(17.10 hodin)
(pokračuje Kupčová)

Vyhlašuji přestávku do sedmnácti... (Poslanci protestují.) Pokud to nebude dlouhé, tak můžeme zvolit ten postup, který jsem poprvé navrhovala.

 

Zahájíme tedy projednávání bodu

 

59.
Vládní návrh zákona o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti
/sněmovní tisk 880/ - prvé čtení

 

Z pověření vlády předložený návrh uvede místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí pan Zdeněk Škromach.

 

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach: Vážená paní předsedající, vážené paní poslankyně, páni poslanci, dovolte, abych uvedl vládní návrh zákona o ochraně utajovaných informací a bezpečnostní způsobilosti.

Vše potřebné je uvedeno v důvodové zprávě. Předpokládám, že jste se s ní seznámili a další doplní pan zpravodaj.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Jan Klas. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jan Klas: Děkuji, paní předsedající. Vážení kolegové, vážené kolegyně, já svoje slovo zpravodaje zkrátím. V podstatě bych jenom navrhl, zda mohu, sloučení rozpravy i k tisku, který následuje po tomto bodu, což je tisk 881, což je vládní návrh zákona o změně zákonů, které souvisejí s přijetím zákona, který právě teď projednáváme.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Otevírám obecnou rozpravu, do které mám přihlášku pana poslance Václava Franka, kterému udílím slovo. (Námitky poslanců - je třeba hlasovat.)

Já se omlouvám, neregistrovala jsem návrh pana zpravodaje, který zřejmě navrhoval, aby byla společná rozprava jak k bodu 59, tak k bodu 60. Takže ještě předtím, než začne hovořit pan poslanec Václav Frank, nechám hlasovat o návrhu, který tady byl vznesen.

 

Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí s tím, aby probíhala společná rozprava k bodu 59 a 60? Kdo je pro? Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 563 z přítomných 99 poslanců pro návrh hlasovalo 88, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Já tedy přerušuji projednávání bodu 59 a dávám opět slovo ministrovi práce a sociálních věcí panu Zdeňku Škromachovi.

 

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach: Vážená paní předsedající, vážené paní poslankyně, páni poslanci, dovolte, abych uvedl zahájení bodu

 

60.
Vládní návrh zákona o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona
o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti
/sněmovní tisk 881/ - prvé čtení

 

Opět vše podstatné je uvedeno v důvodové zprávě.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Nyní prosím opět pana poslance Jana Klase, aby se ujal své role zpravodaje pro bod 60.

 

Poslanec Jan Klas: Vážená paní předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, oba vládní návrhy vypracoval Národní bezpečnostní úřad a samozřejmě vzhledem k časové tísni, ve které to projednáváme… Měl jsem připravenu rozsáhlou zpravodajskou zprávu, protože hlavně tento zákon tisk 881 je zákonem, který by zasloužil důkladné projednání.

Já si myslím, že je psán tak, že obsahuje celou řadu pozitivních věcí, což shledávám především v tom, že je nám předložen poprvé zákon, kde jsou stanoveny lhůty pro prověření jak žadatelů fyzických osob, tak právnických osob. To si myslím, že je dobrým počinem. Je tam ale celá řada věcí, které nejsou dobrým počinem. To je například to, že nebyl akceptován požadavek výboru pro obranu a bezpečnost na veřejnostní kontrolu Národního bezpečnostního úřadu, protože si myslím, že tento důležitý úřad by měl být kontrolován stejně tak, jak jsou kontrolovány zpravodajské služby například Poslaneckou sněmovnou. Ten mechanismus už samozřejmě je věcí diskuse.

Nebudu zdržovat a předem avizuji, že budu mít celou řadu pozměňovacích návrhů v rámci druhého čtení, ale přesto doporučuji propustit a apeluji na vás, abyste propustili tento tisk i tisk následující do druhého čtení. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Nyní tedy otevírám sloučenou rozpravu k těmto dvěma vládním návrhům zákonů a dávám slovo panu poslanci Václavu Frankovi.

 

Poslanec Václav Frank: Paní místopředsedkyně, já děkuji. A protože nás opravdu žene čas - měl jsem trošku komplexnější rozbor k pozitivním věcem i záležitostem v tomto zákoně, a samozřejmě i k věcem, které za dost pozitivní nepokládám. Domnívám se, že například je dost pasáží v návrhu zákona, ke kterým lze skutečně mít vážné připomínky. Nebudu je rozvádět, řeknu si je případně až ve druhém čtení.

Ale přesto. Protože se domnívám, že negativní v návrhu zákona převládá, navrhuji Poslanecké sněmovně, aby přijala usnesení a vrátila vládě návrh zákona o ochraně utajovaných informací a bezpečnostní způsobilosti k dopracování. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Tedy váš návrh se týká pouze tisku 880, pane poslanče?

Ptám se, zda se ještě někdo další hlásí do obecné rozpravy. Pokud tomu tak není, obecnou sloučenou rozpravu k oběma tiskům končím.

 

Padl v rozpravě jediný návrh. Budeme se tedy nyní zabývat návrhem u tisku 880 (bod 59). Návrh na vrácení navrhovateli k dopracování. Budeme hlasovat. Chvilinku vyčkáme.

Ještě jednou sděluji, že budeme hlasovat o návrhu na vrácení tohoto návrhu zákona navrhovateli k dopracování.

Registruji vaši žádost o odhlášení. Všechny vás odhlašuji a žádám vás, abyste se všichni znovu přihlásili svými identifikačními kartami.

 

Nyní zahajuji hlasování. Kdo souhlasí s návrhem na vrácení navrhovateli k dopracování, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 564 z přítomných 101 poslanců pro návrh hlasovalo 23, proti 71. Tento návrh nebyl přijat.

 

Nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro obranu a bezpečnost. Ptám se, zda má někdo další návrh. Není tomu tak.

Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí s tímto návrhem, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 565 z přítomných 104 poslanců pro hlasovalo 98, proti 1. Tento návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že tisk 880 jsme přikázali k projednání výboru pro obranu a bezpečnost. Končím projednávání tohoto bodu.

 

Nyní se vracíme k tisku 881 (bod 60). Zde opět padl návrh na vrácení navrhovateli k dopracování.

Zahajuji hlasování. Kdo s tímto návrhem souhlasí, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 566 z přítomných 106 poslanců 26 bylo pro, proti 69. Návrh nebyl přijat.

 

Nyní se tedy budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Organizační výbor navrhl přikázat tento návrh k projednání výboru pro obranu a bezpečnost. Ptám se, zda se někdo hlásí s jiným návrhem. Není tomu tak.

Zahajuji tedy hlasování. Kdo souhlasí, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 567 z přítomných 106 pro hlasovalo 99, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že jsme tento návrh zákona jsme přidělili k projednání výboru pro obranu a bezpečnost. Končím projednávání bodu 60.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP