(12.40 hodin)
(pokračuje Nečas)

Dovolil bych si upozornit na to, že v příštím roce má vyslání jednotek Armády České republiky do zahraničních misí několik faktorů, které musíme brát v úvahu, chceme-li rozhodovat skutečně zodpovědně. Bezesporu jedním z těchto faktorů je neurčitost vnitřního bezpečnostního vývoje v jednotlivých teritoriích, kde působí jednotky Armády České republiky.

Musím také říci, že v tuto chvíli je celá řada neznámých. Například není úplně jasné, kolik ve skutečnosti vojáků Armády České republiky v průběhu příštího roku bude působit na kábulském letišti. Existují dokonce úvahy o tom, že by Česká republika a její armáda převzaly podstatně širší zodpovědnost za provoz kábulského letiště. Tady si dovolím Poslaneckou sněmovnu upozornit, že by se jednalo o nasazení řádově dalších desítek, spíše stovek vojáků Armády České republiky. Musím také upozornit na to, že působení našeho provinčního rekonstrukčního týmu může být za určitého vývoje bezpečnostní situace v tomto teritoriu modifikováno tím, že bude muset být zvýšena ochrana působení tohoto provinčního rekonstrukčního týmu. To znamená další nároky v řádech o několik desítek vojáků v případě rizikového vývoje, který také, chceme-li zodpovědně posuzovat tuto věc, musíme brát v úvahu.

Chci upozornit na to, že může nastat situace - a nikdo by se neměl tvářit překvapeně - že naše jednotka vojenské policie působící v Iráku nebude stažena v časovém horizontu zhruba tří měsíců, ale za určitého vývoje vnitřní politické a bezpečnostní situace v Iráku tam za určitých okolností bude muset zůstat déle a bude muset působit i s trochu širším mandátem, možná právě v oblasti minimálně zajištění vlastní ochrany nebo posílení celkové bezpečnostní situace.

Je zde samozřejmě i otázka naší jednotky v Kosovu, kde je dnes prakticky již téměř rozhodnuto, že převezmeme řízení celého jednoho sektoru na brigádní úrovni, to znamená, že musíme zajistit i náležité štábní a velitelské struktury, a to za situace, kdy musíme počítat i s tím, že opět při opakování nepokojů, které proběhly např. v průběhu tohoto roku mezi srbsko-kosovským a kosovsko-albánským etnikem, bude nutné z důvodu bezpečnosti posílit naši účast v tomto teritoriu.

Čili je zde celá řada rizikových faktorů, o kterých je férové naprosto otevřeně si říci na půdě Poslanecké sněmovny, protože my neseme zodpovědnost podle ústavy za vyslání těchto jednotek.

Znovu opakuji: poslanci Občanské demokratické strany jsou připraveni podpořit v tuto chvíli tři mise - to znamená Kosovo, Afghánistán a Irák. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Nečasovi. O slovo se přihlásil pan poslanec Jan Vidím.

 

Poslanec Jan Vidím: Děkuji. Vážený pane předsedající, paní a pánové, jsem velmi potěšen návrhem pana ministra. Je skutečně v tomto okamžiku možné najít širokou shodu zde v Poslanecké sněmovně. Je jen nezbytné návrh pana ministra vměstnat do terminologie našeho zákona o jednacím řádu.

Proto formálně navrhuji, abychom postupovali podle § 63 odstavec 1. Předkládám tedy tímto návrh na odročení a odložení bodů 2 až 6 ze sněmovního tisku 757 do příští schůze Poslanecké sněmovny.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji. Mně se tento návrh líbí, nevím jak vám. Myslím, že si ušetříme spoustu problémů, když se k němu přikloníme.

Dámy a pánové, v tuto chvíli rozpravu končím. Budeme postupovat následujícím způsobem. Nejprve budeme hlasovat o návrhu pana poslance Vidíma, který ve smyslu zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny navrhuje odročení projednávání bodů 2 až 6 do příští schůze Poslanecké sněmovny.

Všechny vás odhlásím a prosím o novou registraci.

 

Kdo s návrhem na odročení bodů 2 až 6 navrženého usnesení souhlasí, ať to dá najevo v hlasování 174, které jsem zahájil, tedy ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 172 poslanců, 160 bylo pro, 5 bylo proti. Takže jsme přijali procedurální návrh pana poslance Jana Vidíma.

 

Mohu navrhnout usnesení, o kterém budeme hlasovat: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s prodloužením působení sil a prostředků Armády České republiky v operacích organizace Severoatlantické smlouvy na Balkáně v celkovém počtu do 600 osob na dobu od 1. 1. do 31. 12. 2005.

Zahájil jsem hlasování. Hlasování je zmatečné, protože není nastaveno správné kvorum.

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 176. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 176 poslanců, 139 bylo pro, 36 proti. Návrh byl přijat.

 

Děkuji panu ministru Karlu Kühnlovi, panu zpravodaji Vilému Holáňovi. Končím projednávání tohoto bodu.

 

Poslední bod před volebním blokem je

 

100.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky
k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o statutu spolupracujícího státu
mezi vládou České republiky a Evropskou organizací
pro využívání meteorologických družic (EUMETSAT)
/sněmovní tisk 719/ - druhé čtení

 

K mikrofonu kráčí ministr životního prostředí Libor Ambrozek. Prosím zpravodaje zahraničního výboru pana poslance Stanislava Fischera, aby poté odůvodnil usnesení výboru, které máme rozdáno jako sněmovní tisk 719/1.

Pane ministře, máte slovo.

 

Ministr životního prostředí ČR Libor Ambrozek: Děkuji. Kolegyně a kolegové, chtěl bych vás požádat o podporu této smlouvy ve druhém čtení. Senát již přistoupení České republiky k EUMETSAT jako přidruženého člena schválil.

Jedná se o organizaci, od které Česká republiky dnes jen na základě smlouvy získává snímky z meteorologických družic, které jsou naprosto zásadní nejen pro předpovídání počasí, ale také pro armádu a zemědělství, záchranný systém a další složky státní správy. Tato smlouva má platnost jen do konce roku a příští rok už by Česká republika jednak musela platit více, jednak by měla omezený přístup. Jsme zároveň poslední zemí střední a východní Evropy, která nemá podepsaný statut ani přidruženého člena. Proto si dovoluji Sněmovnu požádat o souhlas s touto dohodou.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu ministrovi. Prosím zpravodaje zahraničního výboru pana poslance Stanislava Fischera, aby se ujal slova.

 

Poslanec Stanislav Fischer: Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, dámy a pánové, po vystoupení pana ministra považuji za zbytečné už přednášet svoji zprávu, která podporuje tento návrh. Děkuji také Sněmovně, že umožnila projednat tento návrh ve zkrácené lhůtě.

Omezím se proto jen na to, abych vás seznámil s usnesením zahraničního výboru ze 37. schůze dne 11. listopadu 2004 k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o statutu spolupracujícího státu mezi vládou České republiky a Evropskou organizací pro využívání meteorologických družic (EUMETSAT), sněmovní tisk 719:

Po odůvodnění náměstka ministra životního prostředí Pavla Labounka, zpravodajské zprávě poslance Stanislava Fischera a po rozpravě zahraniční výbor za prvé - doporučuje Poslanecké sněmovně přijmout následující usnesení: Poslanecká sněmovna dává souhlas k ratifikaci Dohody o statutu spolupracujícího státu mezi vládou České republiky a Evropskou organizací pro využívání meteorologických družic (EUMETSAT); za druhé - pověřuje předsedu výboru, aby toto usnesení předložil předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky; za třetí - zmocňuje zpravodaje výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny podal zprávu o výsledcích projednávání tohoto vládního návrhu na schůzi zahraničního výboru.

Děkuji vám za pozornost a - doufám - i za podporu této smlouvy. Děkuji.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP