(12.20 hodin)

Místopředseda PSP Jan Kasal: Hlásí se pan poslanec Martínek. Připomínám těm, kteří stejně jako já byli méně pozorní, že pan ministr Ambrozek se kloní k třetí verzi, tzn. přerušit projednávání tohoto bodu do příští schůze.

Pan poslanec Martínek - nicméně, pane poslanče, jsou jiné přihlášky a není otevřena rozprava. (Technickou.) Technickou můžete.

 

Poslanec Radko Martínek: Já mám jenom technickou zprávu. V případě, že bude přijat návrh, který podpořil pan ministr Ambrozek, tak bych prosil, jestli by do úterka ti, kteří nedali písemně svoje pozměňovací návrhy, dali do úterka ty pozměňovací návrhy na výbor, abychom je příští týden mohli projednat.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Respektuji, že vyjádření pana poslance Martínka bylo technického charakteru.

Pan poslanec Vojíř jako zpravodaj má samozřejmě právo také vystoupit.

 

Poslanec Oldřich Vojíř: Nejsem velký proceduralista, ale předpokládám, že pan ministr otevřel opět rozpravu, která byla již uzavřena. Ale to je jiná věc.

Co se týče vystoupení pana ministra, tak v jednom má jistě pravdu - že ten zákon se projednává už dlouho, nebo lépe řečeno, v Poslanecké sněmovně je dlouho. On se začal fakticky projednávat intenzivněji v momentě, kdy došlo k tomu, že nastala jistá shoda nad tzv. energetickým zákonem, neboť energetický zákon logicky ho musel předcházet, protože je to norma základní, mohu-li použít tento výraz. A tato norma je jistým způsobem doplňková, a to v tom smyslu, že je to spíše zákon - právě tak jak nese ve svém názvu - o podpoře výroby elektrické energie. To znamená, je to jistým způsobem nástroj, jak podpořit jeden segment v oblasti energetiky, a nikoli že by to byl základní dokument.

My jsme také provedli to, že do energetického zákona jsme z tohoto původního návrhu zákona přesunuli všechna ta ustanovení, která měla být v energetickém zákoně, především z oblasti regulace například. To znamená, toto je již platné a zákon energetický platí, nebo doufám, že bude v brzké době platit, protože ho Senát vrací pouze s pozměňovacím návrhem, který se týká pouze účinnosti zákona.

K tomuto samotnému zákonu jsem včera vedl, a myslím, že většina z nás, velmi korektní diskusi a z ní bylo patrné jedno: že existuje skupina lidí, která si myslí, že podpora výroby elektrické energie, případně tepelné energie, případně jiných oblastí v energetice má existovat a že má být tak široká, jak je to v zákoně naznačeno. A pak je druhá skupina, která zde také existuje, a ta říká, že ta podpora je velmi výrazná a že s sebou přináší sekundárně či terciárně výrazné problémy. Naznačil jsem, ať už je to Německo, ať už je to v Holandsku, víme, že v Evropě se o tom začíná velmi vážně diskutovat, především o některých formách podpory vybraných obnovitelných zdrojů.

Rovnou tady řeknu, že nejsložitějším případem je podpora výroby elektrické energie z větrných elektráren. To je nejsložitější problém. A otázka je, jestli toto chceme projednat velmi seriózně, i s ohledem na to, co se prostě teď ukázalo v praxi, a na to nám prostě prosté přerušení projednávání nestačí. Myslím si, že serióznější je vrátit tento předpis k doprojednání do hospodářského výboru, resp. do výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj, a zohlednit všechno to, co jsme si tady řekli, protože totiž platí, že stejně termín 1. ledna 2005 nestihneme. To je zjevné. Takže si myslím, že bychom měli spíše vyprodukovat zákon, když se k tomu Sněmovna rozhodne a propustí ho nakonec ve třetím čtení, který nebude deformovat ekonomiku České republiky, nebude dramaticky zdražovat elektřinu, bude zákonem stabilním.

Včera tady někdo řekl, že po roce či po dvou uděláme jistou revizi. Neuděláme. Neuděláme, protože kdybychom změnili některé parametry v tom zákoně, tak se může stát, že investor, který investoval nyní, bude žalovat Českou republiku, protože ten zákon říká, že patnáct let má ochranu investic. Buďme opravdu v té věci velmi opatrní.

Apeluji na všechny ve Sněmovně, abychom přerušili toto jednání, vrátili k novému projednání hospodářskému výboru a výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj a nalezli mnohem lepší variantu, která ještě naplní závazek České republiky na straně jedné a na straně druhé vytvoří takové podmínky, které nebudou deformovat volný energetický trh.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu zpravodaji Oldřichu Vojířovi. (O slovo se hlásí poslanec Tomíček.) Vy jste také zpravodaj? (Ano.) Takže máte právo také vystoupit, samozřejmě.

 

Poslanec Rudolf Tomíček: Děkuji. Jsem zpravodaj výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí.

Chci jenom navázat na to, co tady řekl můj předřečník. Ano, ono by to mělo cenu, kdyby toto všechno už nebylo prodiskutováno. To, že hospodářský výbor za roky nedospěl k rozhodnutí, anebo to bylo napolovic, tak jak jsem včera již upozorňoval, svědčí skutečně o tom, že věci nebo argumenty byly prodiskutovány. A to, co nám tady chybí k dořešení, jsou pozměňovací návrhy, které se shromáždily na stolech v minulých dnech jednání Sněmovny.

Troufám si říci, že pokud bychom odložili naprosto tento zákon a vrátili ho hospodářskému výboru k dalšímu projednání, je pravda, že dejme tomu za rok nebo za dva by vznikal nějaký doplněk energetického zákona. V každém případě si myslím, i když to nebude od 1. ledna příštího roku, že je třeba, aby tento zákon platil ve formě, o které rozhodne Poslanecká sněmovna. Já si myslím, že v současné době, i s odkazem na proběhnuvší diskusi, nikdo již žádnou zásadní změnu nebo zásadní poznatek do jednání nepřinese. Tudíž rozhodneme na základě toho, co víme.

Proto vítám to, co tady řekl předseda výboru pro veřejnou správu, že některé věci ještě budou prošetřeny nebo prodiskutovány na jednání výboru. A v každém případě by bylo dobře, kdyby příští schůze Sněmovny se tímto návrhem zabývala. Proto opět jenom doporučuji kolegům, aby hlasovali pro návrh, který jsem tady přednesl včera a který koneckonců podpořil i ministr Ambrozek. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji za závěrečné slovo navrhovateli i oběma zpravodajům a přistoupíme k hlasování o návrzích, které v rámci obecné rozpravy zazněly a které jsou hlasování způsobilé. Nejprve budeme hlasovat o návrhu pana poslance Oldřicha Vojíře vrátit výborům k novému projednání.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 170. Kdo s tímto návrhem souhlasí, stiskne tlačítko "ano" a zvedne ruku. Hlasujeme o návrhu pana poslance Vojíře vrátit výborům k novému projednání. Děkuji. Kdo je proti?

Hlasování skončilo. Hlasovalo 184 poslanců, pro bylo 69, proti 46. Návrh nebyl přijat.

 

Druhým návrhem je návrh pana místopředsedy Vojtěcha Filipa - přerušit do přijetí usnesení hospodářského výboru. Zahájil jsem hlasování, které má pořadové číslo 171. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko "ano". Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 185 poslanců, 92 bylo pro, proti bylo 52. Tento návrh nebyl přijat.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP