(11.20 hodin)

Poslankyně Jitka Vojtilová: Já mám pouze návrh procedury, nemám nic do rozpravy. (Předsedající: Prosím, paní poslankyně.) Návrh procedury je poměrně složitý, tak se na to vrhneme.

1. Nejdříve bychom hlasovali o bodu C, což je návrh poslance Radima Chytky, a to o C1 až 4 jako celku, protože je zde věcná souvislost, novela zákona o advokacii. Bude-li tento návrh přijat, je A1 nehlasovatelné a budeme hlasovat o pozměňujícím návrhu D2.

2. Hlasování o návrhu A2.

3. Hlasování o návrhu A3. Pokud hlasování o A3 bude schváleno, bude B3 první věta nehlasovatelná, dále hlasování o A3 - bude B4 nehlasovatelné.

4. A4.

5. A5.

6. B6. Pokud hlasování o B6 bude odsouhlaseno, pak A6 je nehlasovatelné.

7. B1.

8. B2.

9. Zbývající část B3, pouze část věty za čárkou. První část věty je již nehlasovatelná, neboť je totožná s částí bodu A3, o které již bylo hlasováno. B4 nehlasovatelné - o A3, protože je totožná úprava.

10. B5. Zde bych chtěla přečíst legislativu, která nám napsala, že i když se jedná zřejmě o nedopatření, mělo by být hlasováno. Poslankyně Rujbrová ve druhém čtení upozornila na rozdíl mezi usnesením ústavněprávního výboru a petičního výboru. Vláda ve svém stanovisku navrhla v § 191d odst. 2 vypustit větu druhou, tuto úpravu obsahuje usnesení petičního výboru pod bodem A5. Usnesení ústavněprávního výboru však v bodě B5 navrhuje vypustit větu třetí. Poslankyně Rujbrová ve svém vystoupení uvedla, že na tuto skutečnost upozorní před třetím čtením, což za ni tímto činím.

11. D1.

12. A7 a B7 - zde provedeme orientační hlasování a o návrhu, který v orientačním hlasování získá více hlasů, pak budeme hlasovat. Bude-li přijat C1 až 4, budeme hlasovat C5 jako poznámku k návrhu buď A7 nebo B7.

13. Hlasovat o případných legislativně technických úpravách - ty nejsou.

14. Hlasovat o návrhu jako celku.

Toť vše.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Já se ptám, zda má někdo námitky proti návrhu postupu, tak jak jej paní zpravodajka výboru pro sociální politiku a zdravotnictví navrhla. Pokud tomu tak není, v tomto případě tuto proceduru nechám schválit hlasováním, protože je skutečně poměrně složitá.

 

Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí s postupem, tak jak jej navrhla paní zpravodajka? Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 259 z přítomných 189 pro bylo 157, proti nikdo. Tento návrh - tento postup byl přijat.

 

Nyní přistoupíme k hlasování o jednotlivých pozměňovacích návrzích. Já vám, paní zpravodajko, dávám slovo.

 

Poslankyně Jitka Vojtilová: Nejprve budeme hlasovat o C1 až 4 jako celku. Jedná se o novelizaci zákona o advokacii.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Stanoviska? (Zpravodajka: Ano. Navrhovatelka: Neutrální.) Paní navrhovatelka neutrální, zpravodajka ano.

 

Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 260 z přítomných 189 pro bylo 139, proti 1. Tento návrh byl přijat.

 

Poslankyně Jitka Vojtilová: Budeme hlasovat o D2, což je pozměňovací návrh k pozměňovacímu návrhu C.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Stanoviska? (Obě souhlasná.)

 

Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 261 z přítomných 189 pro bylo 129, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Poslankyně Jitka Vojtilová: Dále hlasujeme o bodu A2.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Stanoviska? (Obě souhlasná.) Ano.

 

Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 262 z přítomných 189 pro bylo 179, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Poslankyně Jitka Vojtilová: Hlasujeme o A3.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Stanoviska? (Obě souhlasná.)

 

Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 263 z přítomných 189 pro hlasovalo 175, proti 1. Návrh byl přijat.

 

Poslankyně Jitka Vojtilová: Tímto hlasováním jsme zajistili, že bod B3 v první části věty před čárkou je nehlasovatelný. B4 je rovněž nehlasovatelný.

Hlasujeme o návrhu A4.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Stanoviska? (Navrhovatelka: Kladné. Zpravodajka: Neutrální.)

 

Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 264 z přítomných 189 pro 174, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Poslankyně Jitka Vojtilová: Hlasujeme o A5.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Stanoviska? (Obě souhlasná.)

 

Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 265 z přítomných 189 pro hlasovalo 130, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Poslankyně Jitka Vojtilová: Hlasujeme o B6.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Stanoviska? (Obě souhlasná.)

 

Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 266 z přítomných 189 pro bylo 176, proti 2. Návrh byl přijat.

 

Poslankyně Jitka Vojtilová: Přijetím pozměňujícího návrhu B6 je A6 nehlasovatelné. Budeme hlasovat o B1.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Stanoviska? (Obě kladná.)

 

Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 267 z přítomných 189 pro bylo 181, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Poslankyně Jitka Vojtilová: Budeme hlasovat o bodu B2.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Stanoviska? (Obě kladná.)

 

Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 268 z přítomných 189 pro bylo 126, proti 1. Návrh byl přijat.

 

Poslankyně Jitka Vojtilová: Nyní budeme hlasovat o zbývající části B3, a to pouze části věty za čárkou, to jsou slova - v druhé větě se vypouští slovo zpravidla.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Stanoviska? (Obě kladná.)

 

Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 269 z přítomných 189 pro bylo 130, proti nikdo. Návrh byl přijat.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP