(15.00 hodin)
(pokračuje Němcová)

Protože vláda Vladimíra Špidly podala demisi a Poslanecká sněmovna dne 24. srpna vyslovila důvěru vládě Stanislava Grosse, je zde návrh na to, abychom tuto zprávu neprojednávali. Předkládám vám tento návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna stanoví, že se sněmovním tiskem 717 nebude zabývat."

Zeptám se, zda má někdo námitku nebo připomínku k tomuto návrhu. Pan poslanec Michal Doktor.

 

Poslanec Michal Doktor: Vážená paní místopředsedkyně, dovolte mi, abych v zastoupení předsedy poslaneckého klubu Občanské demokratické strany sdělil názor na námi projednávanou věc.

Myslím, že nejen poslanecký klub ODS, ale i veřejnost České republiky byla postavena tváří v tvář situaci, kdy to byla právě vláda Stanislava Grosse, kdo se tvářil jako přirozený pokračovatel vlády Vladimíra Špidly. Byli to právě ministři této vlády, kteří se tvářili, že jediným, kdo je odpovědným za volební debakl, jehož se vládní koalice dočkala ve volbách v červnu letošního roku, je Vladimír Špidla. Proto výklad, že tato vláda je někým jiným a ne tou vládou, která je přirozeným pokračovatelem a jejíž plnění programového prohlášení bychom zde měli projednat, je trochu zavádějící.

Je ovšem také pravdou, že nám připadá naprosto nedůstojné, abychom v situaci, kdy zde není přítomen premiér vlády, tak velmi důležitou věc projednávali, a proto navrhuji přerušení tohoto bodu do doby, než bude přítomen stávající premiér. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám za tento návrh. Pan předseda Poslanecké sněmovny Lubomír Zaorálek žádá nyní o slovo. Prosím, pane předsedo.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Vážení kolegové, já jen, abychom neudělali něco, co by nebylo produktivní. Ta zpráva, která tady má být projednávána, je zpráva, která by se měla týkat plnění programového prohlášení vlády za období od srpna 2002 do konce března 2004. A ta zpráva byla v tom období již jednou předložena; to je podruhé, kdy je předkládána, a je to do března 2004. Samozřejmě se předpokládalo, že ji předloží Vladimír Špidla. Já jen ve vašem rozhodování, jak hlasovat, se domnívám, že je docela opodstatněný ten návrh, abychom za těchto okolností - protože to je zpráva, která má být za období do března 2004 a kterou samozřejmě Vladimír Špidla, který v té době dělal premiéra, předložit nemůže - tedy abychom ji vyřadili z tohoto programu a pak se samozřejmě zabývali plněním programového prohlášení, až uplyne další období, a které může předložit stávající premiér.

Jen se přimlouvám za to, abychom vyřadili tu zprávu, protože se mi zdá ne úplně logické se jí zabývat. Nebo přerušit to a chtít se tím zabývat znovu. Nedává mi to smysl.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Čili opakujete, pane předsedo, ten návrh usnesení, který zde byl k tomuto tisku předložen a který vyplývá z toho, co jste zde přednesl nedávno. Proto byl takto ten návrh zformulován.

Nyní se hlásí o slovo místopředseda sněmovny Jan Kasal.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Paní místopředsedkyně, dámy a pánové, já jenom k tomu, co tady zaznělo z úst pana poslance Doktora. On nepochybně má plné právo spekulovat o kontinuitě nebo diskontinuitě vlády, ale určitě se se mnou shodne na tom, že současná vláda má jiné programové prohlášení a v tom je ten bod diskontinuity. Tady myslím, že názor předsedy Sněmovny je správný, že nemá smysl projednávat programové prohlášení vlády, která už nepracuje, programové prohlášení, které je nahrazeno jiným programovým prohlášením.

Tolik můj postoj, a proto budu podporovat, aby se Sněmovna tímto tiskem nezabývala.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Nyní se o slovo hlásí pan poslanec Petr Nečas.

 

Poslanec Petr Nečas: Vážená paní předsedající, vážení členové vlády, dámy a pánové, mně připadá poněkud komické sledovat tu urputnou snahu představitelů vládní koalice tvářit se, jako kdyby se opravdu jednalo o jinou vládu. Je to vláda na stejném koaličním půdorysu, je to vláda, která se z drtivé většiny shoduje i personálně, a tvrzení, že je tam programová diskontinuita, je spíše úsměvné než vážně míněné. Není žádný důvod, aby nebyla posuzována tato vláda jako stejná vláda, která nám tady vládla do letošního léta. Nemluvě o tom, že v tuto chvíli nikdo neví, jaká bude realita po dalších volbách, po těchto podzimních volbách. Potom nevím, jak především kolegové u Unie svobody a KDU-ČSL se budou tvářit na to, že možná de iure ta vláda vypadá jinak, ale de facto tady začínají vládnout úplně jiná koaliční uskupení, jak nám to bylo předvedeno např. dnes v hlasování o znárodnění nemocnic. (Potlesk poslanců ODS.)

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji panu poslanci Petru Nečasovi. Ještě se o slovo hlásí místopředseda Jan Kasal.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Zcela nepochybně má pan poslanec Nečas pravdu v tom, že se Sněmovna může svým rozhodnutím postavit za názor kolegů z ODS, aby se pokračovalo v projednávání tohoto bodu. Moje otázka ale zní, kam toto projednávání má směřovat. Bude to užitečně strávený čas touto Sněmovnou? Já jsem přesvědčen, že nikolivěk, a chtěl bych slyšet argumenty kolegů z ODS, které mě přesvědčí o opaku.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane místopředsedo. O slovo se hlásí pan poslanec Václav Exner.

 

Poslanec Václav Exner: Paní místopředsedkyně, členové vlády, dámy a pánové, nejsem si sice jist, jsme-li v nějaké rozpravě, předpokládám ale, že paní místopředsedkyně Sněmovny předložila v podstatě procedurální návrh. Já bych chtěl navrhnout alternativní návrh, který by možná byl východiskem z této situace.

Navrhuji, aby v souvislosti s projednáváním tohoto bodu se Poslanecká sněmovna usnesla na následujícím usnesení: "Poslanecká sněmovna konstatuje, že vláda Vladimíra Špidly zhodnotila svou činnost nejlépe tím, že v červnu letošního roku podala demisi. (Pobavení v sále a potlesk z lavic ODS.)

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Tak tím jsme se dostali do fáze, kdy proti… Dostali jsme se do fáze - dokončím jinak, začala jsem jinak, chtěla jsem pokračovat jinak, ale o slovo se hlásí pan ministr Škromach. Ne, nehlásí. Pan poslanec Zdeněk Jičínský se hlásí.

 

Poslanec Zdeněk Jičínský: Vážená paní místopředsedkyně, kolegové a kolegyně, jakkoli chápu, že v době, kdy už jsou volby a volební místnosti otevřeny, že tady vzrůstá napětí a snaha využít příležitosti k útokům na vládní koalici a na vládu, tak přece jen bych chtěl říci něco, co se nás týká, myslím, všech bez ohledu na to, jestli jsme členy vládní koalice, anebo opozice.

Zdá se mi, že někdy příliš podléháme atmosféře v této síni a málo dbáme na to, jak působí naše jednání na veřejnost. Myslím, že bychom se měli všichni snažit více o to, abychom nízkou důvěryhodnost, kterou máme jako členové této Sněmovny, se pokoušeli zvýšit. A myslím, že tu nezvýšíme různými, někdy až nepřiměřeně hysterickými útoky, ale někdy takovými prohlášeními - a tady budu kritizovat do vlastních řad - jako tady učinil kolega Hojdar, protože si nemyslím, že to jsou kroky, které vedou k tomu, aby si nás občané začali postupně více vážit. Když říkám nás, nemyslím zrovna nás, jak tu momentálně jsme, ale nás jako představitele občanů této země, kteří jsou voleni do Poslanecké sněmovny, a Poslanecká sněmovna je nejvyšším zákonodárným orgánem v rámci českého Parlamentu.

Možná že se vám to zdá jako házení hrachu na zeď, a asi to takovou povahu má, ale zdá se mi, že se skutečně málo snažíme o to, abychom si důvěryhodnost u občanů zasluhovali více činy, a ne zbytečnými hysterickými útoky, a že i s parlamentním časem bychom měli zacházet hospodárněji. Jestliže si opozice bude přát doklad o tom, jak vláda plní své prohlášení, pak skutečně asi nemá cenu, aby ho chtěla od vlády Vladimíra Špidly, která už není. Nechť tedy podají návrh, ať vláda Stanislava Grosse za určitou dobu toto prohlášení dá, to je koneckonců součástí usnesení Sněmovny, ale nedělejme kolem této věci po mém soudu zbytečný tyjátr.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP