslanec Karel Vymětal.

 

Poslanec Karel Vymětal: Chtěl bych přednést návrh na zkrácení lhůty u tohoto tisku na 10 dnů, abychom to ve druhém a třetím čtení mohli co nejdříve projednat.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Zkrácení lhůty k projednání ve výboru na deset dnů. Je ještě někdo další, kdo chce vystoupit v rámci znovuotevřené obecné rozpravy? Není tomu tak.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP