(19.00 hodin)
(pokračuje Němcová)

K tomuto kroku samozřejmě připraveni jsme a já vás ještě jednou žádám, vy, kteří jste demokrati, abyste náš návrh podpořili, a děkuji vám za to. (Potlesk poslanců ODS)

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Nyní se o slovo přihlásil předseda poslaneckého klubu KSČM pan Pavel Kováčik. Panu poslanci Šulákovi, který se hlásil s faktickou poznámkou, sděluji, že mu nemohu udělit slovo, protože neprobíhá rozprava, zatímco předseda poslaneckého klubu má právo vystoupit kdykoli. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji, paní předsedající. Paní předsedající, vážená vládo, paní a pánové, skutečně bedlivě jsem sledoval rozpravu, která se k tomuto problému nevede v těchto místech zdaleka poprvé. V rozpravě mimo jiné také padl návrh na zamítnutí, resp. návrh, který by měl to řešení odsunout.

Já jsem přesvědčen o tom, že argumenty, které zněly v této rozpravě, stojí za to pečlivě analyzovat, pečlivě rozebrat, přemýšlet o nich a přijmout určité rozhodnutí. A musím říci, že na základě této rozpravy a argumentů, které v ní padly, ale také na základě slov, která padla v závěrečném slově paní místopředsedkyně Němcové, která také musíme poctivě rozebrat, jsem nucen požádat o přestávku na poradu klubu KSČM do 20 hodin.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Kolegyně a kolegové, mně nezbývá, než žádosti poslaneckého klubu KSČM vyhovět, a pro vaši informaci uvádím, že zítra budeme pokračovat v 9 hodin.

Pan zpravodaj mě upozorňuje, že jsem ho přehlídla s jeho závěrečným slovem. Takže já vás, kolegové a kolegyně prosím, abyste ještě malinko vydrželi, a ukončím dnešní jednací den až po závěrečném slovu zpravodaje k tomuto tisku. Pane poslanče, ještě jednou se omlouvám.

 

Poslanec Jiří Václavek: Děkuji za slovo. Vážená paní předsedající, dámy a pánové, budu velmi stručný. Z úst předřečníků vyplynula řada faktů, řada protichůdných názorů a konstatuji, že bude velmi složité ve druhém čtení tento zákon dopracovat do podoby, která bude spravedlivá a vyvážená ke všem skupinám, které byly v minulosti v této zemi perzekvovány, ať už kteroukoli mocností. Přesto musím konstatovat, že padl návrh na zamítnutí, o kterém zřejmě budeme hlasovat až v dalším jednání Sněmovny.

Děkuji za slovo.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Nyní tedy skutečně končím dnešní jednací den. Kolegyně a kolegové, zítra budeme začínat v 9 hodin ráno a budeme začínat bodem číslo 68, což je návrh na usnesení Poslanecké sněmovny, který přednesl předseda Poslanecké sněmovny na začátku naší schůze. Dalším bodem bude bod číslo 8 - rozpočtové určení daní, dalším bodem bod číslo 84 - zpráva o likvidaci Fondu dětí a mládeže. Přeji hezký večer.

 

(Jednání skončilo v 19.02 hodin)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP