(16.50 hodin)
(pokračuje Škromach)

Jediný problém, který tady byl v přepočtu, byl bohužel se Slovenskem a tento problém byl zapříčiněn nedokonalou a nepředvídavou smlouvou, kterou bohužel jste kdysi uzavřeli, a samozřejmě ačkoli několikrát byla vedena jednání se slovenskou stranou a budou znovu vedena i v těchto věcech - a myslím si, že právě ten princip, jestliže byly vyplaceny mimořádné důchody pro poživatele slovenských důchodů a byli opomenuti občané, kteří tento nárok získali a žijí v zahraničí, tak to je v zásadním rozporu dnes i s předpisy Evropské unie. Důchod je přenositelný, nárok vzniká podle situace, která je v té zemi, která byla a kde ten nárok vznikl.

Já chci říci, že všem, všem slovenským důchodcům, kteří žijí v České republice a požádali mé ministerstvo o změnu tvrdosti zákona, bylo vyhověno.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane ministře. Pan poslanec Jaroslav Plachý bude nyní reagovat na vaše slova. Další přihlášku v písemné podobě zatím nemám.

 

Poslanec Jaroslav Plachý: Vážená paní předsedající, vážený pane ministře, dámy a pánové, nevím, asi bych to měl znovu přečíst úplně celé, ale pan ministr mě zřejmě asi příliš pozorně neposlouchal. Já jsem samozřejmě vytýkal Ministerstvu práce a sociálních věcí především to, že vyplatilo jednorázový příspěvek na základě chybného kritéria do zahraničí, ale vlastním občanům České republiky pobírajícím důchody ze Slovenska, tedy důchodcům České republiky, nebylo dáno nic. A byl to příspěvek, který měl kompenzovat zvýšení daňové zátěže, tedy zdražení z titulu přijetí nového zákona o dani z přidané hodnoty. Já jsem ve své interpelaci nezmiňoval důchody jako takové a ve svém vystoupení už vůbec ne, jen to beru jako vodítko pro vymezení skupiny občanů České republiky, na kterých se podle mého názoru stát dopustil diskriminačního přístupu při výplatě jednorázového příspěvku.

Pan ministr neustále odkazuje na to, že se to týká důchodů. Já mohu citovat přímo z jeho odpovědi, že jednorázová dávka není dávkou důchodového pojištění, to tam sám napsal, a nevztahuje se tedy na ni smlouva mezi Slovenskem a Českou republikou. Nechápu tedy, proč neustále odkazuje na smlouvu, kterou koneckonců měli čas sedm let nějakým způsobem znovu otevřít a případně tam zapracovat valorizaci.

Vlastní příčina diskriminace spočívá v tom, že byly použity veřejné prostředky, prostředky státního rozpočtu, a že byly vyplaceny nerovným způsobem důchodcům - občanům České republiky bez jakéhokoli logického a rozumného důvodu. Vždyť přece ti, kteří jsou důchodci, žijí na území českého státu, jsou to občané České republiky, shodou okolností pobírají důchodové dávky ze zahraničí, přece nesou tíži zákona o dani z přidané hodnoty, ve kterém se celá řada služeb a výrobků zařadila do základní 19procentní sazby. Proč jim tedy nebyla kompenzována tato záležitost? Na to mi pan ministr znovu neodpověděl.

Pan ministr říká, že slovenské důchody jsou především záležitostí slovenské strany. Já si to nemyslím. Já si myslím, že slovenské důchody pobírané českými občany jsou záležitostí českého státu a Ministerstva práce a sociálních věcí, protože to má ve svém popisu práce starat se - určitě ano - o své občany a o to, jak jsou na tom po stránce sociální. Je to paradoxní, ale právě tato skupina důchodců má nejnižší sociální příjmy, nejnižší sociální úroveň a potřebovala by tu tisícovku úplně nejvíc. Ale jak jsem se dověděl jednak z dopisu, který mi pan ministr zaslal, tak i z jeho odpovědi, není přesná evidence ani o výši průměrného důchodů našich občanů, který pobírají ze Slovenska. A to je velká chyba, kterou by měl podle mého názoru pan ministr napravit.

Ale protože na to měl času dost a nic neudělal, dovolím si navrhnout Sněmovně, aby vyslovila nesouhlas s odpovědí pana ministra. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám. O slovo se hlásí pan ministr Zdeněk Škromach.

 

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach: Znovu se pokusím reagovat. Myslím, že pan poslanec samozřejmě ví velmi dobře - a je to paradoxní, že právě on ze strany, která kritizovala vyplácení tohoto mimořádného důchodu nebo příspěvku k důchodu, se teď domáhá vlastně, abychom vyplatili další, a to v podstatě těm, kterým vznikl důchod jiným způsobem. Stejně tak, pane poslanče, byste musel hovořit o českých občanech, kteří pobírají důchod z Německa, Rakouska, Ameriky, Kanady apod. Vy hovoříte stále o Slovensku. Proč nehovoříte o těchto důchodcích? Pokud bychom uplatnili vaši logiku tohoto výkladu, museli bychom to učinit tímto způsobem.

Já se vám snažím vysvětlit jednu věc. Vy samozřejmě máte svůj důvod, proč nechcete chápat normální argumenty, že nárok na důchod vzniká v té zemi, kde člověk pracoval, kde platil pojištění, a tím samozřejmě tento problém je. Problém slovenských důchodů je pouze v tom, že česká a slovenská koruna je v jiném kursu, který je pro naše občany nevýhodný, na rozdíl od těch důchodů, které vznikly v jiných zemích a které jsou výhodné. Když máte pocit, že je to spravedlivé, velmi se divím, proč nehorujete i za to, aby tuto kompenzaci dostali i všichni další důchodci.

Musím odmítnout vaši naprosto nesmyslnou konstrukci, kterou jste si vytvořil o tom, že by naši důchodci - a jsou to naši důchodci, naši občané, kteří pobírají české důchody, které vyplácíme, tak samozřejmě ten nárok vzniká. Ale jestliže toto je součástí toho, tak samozřejmě jim náleží i valorizace a další. Takže ta vaše konstrukce je úplně mimo rámec. Chápu, že vy se s tím nemůžete nějak vnitřně ztotožnit, ale to je asi tak všechno.

Zřejmě tady o tom budeme hlasovat, ale znovu zdůrazňuji, že pokud jde o to, co je skutečně důležité, a to je otázka úpravy slovenských důchodů občanů žijících na území České republiky, tak v této věci po mém nástupu došlo k zásadní změně. Tito lidé podle smlouvy, o které jste hovořil, neměli nárok na nic, a vy velmi dobře víte, že změna jakékoli smlouvy nezávisí pouze na tom, že my chceme, smlouva je od toho, že se ty dvě strany domluví, a neumím si představit, že slovenská strana přistoupí na pro ni méně výhodné podmínky. Navíc pokud by měla ještě něco vyplácet. Já myslím, že tento spor je pouze ilustrativní, je o tom, že se střetávají argumenty s postoji a pózami, a v podstatě nemají vůbec žádný základ v nějakém reálu.

Takže o rovnosti a nerovnosti - ten příspěvek byl vyplacen více než 2 mil. občanů České republiky, kteří pobírají české důchody, jejichž nárok vznikl v České republice, a tudíž si myslím, že pokud bychom vycházeli ze stejného principu… Já nevím, že by důchody, a pane poslanče, když už o tom hovoříte, že by naši občané nebo ti lidé, kteří pobírají české důchody na Slovensku, dostali mimořádný příspěvek na Slovensku. To také tak nefunguje. Já myslím, že ten problém ze Slovenska byl v tom, jestliže mají nárok na důchody, pak pokud se to týká důchodů, ta výplata by měla být. Já jsem přesvědčen o tom, že ten postup je naprosto v pořádku, byl naprosto legislativně správný. Navíc jsem nezaregistroval, že byste podobnou námitku uplatnil ve chvíli, kdy se schvaloval tento návrh zákona, protože to není nějaké rozhodnutí ministra nebo vlády, je to vypláceno podle zákona, pane poslanče, i vy jste u toho zákona tady byl a neregistroval jsem, že byste vystoupil a řekl ano, tady je chyba a je potřeba ten zákon upravit. Vy jste možná hlasoval proti, ale nikoli z tohoto důvodu, ale z toho důvodu, že jste opoziční poslanec a že prostě ze zásady hlasujete proti všemu, i tomu, co je v souladu s vaším programem.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP