(Jednání pokračovalo v 16.22 hodin.)

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Kolegyně a kolegové, protože už zřejmě došlo k dohodě o dalším postupu, můžeme pokračovat. Zřejmě dojde k znovuotevření podrobné rozpravy. Poprosím místopředsedu vlády a ministra práce a sociálních věcí pana Zdeňka Škromacha.

 

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach: Vážená paní předsedající, paní poslankyně, páni poslanci, dovolte, abych promluvil a umožnil ještě otevření diskuse, tím i přednesení některých doplňujících návrhů.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Slovo má navrhovatel pan poslanec František Beneš.

 

Poslanec František Beneš: V této chvíli bych chtěl požádat, aby Sněmovna schválila, že komplexní pozměňovací návrh se stane tiskem, ke kterému budou podávány pozměňující návrhy. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Je to sice trochu neobvyklý postup, protože jsme téměř na konci podrobné rozpravy, ale protože v podrobné rozpravě vystoupila jenom paní poslankyně Fischerová, myslím, že je možné, abychom tento postup schválili až nyní. Budeme hlasovat o návrhu pana poslance Františka Beneše, abychom komplexní pozměňovací návrh schválili jako základ pro další jednání ve třetím čtení, to znamená jako podklad, ke kterému se budou dávat případné pozměňovací návrhy.

Na žádost z pléna vás odhlašuji, prosím, abyste se přihlásili znovu svými identifikačními kartami.

Pokud nemá nikdo námitky proti postupu, který jsem zvolila, zahájím hlasování.

Ještě chvíli počkáme na kolegy, kteří se budou chtít účastnit tohoto hlasování.

 

Budeme hlasovat o návrhu pana poslance Beneše, aby jeho komplexní pozměňovací návrh se stal základem pro další jednání ve třetím čtení v podrobné rozpravě, tiskem, ke kterému bude možné podávat pozměňovací návrhy.

Zahajuji hlasování. Kdo s tímto postupem souhlasí, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 129 z přítomných 130 poslanců pro hlasovalo 82, proti 6. Tento návrh byl přijat.

 

Nyní zřejmě vystoupí paní poslankyně Fischerová. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Taťána Fischerová: Děkuji, paní předsedající. Původní pozměňovací návrh jsem dávala k zákonu, dávám tedy ještě jeden variantní k tomuto komplexnímu pozměňovacími základu, který jsme právě přijali.

V § 1 se bod 2 vypouští a ve všech ostatních paragrafech se slovo "nemovitosti" nahrazuje jednotným číslem.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Ptám se, zda se někdo další hlásí do podrobné rozpravy. Pokud tomu tak není, s konečnou platností končím podrobnou rozpravu. Ptám se pana navrhovatele i paní zpravodajky, zda chtějí vystoupit se svými závěrečnými slovy. Není tomu tak. Protože nepadl žádný návrh, o kterém by bylo možné hlasovat, končím druhé čtení tohoto návrhu zákona.

Zároveň předávám řízení schůze panu místopředsedovi Janu Kasalovi.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Paní a pánové, nyní budeme projednávat bod

 

16.
Vládní návrh zákona o registračních pokladnách
/sněmovní tisk 644/ - druhé čtení

 

Předložený návrh z pověření vlády uvede ministr financí Bohuslav Sobotka. Prosím, pane ministře, abyste se ujal slova.

 

Ministr financí ČR Bohuslav Sobotka Děkuji. Vážené paní poslankyně, páni poslanci, chtěl bych ve svém vystoupení pouze velmi stručně podpořit komplexní pozměňující návrh, který schválil rozpočtový výbor. Domnívám se, že v parametrech, jak tento návrh byl přijat, včetně navržené účinnosti, je možné přistoupit k realizaci opatření zavedení registračních pokladen opatřených fiskální pamětí. Jednak tento návrh poskytuje dostatečný čas pro všechny povinné osoby, aby si příslušná technická zařízení pořídily. Současně poskytuje dostatečný čas na organizační změnu v rámci daňové správy, aby se daňová správa mohla včas připravit na správu, kontrolu a evidenci registračních pokladen vybavených fiskální pamětí.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji, pane ministře. Tento návrh jsme v prvním čtení přikázali k projednání rozpočtovému výboru. Usnesení tohoto výboru máme k dispozici jako sněmovní tisk 644/1. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj tohoto výboru pan poslanec Michal Doktor.

 

Poslanec Michal Doktor: Pane místopředsedo, svou zpravodajskou roli splním pouze potud, že Poslanecké sněmovně osvědčím obsah usnesení, které vám bylo rozdáno, k rozpravě, která byla vedena velmi dlouhou dobu, a svědčí o tom, jak rozsáhlou, komplikovanou rozpravu jsme vedli a jak komplikovanou materií se zabýváme.

Připomenu, že první čtení tohoto sněmovního tisku bylo v květnu letošního roku. Je třeba ovšem, abych jako zpravodaj tohoto sněmovního tisku také Poslanecké sněmovně osvědčil, že předloha, kterou jsme se zabývali ve zmíněném květnu, byla zcela jiným sněmovním tiskem. Námi projednávaná věc, tedy komplexní pozměňovací návrh, který byl přijat usnesením rozpočtového výboru, reflektuje novou koaliční dohodu nové vlády, překlápí model registračních pokladen do vzoru registračních pokladen s fiskální pamětí.

Protože bych považoval jakýkoli jiný komentář za velmi osobní komentář, dovolte, abych skončil, ale zároveň se hlásím do rozpravy obecné. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji, pane zpravodaji. Rozpravu otevírám a dávám vám slovo, protože jako zpravodaj máte možnost vystoupit kdykoliv.

 

Poslanec Michal Doktor: Vážené kolegyně a kolegové, rozprava v této věci - sněmovní tisk 644, vládní předloha zákona, který zavádí povinnost užívání tzv. registračních pokladen ve vybraných ekonomických činnostech - se vedla opravdu v květnu letošního roku.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP