(13.00 hodin)
(pokračuje Kasal)

Souhlasíte, paní zpravodajko, že budeme hlasovat o návrhu paní poslankyně Jitky Vojtilové? (Ano.)

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 509. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování skončilo. Hlasovalo 166 poslanců, pro 132, proti jeden. Návrh paní poslankyně Vojtilové byl přijat.

 

V tuto chvíli k hlasování nic nezbývá. Děkuji paní poslankyni Páralové, děkuji místopředsedovi vlády a ministru práce a sociálních věcí Zdeňku Škromachovi.

 

Je před námi poslední bod dnešního dopoledne, kterým je

 

104.
Návrh na volbu kandidáta na jmenování do funkce
prezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu

 

Prosím pana poslance Pavla Hojdu, aby se ujal slova.

 

Poslanec Pavel Hojda: Děkuji, pane předsedající. Jenom připomínám, že volba prezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu včera proběhla neúspěšně, dnes budeme absolvovat další volbu kandidáta na prezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu. Kandidát je pouze jeden a je to pan Miroslav Beneš.

 

Dále se bude konat druhé kolo volby členů Rady Státního fondu České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie (bod 77). Do druhého kola postoupili pan Michal Bregant a Otakar Kosek.

Jenom bych poprosil s ohledem na to, že se dokonce vyskytl i hlasovací lístek, na kterém byly napsány věci, které tam nepatří, tak bych poprosil všechny poslance, aby doopravdy hlasovali a označovali volební lístky tak, jak nám určuje volební řád. Děkuji.

Jinak vyhlašuji volby s tím, že volební lístky budou vydávány do 13.20 hodin.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Dámy a pánové, děkuji panu poslanci Hojdovi. Půjdeme volit.

Ještě mě chviličku poslouchejte. Odpoledne se sejdeme ve 14.15. Máme tři pevně zařazené body. Je to bod 33, 55 a 56: sociální zabezpečení, první čtení, rozpočet Státního zemědělského intervenčního fondu a dotační programy zemědělství na rok 2005. Poté bychom pokračovali v poplatcích, bude-li čas. Nachystejte se na to, vezměte si materiály.

Přeji vám šťastnou ruku při volbách a dobrou chuť k obědu a ve 14.15 hodin na shledanou.

Předpokládám, že kolem 16.00 bychom ukončili schůzi.

 

(Jednání přerušeno ve 13.04 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP