(16.50 hodin)
(pokračuje Doktor)

Věc, která mě velmi zajímá, je předpoklad předkladatele, či povinnost předávání funkčních modelů správci daně. Má se totiž za to, že ten, kdo bude chtít uvádět na trh registrační pokladny, bude zatížený povinností certifikace. To je asi pochopitelné. Každý takový subjekt bude ovšem povinen dříve, než jeho zařízení bude certifikováno, to znamená než bude vědět, že zařízení, které chce dodávat na trh, je v souladu se zákonem, zaškolit obsluhu a zaměstnance speciálních firem, o nichž se budu zmiňovat. Aniž by firma, která bude mít výhradní postavení, že bude tato zařízení dovážet pro Českou republiku, případně je tady vyrábět a prodávat je a umísťovat na takto naprosto unikátní trh vyrobený tímto zákonem, měla naději, že prodá jednu jedinou registrační pokladnu, je zatížena povinností vyškolit personál jiné naprosto unikátní firmy, která se bude zabývat správou, údržbou těchto zařízení. To je velmi zvláštní. Myslím si, že je to velmi vzdálené svobodě podnikání a toho, co já považuji za přirozené a vymáhatelné v oblasti správy daní. Jaksi to předpokládá, že někdo bude ze svého platit schopnost státu spravovat daně, a je na předkladateli, aby tento záměr obhájil.

To, co je dále velmi zajímavé, je fakt, že ten, kdo už bude mít štěstí a jeho zařízení certifikováno bude, bude povinen předat zařízení státu, a protože se tady jednoznačně neříká, zda to bude jeden vzor, nebo vzorů bude více, pak se ptám, jestli se bude jednat o jednu jedinou registrační pokladnu, nebo jestli registračních pokladen bude právě tolik, kolik bude správců daně, to znamená právě tolik, kolik je finančních úřadů v České republice. Na to prosím, aby mi také někdo odpověděl.

To, co já kritizuji nebo chci kritizovat ze všeho nejvíce, je fakt, že zákon zřizuje speciální firmy, speciální místa, která budou mít nadání, budou z vůle zákona nadány pravomocí - a naprosto unikátní pravomocí - tato zařízení udržovat. Budou to jediné subjekty, které budou mít právo vstupovat do zařízení, pokud pominu správce daně. Budou to také jediné firmy, které budou mít velmi výrazný vliv na to, co bude označeno za postup v souladu se zákonem. Budou osvědčovat, že uživatel, resp. povinná osoba, nakládá se zařízením v souladu se zákonem, budou mít velký vliv na to, jak bude pohlížet správce daně na výstupy, které předkládá povinná osoba správci daně a kterými hájí svůj daňový základ.

Já jsem váhal, jaký návrh k hlasování mám předložit Poslanecké sněmovně. To všechno, co jsem uvedl, mohou být do jisté míry samozřejmě pouze mé vlastní osobní výhrady. Já už jsem zde několikrát stál v roli, kdy jsem přítomným kolegům a kolegyním, těm, kteří mi naslouchali, předkládal řadu výhrad k vládním předlohám zákonů. Jestliže si vzpomenete na projednávání zákona o spotřebních daních, navýšení daní u lihu, tvrdil jsem, že zvýšení daní u lihu nesníží daňové úniky. Očekávaný výběr daní se prostě neuskuteční, protože zákazníci, resp. spotřebitelé, přeskupí svou poptávku na zboží lacinější, tedy nezdaněné, a jediný, kdo se bude smát, budou výrobci nezdaněného lihu. Ať prosím pan ministr financí nalezne odvahu a řekne vám, jaký je skutečný výběr daně v oboru lihovin v České republice za rok 2004. Netvrdím, že tím mám patent na rozum. Jenom se obávám, že mé výhrady k tomuto zákonu jsou daleko blíže pravdě, daleko blíže skutečnému životu, a tvrdím, že tento zákon nepřinese větší vymáhatelnost práva, nezvýší komfort správy daní a poplatků. Stane se jenom součástí další represe v oblasti správy daní. A pan ministr velmi dobře ví, že represe v oblasti správy daní a poplatků v České republice je daleko největší a nesrovnatelná s okolními zeměmi. A přesto znovu podtrhuji, že plátci daní u nás jsou nadáni stejnou platební kázní stejně jako stejnou mírou daňového uličnictví jako plátci daní všude v okolních zemích.

K návrhu na vrácení k novému projednání ve výboru mne vede pouze ta výhrada - nikoliv ty, které jsem uvedl, ty detailní, a přiznávám, možná trochu osobní - ta výhrada, že v komplexním pozměňovacím návrhu, tak jak byl projednán rozpočtovým výborem, chybí příslib, který dala vláda, a já z toho nemohu mít jako poslanec opozice radost. Vy jste, pane ministře, slíbili, že všechny povinné osoby budou moci uplatnit jednorázový odpis na tato zařízení, a to v tomto zákoně není. Tento zákon není nepřímou novelou zákona o dani z příjmu, nic takového, jako je jednorázový odpis, zde není, a bude-li zařízení, které povinný subjekt nakoupí, dražší než 40 tisíc korun, nic takového se dít nemůže.

Dávám proto návrh na nové projednání ve výboru. Návrh na zamítnutí nevznáším, neb cítím - jsem realista - vysokou objednávku, která v této Poslanecké sněmovně leží, a považoval bych hlasování téměř za nedůstojné. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Doktorovi. Prosím, aby se slova ujala paní místopředsedkyně Němcová. Připraví se poslanec Gongol.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Vážený pane místopředsedo, vážení členové vlády, vážené kolegyně a kolegové, zdálo by se, že už po předchozích slovech k tomu není příliš mnoho co dodat. Pan zpravodaj a můj kolega Michal Doktor popsal názor na to, co zavedení registračních pokladen v České republice bude znamenat. Co přinese a co skutečně může nebo nemůže vyřešit. Ale protože se zde zmiňoval o jednom praktickém příkladu, který se týká spíše velkoobchodních řetězců a toho, že i tyto řetězce, přestože se zdá, že jsou vybaveny velmi dokonalou technikou, která umožňuje jak registraci zboží, tak registraci prodeje zboží, tak registraci povinných odvodů státu v podobě daní, tak mám dojem, že je potřeba se zmínit o jednom příkladu, který nesahá tak vysoko, ale který je z praxe, ze života a dotýká se převážné části občanů naší země, kteří žijí v malých městech a nejsou pro ně supermarkety dostupné. Nakupují v běžných malých obchůdcích a víceméně jsou na tyto obchůdky odkázáni.

Jestli dovolíte, tak bych vás seznámila s jedním dopisem. Věřím, že jste jej dostali také. Protože nejzevrubnějším způsobem popisuje, co se v těchto obchodech stane, tak si dovolím ocitovat příklad z Rakovníka, přestože z Vysočiny a z podobných oblastí dostávám dopisy úplně podobné. Dovolte mi citaci z dopisu. Jeho autor, který je předseda spotřebního družstva Jednoty, chce, abych Sněmovnu seznámila s argumenty dopadu na tuto prodejní síť, ale nejenom na ně - oni prostě buď budou fungovat, nebo nebudou fungovat - ale spíše na ty občany, které tato obchodní síť obsluhuje.

Cituji: "Chtěl bych vám zmínit stanovisko manažera, jehož se zavedení pokladen přímo dotýká. Pracuji od roku 1991 jako předseda Jednoty, spotřebního družstva, v Rakovníku. Jsem přesvědčen, že efektivní dopad zavedení registračních pokladen na tzv. šedou ekonomiku ve státě bude minimální. Je zaměřen toliko na maloobchod a naprostá většina maloobchodu v této zemi již kontrolní pokladny využívá, protože si svoji činnost téměř neumí představit. Pracují s nimi všechny zahraniční obchodní řetězce, používají je česká spotřební družstva.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP