(10.50 hodin)
(pokračuje Langer)

Nyní rozhodneme o celkovém osudu tohoto návrhu zákona, a to v hlasování o usnesení, které v tuto chvíli přednesu: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem poslanců Hany Orgoníkové, Anny Čurdové a Eduarda Zemana na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 658, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 241. Kdo je pro? Kdo je proti?

Z přítomných 184 pro návrh 128, proti nikdo. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Blahopřeji paní navrhovatelce, děkuji paní zpravodajce. Končím projednávání tohoto bodu.

 

Zahajuji projednávání bodu

 

99.
Návrh poslanců Martina Římana a dalších na vydání zákona,
kterým se mění zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu
Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 670/ - třetí čtení

 

Prosím zástupce navrhovatelů, respektive navrhovatele pana kolegu Římana, aby zaujal místo u stolku zpravodajů, zpravodaje pana poslance Stanislava Křečka, aby si přisedl k panu poslanci Římanovi. Pozměňovací návrh je uveden ve sněmovním tisku 670/3.

Otevírám rozpravu v rámci třetího čtení. Do rozpravy se nikdo nehlásí, rozpravu končím.

Dávám prostor k závěrečnému slovu nejprve panu poslanci Římanovi. Nemá nám co říci. Pan kolega Křeček? Také ne.

 

Mám pocit, že procedura je velmi jednoduchá. Rozhodneme nejprve o pozměňovacím návrhu pod písmenem A a potom o návrhu zákona jako celku. Prosím stanoviska k pozměňovacímu návrhu ÚPV? (Předkladatel stanovisko kladné. Zpravodaj stanovisko neutrální.)

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 242. Kdo je pro tento pozměňovací návrh? Kdo je proti?

Z přítomných 186 pro návrh 120, proti 18. Návrh byl přijat.

 

Nyní tedy přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem poslanců Martina Římana a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 670, ve znění schváleného pozměňovacího návrhu."

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 243. Kdo je pro? Kdo je proti?

Z přítomných 186 pro návrh 109, proti 23. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Děkuji navrhovateli i zpravodaji.

 

Zahajuji projednávání bodu

 

101.
Návrh poslanců Josefa Janečka, Viléma Holáně a dalších na vydání zákona,
kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře,
ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 100/1988 Sb.,
o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 677/ - třetí čtení

 

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal za navrhovatele poslanec Josef Janeček a zpravodajka výboru pro sociální politiku a zdravotnictví kolegyně Jitka Vojtilová. Sděluji, že pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 677/3.

Otevírám rozpravu. Do rozpravy se nikdo nehlásí, rozpravu tedy končím.

Dávám prostor nejprve panu kolegovi Janečkovi jako zástupci navrhovatelů, pokud chce vystoupit se závěrečným slovem. Předtím poprosím pana kolegu Krause a pana ministra Škromacha, kdyby mohli ukončit svůj rozhovor.

 

Poslanec Josef Janeček: Vážení kolegové, všichni si uvědomujeme, že jednou z bolestí naší společnosti je nedostatečné zajištění dětí, které se nacházejí v ústavní péči. Všechny moderní státy podporují výchovu dětí v rodinách. Institut náhradní rodinné péče u nás není rozvinutý. Tento návrh zákona, respektive komplex návrhů, které předkládáme na této schůzi, má tuto oblast vylepšit. Proto vás prosím o podporu těchto návrhů. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Paní zpravodajka nechce vystupovat se závěrečným slovem, proto ji prosím, aby přistoupila k řečništi za jiným účelem, a to sdělit nám proceduru, kterou se budeme řídit při hlasování o jednotlivých pozměňovacích návrzích.

 

Poslankyně Jitka Vojtilová: Procedura bude také velmi jednoduchá. Máme zde pod bodem A komplexní pozměňovací návrh, který byl obsažen v usnesení výboru pro sociální politiku a zdravotnictví. Ten by byl hlasován jako první. Dále je zde pozměňovací návrh poslance Miroslava Beneše pod písmenem B - ten bychom hlasovali jako druhý. Za třetí je písmeno C - poslanec Lubomír Suk a za čtvrté zákon jako celek.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Předpokládám, že žádná námitka není. O bodu A budeme hlasovat jako o celku. Ano. Přikročíme k hlasování.

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 244. Kdo souhlasí s přijetím pozměňovacího návrhu pod písmenem A? Kdo je proti?

Ze 184 pro návrh 172, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Rozhodneme o pozměňovacím návrhu pod písmenem B. Stanoviska? (Předkladatel stanovisko neutrální. Zpravodaj stanovisko záporné.)

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 245. Kdo je pro? Kdo je proti?

Ze 186 pro návrh 74, proti 86. Návrh nebyl přijat.

 

Rozhodneme o pozměňovacím návrhu pod písmenem C. Stanoviska? (Předkladatel ani zpravodaj nesouhlasí.)

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 246. Kdo je pro? Kdo je proti?

Z přítomných 186 pro návrh 46, proti 111. Návrh nebyl přijat.

 

Nyní rozhodneme tedy o návrhu jako celku. Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem poslanců Josefa Janečka, Viléma Holáně a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 677, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 247. Kdo je pro? Kdo je proti?

Z přítomných 187 pro návrh 141, proti 2. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Blahopřeji navrhovatelům, děkuji paní zpravodajce. Končím projednávání tohoto bodu.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP