(15.20 hodin)

Poslankyně Jitka Vojtilová: Vážené kolegyně, vážení kolegové, já jsem přednesla návrh na předřazení bodu 42 jako prvního bodu dnešního jednání, ale protože se ukázalo, že by to bylo mírně problematické, tak navrhuji, aby tento bod byl pevně zařazen jako druhý bod zítřejšího jednání.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Pevně jako druhý bod. Já se jenom dívám, jestli už tu něco takového není.

 

Poslankyně Jitka Vojtilová: Jestli by to bylo možné zítra po třetích čteních? (Námitky.) Tak jako první bod odpoledne.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Jako první bod odpoledne. Takto by to šlo, tomu rozumím. První bod odpoledne.

 

Poslankyně Jitka Vojtilová: Pokud bych mohla poprosit, tak jako první bod zítra odpoledne.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Ale tam budeme hlasovat o návrhu pana poslance Nečase, v každém případě.

 

Poslankyně Jitka Vojtilová: Tak po tomto bodu, když bude zařazen.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Pokud bude zařazen pan poslanec Nečas, po tomto bodu. Ještě se hlásil pan poslanec Hojdar.

 

Poslanec Josef Hojdar: Děkuji za slovo, pane předsedo. Já tady mám jenom krátkou záležitost, a to že žádám o vyřazení Programů podpory a malého a středního podnikání na rok 2005 z programu naší schůze. Je to bod č. 146 a tisk 847. Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Vyřadit 46. (Posl. Hojdar: 146.) Bod 146. Dobrá. Vyřadit 146.

Ještě pan poslanec Kováčik.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Pane předsedo, děkuji za slovo. Já bych chtěl jenom reagovat na první řeč nově zvoleného předsedy poslaneckého klubu sociální demokracie, kterou nás nabádal, abychom pokud možno nepřijali návrh na zařazení nového bodu, pracovně jej nazývám byt pana premiéra. Já naopak velmi pléduji pro to, abychom tento bod zařadili a projednali a hovořili o něm, protože pokud tak neučiníme, budeme jenom dále ztrácet kredit. Je třeba, abychom se s touto problematikou vyrovnali.

Ať tak či onak, je třeba, aby tato Poslanecká sněmovna v rámci tohoto bodu přijala ona dvě usnesení, která navrhuji. Proto žádám, abychom tento bod řádně zařadili a projednali. Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: A nyní prosím paní poslankyni Táňu Fischerovou, která chce také podat návrh k pořadu.

 

Poslankyně Taťána Fischerová: Děkuji, vážený pane předsedající. Dámy a pánové, chtěla jsem poprosit o stažení bodů 2 a 105, je to druhé a třetí čtení tisku 172. Jde o přímou volbu prezidenta. Děkuji vám.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Stažení bodu 2 a 105 - druhé a třetí čtení, přímá volba prezidenta. To je jasné.

Ptám se, kdo další se hlásí do návrhu pořadu schůze. Zdá se, že jsme všechny návrhy slyšeli. Já se pokusím zazvonit, protože bychom měli nyní hlasovat o návrzích tak, jak byly předneseny. Prosím, abyste se všichni posadili, budeme hlasovat. Prosím, vážení kolegové, vraťte se do sněmovny, abychom rozhodli o pořadu schůze.

Vážení kolegové, myslím, že můžeme hlasovat.

 

Nejdříve byl podán návrh, který jsem přednesl sám. To byl návrh zařadit za bod 118 nový bod - Návrh na volbu členů Rady Státního fondu ČR pro podporu a rozvoj české kinematografie.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro zařazení tohoto nového bodu za bod 118, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 2, z přítomných 190 pro hlasovalo 184, proti nikdo. Tento návrh byl přijat a bod byl zařazen.

 

Pak přednesl svůj návrh pan poslanec Vlček a ten se týkal bodů 68 a 69 - to se týkalo zrušení Fondu národního majetku. Tyto dva body navrhoval pan poslanec Vlček zařadit jako první a druhý bod prvních čtení.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Toto hlasování má pořadové číslo 3. Přítomno bylo 190 poslanců, pro hlasovalo 130, proti 43, takže tento návrh byl přijat.

 

Pak to byl pan poslanec Stanislav Křeček. Ten navrhl projednat zprávu komise, která se týká arbitráže CME, jako první bod odpoledne ve středu 16. února.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro pevné zařazení tohoto bodu, této zprávy, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Toto hlasování má pořadové číslo 4. Přítomno bylo 190 poslanců, pro hlasovalo 184, proti žádný. Návrh byl přijat.

 

Dalším byl návrh pana poslance Hojdy, který navrhoval vyřadit bod číslo 4, tj. návrh zastupitelstva hlavního města Prahy - zákon o silniční dopravě.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro vyřazení tohoto bodu č. 4 našeho programu, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 5. Přítomno 190, pro hlasovalo 178, proti 5. Návrh byl přijat.

 

Dalším byl návrh, který podal pan poslanec Petr Nečas, a byl to návrh zařadit jako první bod na zítřek - na středu - odpoledne bod, který bych nazval Vysvětlení pana premiéra k původu majetku.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 6, z přítomných 188 pro hlasovalo 91, proti 67. Návrh nebyl přijat.

 

O slovo se hlásí místopředseda Sněmovny Ivan Langer.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Vážené kolegyně a kolegové, omlouvám se, že využívám svého přednostního práva vystoupit, nicméně považuji za užitečné okomentovat výsledek předcházejícího hlasování.

Tento výsledek znamená, že vládní koalice odmítla diskutovat o problému, který samotný předseda vlády označil za problém, který může poškozovat jméno České republiky. Výsledek hlasování znamená, že vládní poslanci a poslankyně jsou spokojeni s vystoupením předsedy vlády a nechtějí o něm dále diskutovat. Vaše hlasování, kolegyně a kolegové, znamená, že poslanci a poslankyně ČSSD, KDU-ČSL a Unie svobody věří Stanislavu Grossovi, věří strýci Vikovi a věří příteli Rodovi.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP