(18.40 hodin)
(pokračuje Gruntová)

Podle českého trestního práva a navazující úpravy občanského zákoníku o náhradě způsobené škody má a měl poškozený právo na určitou náhradu podle stupně poškození zdraví, resp. rentu pro pozůstalé, i na související hmotné škody, ušlý výdělek apod. Takto byly odškodňovány všechny oběti. Nebyl a není důvod odlišovat od sebe bolest způsobenou vojákem cizího státu od bolesti způsobené recidivistou, který se např. vinou soudce nebo policisty nevezme do vazby a pokračuje v páchání závažné trestné činnosti, ačkoliv se tomu dalo zabránit.

Navrhované odškodňování v řádu sta tisíc se natolik vymyká zákonnému nároku, že značně nespravedlivě a neodůvodnitelně kategorizuje oběti na ty, kterými je nutné se z politických důvodů znovu zabývat, a na ty ostatní, jakoby podřadné.

Škody na majetku způsobené československým fyzickým osobám vstupem cizích vojsk a pobytem sovětských vojsk na území naší republiky v období od 20. srpna 1968 do 27. června 1991 byly oprávněným osobám nahrazeny a stejně tak bylo uskutečněno odškodnění pozůstalých po obětech a občanů poškozených na zdraví v souvislosti se vstupem, pobytem a odchodem sovětských vojsk. Proto navrhuji zamítnout sněmovní tisk 672 v prvním čtení.

Věřím, že mě většina z vás podpoří i přesto, že zamítnutí návrhu z naprosto věcného důvodu může být opětovně přesunuto do roviny politické. Předchozí sněmovní tisk jsme zamítli ve druhém čtení a vzbudili nevoli u kolegů z ODS. Česká televize pak ve svém hlavním večerním zpravodajství informovala, že sociální demokracie a komunisté zamítli návrh zákona, a dala prostor k vyjádření pouze kolegovi Tlustému. Mladá fronta Dnes 24. srpna letošního roku pak uveřejnila článek Hynka Fajmona, jednoho z předkladatelů nového návrhu zákona a v současné době poslance Evropského parlamentu, pod názvem "Konečně odškodnit oběti roku 1968". Autor se k našemu postupu vyjádřil takto. Cituji: "Česká levice (KSČM a ČSSD) tak dala jasně najevo, že nestojí o důstojné vyrovnání se s touto smutnou etapou české historie a o odškodnění svých spoluobčanů postižených cizí okupací." Dále píše o opětovném předložení upraveného návrhu a svůj článek končí slovy. Cituji: "Během podzimu má návrh být zařazen na pořad Poslanecké sněmovny. Uvidíme, jak to tentokrát dopadne. Vše závisí na postoji poslanců ČSSD. Připojí se k demokratickému táboru tvořenému ODS, US-DEU a KDU-ČSL, nebo dají opět přednost svým levicovým bratrům z KSČM?"

Pro přesnost připomínám, že návrh na zamítnutí sněmovního tisku 475 předložil v druhém čtení poslanec klubu ČSSD a klub KSČM návrh podpořil z důvodů věcných i legislativně právních nedostatků. Já osobně jsem v prvním čtení navrhovala předložený návrh zákona vrátit navrhovatelům k dopracování, protože tehdy jsem ještě neznala skutečnosti, se kterými jsem vás teď obsáhle a pro někoho možná nudně seznámila.

Vážené kolegyně a kolegové, nepovažuji za důstojné z lidského neštěstí vytvářet prostor pro soupeření politických stran a názorů. Jako historik jsem zvyklá posuzovat události na základě faktů, jako občan ctím zákony a požaduji spravedlnost. Jestliže jsem zjistila, že odškodnění bylo realizováno, nemohu předložený tisk 672 podpořit, protože by se jednalo o opětovné odškodnění občanů, jejichž osobní tragédie ovšem nemohou nahradit ani milionové finanční částky. Stejně tak jako oběti druhé světové války i oběti procesů a represí 50. a 60. let, také oběti z období 1968 až 1992 jsou součástí naší historie, na kterou nesmíme zapomenout. Já osobně si z úcty k nim nikdy nedovolím jejich tragédii znesvěcovat a zneužívat.

Děkuji vám za pozornost a za odvahu děkuji těm, kteří podpoří můj návrh na zamítnutí.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Jako další se do rozpravy přihlásil pan poslanec Petr Šulák. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Petr Šulák: Vážení kolegové a kolegyně, vážená vládo, chci říci, že nesouhlasím s tím, co tady řekla kolegyně poslankyně z KSČM. Nepochybně nelze mít nic proti odškodnění obětí okupace České republiky armádami Varšavské smlouvy. Odškodnění těchto obětí, se domnívám, že je zcela na místě, a budu pro něj hlasovat. Je ale dojemné, když si problém odškodnění přisuzuje pouze Občanská demokratická strana. Obdobně nepochybuji o tom, že je potřeba zvýhodnit těžce pracující horníky a hutníky na důchodech. Je mně ale proti mysli, jestli zde vystupují někteří kolegové a kolegyně z ODS, kteří zde předtím v Parlamentu dlouhodobě vystupovali a hlasovali proti jakémukoliv zákonu, který řešil sociální problematiku našich občanů včetně horníků a hutníků. Nelze to jinak hodnotit než jako pokrytecké předvolební vábení voličů.

Závěrem chci říci, že vás nebudu unavovat takovými projevy jako moje kolegyně z KSČM.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji, pane poslanče. S faktickou poznámkou se přihlásil pan poslanec Karel Vymětal, poté vystoupí pan poslanec Zdeněk Jičínský. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Karel Vymětal: Děkuji za slovo. Chtěl bych zde říci, že je mi líto kolegy Šuláka, který zde prohlásil, že nesouhlasí s fakty.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Panu poslanci Zdeňku Jičínskému se omlouvám, ještě chvilinku počká, protože s faktickou poznámkou je přihlášena ještě paní poslankyně Eva Dundáčková a ta má přednost. Pane poslanče, chvilku vyčkejte.

 

Poslankyně Eva Dundáčková: Já bych vaším prostřednictvím, paní předsedkyně, chtěla sdělit panu poslanci Šulákovi, že můj návrh na vyrovnání hornických důchodů byl podán již v září loňského roku a vláda k němu vydávala své první stanovisko 13. října 2003. Prosím, aby mě neurážel tím, že to považuje za laciné volební gesto.

Já žiji v Příbrami, fárala jsem dokonce na 21. patře tamější šachty, která je už dnes zavřena, a tuto problematiku znám dopodrobna, pane kolego.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Já se domnívám, že pan poslanec Šulák slyšel vaše slova, nemusím tedy nic vyřizovat.

Nyní udílím slovo panu poslanci Zdeňku Jičínskému.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP