(18.50 hodin)

Poslanec Josef Janeček: Vážené kolegyně a kolegové, nejprve musím poděkovat za předložení tohoto návrhu.

Nebudu se připojovat k nějaké právní expertize, ale možná že bychom mohli tento návrh použít jako jakousi reflexi, protože pokud platí, že předložené zákony reflektují vývoj ve společnosti, tak je potřeba si povšimnout, které zákony vlastně v této Sněmovně projednáváme. Na této schůzi jsme projednávali zákon, který měl zajistit, abych tak řekl, ústavní pobyt nejtěžším dětským zločincům. Projednávali jsme zákon, který měl nějakým způsobem omezit alkoholismus. Projednáváme a možná budeme projednávat zprávy o rozhlasovém a televizním vysílání a naši pedagogové si stěžují na to, jak agresivní je celá řada pořadů, které samozřejmě mají návodný charakter. Já bych byl velmi rád, kdyby tato materie, která zobrazuje velmi závažný problém uvnitř naší společnosti, byla právě možná tou platformou, na které bychom se mohli zabývat těmi kořeny, ze kterých domácí násilí vyvěrá. A je to jak alkoholismus, je to nezaměstnanost, jsou to různé stresové situace, které nejsou projevem toho, že člověk by primárně byl zlý, ale jeho životní osud ho dostrká k činům, které by možná, kdyby měl jiné životní podmínky, neučinil.

Já znovu děkuji navrhovatelům a myslím si, že možná bychom se měli ve výborech zabývat příčinami těchto jevů a hledat možnosti, jak těmto jevům preventivně předejít. Děkuji vám.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji panu poslanci Janečkovi. Ještě pan místopředseda Kasal.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Paní místopředsedkyně, na závěr to, co jsem avizoval. Žádám, aby Sněmovna prodloužila lhůtu pro projednávání této předlohy o 20 dnů. Zároveň avizuji jeden svůj pozměňovací návrh, který přednesu ve druhém čtení. Pozměňovací návrh se týká účinnosti tohoto návrhu zákona, prodloužení o půl roku legisvakance pro to, aby se policisté na to dokázali dobře připravit, protože kvalita je zcela nezpochybnitelně vyžadovatelná a důležitá pro to. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji za tento návrh. Zeptám se, zda se hlásí ještě někdo do obecné rozpravy z místa. Není tomu tak, obecnou rozpravu končím. Nezazněly ani návrhy na vrácení, ani na zamítnutí, proto se budeme zabývat pouze návrhem na přikázání výborům a návrhem na prodloužení lhůty k projednávání ve výboru.

Informuji vás o tom, že organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání ústavněprávnímu výboru. Má někdo jiný návrh na přikázání? Není tomu tak.

 

Budeme hlasovat o přikázání výboru ústavněprávnímu.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 294. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 294 z přítomných 122 pro 88, proti jeden. Tento návrh byl přijat.

 

Nyní budeme hlasovat o návrhu na prodloužení lhůty k projednání ve výborech, a to o 20 dnů.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 295. Kdo je pro tento návrh na prodloužení lhůty? Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 295 z přítomných 123 pro 91, proti nikdo. Tento návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že jsme přikázali tento návrh k projednání ústavněprávnímu výboru a jeho lhůtu jsme prodloužili o 20 dnů.

Dámy a pánové, to je vše, co jsme dnes mohli stihnout. Končím dnešní jednací den a ještě bych vás ráda informovala o tom, že zítra, ve čtvrtek 17. 2., zahajujeme těmito předřazenými body: nejprve přerušený bod č. 5 a poté body v prvém čtení, body 24 - horní zákon, bod 25 - kontrola obchodu, bod 26 - barvení paliv, a bod 57 - komoditní burzy. To jsou všechno zákony v prvém čtení, které jsme předřadili svým rozhodnutím.

Přeji vám hezký večer.

 

(Jednání skončilo v 18.55 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP