(10.00 hodin)
(pokračuje Zaorálek)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro vyřazení bodu číslo 2 z pořadu schůze, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti vyřazení tohoto bodu?

Hlasování pořadové číslo 14 proběhlo. Přítomno 186 poslanců, pro hlasovalo 110, proti 49. Návrh na vyřazení byl přijat.

 

Další byl návrh pana poslance Stanislava Fischera. Týkal se bodu 77. Byla to zpráva o povodních. Byl tu návrh, abychom tento bod zařadili pevně jako první bod po poledni dnes.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro zařazení této zprávy o povodních 2002 jako první bod po poledni dnes, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 15 bylo přítomno 186 poslanců, pro hlasovalo 62, proti 37. Tento návrh přijat nebyl.

 

Dále přednesl svůj návrh pan poslanec Říman. Navrhl, abychom vyslechli informaci předsedy vlády o situaci v podniku ČEPRO. Navrhoval, aby to bylo zařazeno jako třetí bod ve čtvrtek ráno.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 16, přítomno 185 poslanců, pro hlasovalo 99, proti 7. Tento návrh byl přijat.

 

Mám tu žádost, abychom počkali na kontrolu hlasování. (Předsedající chvíli čeká.)

Ptám se, jestli někdo zpochybňuje hlasování. Pan ministr Kühnl má slovo.

 

Ministr obrany ČR Karel Kühnl Vážený pane předsedo, kolegyně a kolegové, chtěl bych zpochybnit předchozí hlasování. Hlasoval jsem proti, takže výsledek na listině je v rozporu s mým záměrem.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Dobře. Slyšeli jsme námitku pana ministra a poslance Kühnla. Zahajuji hlasování. Kdo je pro přijetí této námitky, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 17, účastní se ho 185 poslanců, pro hlasovalo 125 poslanců, proti 11. Námitka byla přijata.

 

Budeme opakovat hlasování o návrhu pana poslance Římana. Všechny vás odhlásím, takže kdo chce hlasovat, musí se znovu přihlásit. Budeme znovu hlasovat o návrhu pana poslance Římana, který navrhoval zařadit jako třetí bod čtvrtečního dopoledne informaci předsedy vlády o situaci v podniku ČEPRO.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 18. Přítomno 180 poslanců, pro hlasovalo 92, proti 21. Tento návrh byl přijat.

 

Zdá se, že se zase chvíli zdržíme. (Probíhá kontrola hlasování.)

Ptám se, jestli můžeme pokračovat. Hlásí se pan poslanec Karásek. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Svatopluk Karásek: Zpochybňuji hlasování. Chtěl jsem dát "ne", a na sjetině mám "ano".

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Slyšeli jsme námitku pana poslance Karáska. Budeme o ní hlasovat. Zahajuji hlasování. Kdo je pro přijetí námitky pana poslance Karáska, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 19. Přítomno 182 poslanců, pro hlasovalo 103 poslanců, proti 16. Námitka byla přijata.

 

Budeme opakovat hlasování o návrhu pana poslance Římana, který žádal o zařazení bodu Informace předsedy vlády o situaci v podniku ČEPRO.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 20. Přítomno bylo 181 poslanců, pro hlasovalo 90, proti 26. Návrh přijat nebyl.

 

Počkáme na kontrolu výsledku hlasování. (Předsedající chvíli čeká.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP