(12.50 hodin)

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Fischerovi. Otevírám rozpravu. Do rozpravy se nikdo nehlásí, takže rozpravu končím.

A přikročíme k hlasování o usnesení, které navrhl zahraniční výbor, a sice: "Poslanecká sněmovna dává souhlas k ratifikaci Dohody o statutu spolupracujícího státu mezi vládou České republiky a Evropskou organizací pro využívání meteorologických družic (EUMETSAT)."

Je zřetelné, o čem budeme hlasovat?

 

Je, takže zahajuji hlasování pořadové číslo 177. Kdo souhlasí s tímto usnesením, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko "ano". Kdo je proti? Děkuji.

Hlasovalo 172 poslanců, 160 bylo pro, 3 proti.

 

Já děkuji panu ministrovi i panu zpravodajovi. Končím projednávání tohoto bodu.

 

Dámy a pánové, nyní se budeme věnovat bodu číslo

 

70.
Návrh na volbu členů Rady Státního fondu České republiky
pro podporu a rozvoj české kinematografie

 

Je to druhé kolo a já prosím poslance Pavla Hojdu jako předsedu volební komise, aby se ujal slova a zopakoval kandidáty.

 

Poslanec Pavel Hojda: Děkuji, pane předsedající. Jenom připomínám, že při včerejším prvním kole postoupili do druhého dnešního kola tajného hlasování pan Michal Bregant, Otakar Kosek, Alena Müllerová a Jessica Horváthová. Volíme dva členy Rady Státního fondu České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie. Volební lístky budou vydávány do jedné hodiny a deseti minut.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji, pane předsedo. Dámy a pánové, do 13.10 hodin. budou vydávány volební lístky. My se sejdeme ve 14 hodin a budeme pokračovat schválenými body, kterými jsou ústava, činnost Grantové agentury atd. Jako první bod odpoledne je ústava - druhé čtení. Potom budou první čtení.

 

(Jednání přerušeno ve 12.53 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP